Odstranění AI plagiátů může být trochu problém „CTRL + ALT + DELETE“. Musíte být kreativní a nasadit si čepici myšlení. Je to jako hrát hru „Whack-A-Mole“, ale místo krtků rozbíjíte případy plagiátorství. Můžete přepisovat obsah, používat nástroje pro parafrázování, nebo dokonce jít do staré školy a ručně upravovat obsah řádek po řádku. A pokud vše ostatní selže, vždy můžete použít velké zbraně – nástroje pro porovnávání textu a úpravy obsahu. Je to jako detektivní případ, kdy musíte prošetřit a vypátrat zdroj plagiátorství. Ale nebojte se; se správnými nástroji a technikami můžete svůj obsah „odplagiovat“ a vytvořit něco originálního a jedinečného. Tak si vyhrňme rukávy a dáme se do toho, protože jediná věc, kterou chceme plagiovat, je náš recept na ranní kávu.

Co je to AI Plagiátorství? 

Plagiátorství s umělou inteligencí (AI) se týká převzetí nápadů jiné osoby a jejich prohlašování za vlastní. Používání cizích slov bez adekvátního uvedení je známé jako plagiátorství. Když počítačový program používá složité algoritmy k vytvoření obsahu, který napodobuje obsah napsaný lidmi, nazývá se to plagiát AI.

Existuje několik motivů pro záměrné kopírování práce jiné osoby pomocí AI. Možná se snaží ukrást pozornost původnímu tvůrci nebo si ušetřit námahu s vymýšlením něčeho nového. Také jsou různé druhy plagiátorství.

Jaké jsou techniky k odhalení plagiátorství AI?

Existuje mnoho technik pro identifikaci případů plagiátorství AI. Nejtypičtějším přístupem je hledání duplicitních informací uvnitř textu. Toho lze dosáhnout hledáním frází, vět nebo celkových struktur, které jsou stejné nebo velmi podobné těm, které se nacházejí v databázi. Kontrola synonym je další technika, kterou lze provést hledáním neobvyklých slovních spojení nebo výrazů, které prošly drobnými změnami. Nakonec se podívejte na případy nadměrně používaných frází a výrazů. To lze provést spočítáním počtu slov v pasáži nebo spočítáním, kolikrát se slovo nebo fráze objeví.

Jak odstranit AI plagiát?

Pokud máte podezření, že plagiátorství generované umělou inteligencí ovlivňuje vaši práci, čtěte dále a zjistěte, jak odstranit plagiát AI z obsahu generovaného umělou inteligencí.

Use a Plagiarism Detection Tool

Prvním krokem k odstranění plagiátorství AI je použít nástroj na odhalování plagiátů který dokáže detekovat podobnosti mezi dvěma částmi obsahu. Mezi oblíbené nástroje pro detekci plagiátů patří Turnitin, Grammarly a Copyscape. Nástroje pro odhalování plagiátů fungují tak, že obsah skenují na identický text a porovnávají jej se stávajícími databázemi obsahu. Tyto nástroje dokážou odhalit plagiátorství generované umělou inteligencí identifikací frází, struktury vět a podobností výběru slov. Ruční detekce může být zdlouhavá, proto se doporučuje používat nástroje jako Smodin, protože detekuje plagiát přesně během několika sekund a také uvádí zdroje. Tady to nekončí. Smodin dokáže odhalit plagiát vícejazyčně, což je nad lidské schopnosti.

Rewrite the Content

Změna textu za účelem změny struktury, vzorců frází a terminologie představuje přepsání materiálu. Jedinečný obsah bez plagiátorství vyrobený touto technologií je významným důvodem jejího úspěchu. Parafrázování v souladu s autorskými právy lze dosáhnout pomocí specializovaný software jako Smodin. Tento software může navrhnout několik způsobů, jak říci věci, které pomohou materiálu vyniknout. Stojí však za zmínku, že tento přístup ručně zabere dost času, zvláště u více zapojených dokumentů nebo projektů; Smodin to dokáže rychle. Navíc můžete očekávat lepší skóre čitelnosti a gramaticky správný obsah.

Nástroje pro parafrázování

Abyste předešli obvinění z plagiátorství, použijte a parafrázovací nástroj pro přeformulování textu do vlastních slov. Tyto programy zkoumají příslušný text pomocí algoritmů zpracování přirozeného jazyka a poté poskytují různé možné přeformulování. Přestože tyto zdroje mohou být užitečné, měli byste vždy znovu zkontrolovat výsledky, abyste se ujistili, že jsou správné a odrážejí požadovaný význam. Je důležité pečlivě vyhodnotit dopad, protože parafrázující technologie mohou vytvořit jazyk, který je gramaticky nesprávný nebo obtížně srozumitelný.

Tools to Compare Texts

A nástroj pro porovnávání textu je software používaný k analýze textů dvou nebo více dokumentů na podobnosti a rozdíly. Můžete odhalit případy plagiátorství a provést nezbytné úpravy k jeho odstranění porovnáním původního materiálu s obsahem generovaným AI. Specifické programy pro porovnávání textů nabízejí určité procento podobnosti mezi těmito dvěma texty, které pomáhají při posuzování úrovně plagiátorství. Pro ověření přesnosti se doporučuje používat různé nástroje a porovnávat výsledky, protože ne všechny nástroje pro porovnávání textu jsou spolehlivé.

Content-Revising Tools

Plagiátorství lze snadno odhalit a opravit pomocí nástrojů pro úpravu obsahu, což je software poháněný umělou inteligencí. Tyto nástroje využívají algoritmy strojového učení k vyhodnocení textu a nabízí rady, jak jej vylepšit. Jsou užitečné při odhalování případů AI plagiátorství a získat radu, jak problém vyřešit. Některé systémy pro úpravu obsahu například navrhují alternativní termíny, které nahrazují ty nadužívané. Některé z nejlepších nástrojů pro změnu materiálu mohou stát pěkný cent nebo dokonce vyžadovat členství.

Nástroje pro generování obsahu

Nástroje jako Smodin Author, který ke generování materiálu využívá umělou inteligenci, odstraňuje nutnost obávat se náhodného plagiátorství AI. Tyto programy využívají algoritmy k prozkoumání vstupu a vytvoření nového, originálního díla bez stop plagiátorství. Články na blogu, aktualizace na sociálních sítích, e-mailové zpravodaje a další online materiály mohou mít prospěch z jejich využití. Můžete upravit hlas a tón materiálu v konkrétních programech pro generování obsahu, aby zněly jako vaše společnost. Při použití nástroje pro generování obsahu můžete ušetřit čas a úsilí, aniž byste museli obětovat kvalitu.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Plagiátorství AI je v digitálním věku stále větším problémem. S dobrou znalostí detekce a odstranění AI plagiátorství, můžete zajistit, že váš obsah bude vždy originální a že napodobenina nebude mít navrch. Naštěstí vám tento proces může pomoci zautomatizovat několik nástrojů, abyste mohli trávit čas jinými produktivními úkoly. Neustálým sledováním nových záznamů za účelem identifikace vzorců pravidelných shod se stávajícím materiálem můžete zajistit, aby vaše webové stránky nebo blog zůstaly jedinečné od svých konkurentů na online trhu.

S rostoucí popularitou technologie AI se riziko plagiátorství generovaného AI stalo skutečným problémem mnoha autorů a tvůrců obsahu. Obsah generovaný umělou inteligencí je vytvářen algoritmy a není vždy originální, což může vést k plagiátorství. Zde přichází Smodin se svým nástrojem pro detekci plagiátů s umělou inteligencí. S pokročilou technologií umělé inteligence Smodin můžete snadno odhalit a odstranit plagiát vytvořený umělou inteligencí z vašeho obsahu. Pokud se potýkáte s plagiátem generovaným umělou inteligencí, navštivte https://smodin.io/blog/how-to-remove-ai-plagiarism/ a podívejte se na Smodinův blogový příspěvek o tom, jak odstranit AI plagiát. Převezměte kontrolu nad svým obsahem a ujistěte se, že je 100% originální. Kliknutím na odkaz se dozvíte více!