Studenti často tráví spoustu času vytvářením úvodů k esejům, zatímco závěr nechávají jako dodatečný nápad. Zatímco úvod je jedním z nejdůležitějších aspektů eseje, dobrý závěr může mít stejný vliv na jeho účinnost. Vědět, jak napsat dobrý závěr, je zásadní, protože shrnuje vaše hlavní body a zanechává ve čtenáři trvalý dojem.

Dobře zpracovaný závěr by měl sloužit jako finální námět pro vaše argumenty. Váš čtenář by měl odejít s jasným pochopením toho, co právě četl a jak to platí pro jádro vaší práce. Se správným přístupem může váš závěr přeměnit dobrou esej ve skvělou, takže bude zapamatovatelná a působivá.

Tento článek vás provede čtyřmi jednoduchými kroky k psaní přesvědčivých závěrů. Každý krok je navržen tak, aby vám pomohl upevnit vaši tezi a formulovat vaše závěrečné myšlenky způsobem, který bude rezonovat s vaším učitelem nebo profesorem. S trochou cviku se můžete naučit, jak nalepit přistání a dát každé eseji finále, které si zaslouží.

Jaký je účel odstavce se závěrem?

Pochopení účelu závěrečného odstavce je nezbytné pro efektivní psaní eseje. Závěrečný odstavec by měl být více než jen shrnutím vaší eseje. Mělo by se to konsolidovat všechno své argumenty a spojte je zpět se svou tezí.

Pamatujte, že každé dobré psaní vzbuzuje emoce. Zda inspirovat, provokovat nebo zaujmout, je na vás, ale závěr by měl vždy zanechat trvalý dojem.

Při pochybnostech, Smodinův chat AI nástroj může být užitečný pro měření emocionálního dopadu vašeho závěru.

Když si osvojíte umění napsat silný závěr, vybavíte se nástroji, které zajistí, že vaše eseje vyniknou. Ať už je to první nebo poslední esej, kterou píšete pro třídu, je to vaše šance zanechat ve vašem čtenáři definitivní stopu.

Jak napsat dobrý závěr

student píšící závěrAbyste pochopili, jak napsat dobrý závěr, je důležité se na to zaměřit syntetizující klíčové prvky naší eseje, spíše než jejich pouhé shrnutí. Syntetizace zahrnuje kombinování konkrétních prvků, aby se zdůraznil jejich význam.

Tento přístup zajistí, že váš závěr přidá hodnotu a posílí koherenci vašich argumentů. Zde jsou tři jednoduché a účinné postupy, které vám pomohou vytvořit pevný závěr.

Opakování vaší teze

Přeformulování své teze na závěr je běžnou praxí při psaní esejí a má to dobrý důvod. Pomáhá podtrhnout, jak se vaše porozumění prohloubilo nebo posunulo na základě důkazů, které jste poskytli.

Stačí pochopit, že a přepracování vaší původní práce neznamená kompletní opakovat slovo od slova. Měli byste přeformulovat svou původní tezi tak, aby objasnila poznatky, kterých jste se v eseji dotkli. Smodinův přepisovač AI může pomoci upřesnit vaše přeformulování, aby bylo zajištěno, že bude čerstvé a působivé.

Zde je několik tipů, jak efektivně přepracovat svou tezi

  • Zobrazit složitost: Pokud vaše esej přidala k původnímu prohlášení vrstvy nebo nuance, nezapomeňte to jasně formulovat.
  • Integrujte klíčová zjištění: Zahrňte hlavní zjištění své eseje, abyste posílili, jak podpořily nebo vylepšily vaši práci.
  • Udržujte to čerstvé: Opět se chcete vyhnout opakování stejných věcí dvakrát. Použijte různé formulace, které odrážejí odlišnou perspektivu.

Nakonec vždy zajistěte, aby přepracovaná práce plynule navazovala na zbytek vaší eseje. Vždy se snažte předvést soudržnost svého psaní, abyste čtenáři získali silný pocit uzavření.

Pomocí nástrojů AI, jako je Smodinův autor a esejista může zajistit plynulé psaní a snadné sledování.

Poskytování efektivní syntézy

Poskytování efektivní syntézy by mělo zlepšit vaši původní tezi. Všechny dobré argumenty by se měly v průběhu eseje vyvíjet a posouvat. Namísto pouhého shrnutí těchto zjištění byste měli integrovat kritické poznatky a důkazy, abyste prokázali hlubší nebo jemnější porozumění.

Nakreslete souvislosti mezi hlavními diskutovanými body a ukažte, jak společně podporují vaši tezi. Zamyslete se také nad důsledky těchto poznatků pro širší kontext vašeho předmětu. A ještě jednou, vždy používejte svěží a poutavý jazyk, abyste udrželi čtenářův zájem.

Poslední věc, kterou chcete, je, aby váš čtenář viděl váš esej jako soubor jednotlivých bodů. Dobrá esej by se měla číst jako jednotný celek, přičemž všechny části se přirozeně spojují. Význam svého argumentu potvrdíte, když ve svém závěru spojíte všechny části dohromady.

Poskytování nových poznatků

poskytnout postřehy při psaní závěrečného odstavcePoskytování nových poznatků ve vašem závěru je nezbytné pro hlubší zapojení čtenáře. Cílem je poskytnout osobě, která hodnotí vaši práci, nahlédnout do vašeho myšlenkového procesu. Tím dáte naplno najevo své schopnosti kritického myšlení.

Přemýšlejte o tomto kroku také jako o své příležitosti navrhnout budoucí směry výzkumu na základě vašich zjištění. Co by mohl student nebo výzkumník dále studovat? Jaké zůstávají nezodpovězené otázky? Pokud máte potíže s odpovědí na tyto otázky, zvažte použití Smodinovy ​​výzkumné nástroje pro rozšíření znalostí o daném tématu.

To neznamená, že můžete nechat otevřené nebo nezodpovězené otázky o své vlastní diplomové práci. Naopak, váš závěr by měl pevně potvrdit platnost vašeho argumentu. To znamená, že jakákoli hluboká a pronikavá analýza přirozeně vede k dalšímu zkoumání. Upozorněte na tyto potenciální oblasti šetření.

(Volitelné) Vytvořte osobní spojení se čtečkou

Vytvoření spojení se čtenářem v závěru může personalizovat a posílit dopad vaší eseje. Tato technika může být výkonná, je-li správně implementována, díky čemuž bude vaše psaní poutavější, lidštější a zapamatovatelnější.

To znamená, že akademici slizu odrazují od používání „já“ ve formálních esejích. Vždy je nejlepší ujasnit si postoj svého učitele nebo profesora před odeslání vašeho konečného návrhu.

Pokud je to povoleno, zvažte sdílení krátké osobní úvahy nebo anekdoty, která se váže k hlavním tématům vaší eseje. Osobní přístup může vést k polidštění vašich argumentů a vytvoření spojení se čtenářem.

Ať už si vyberete cokoli, pamatujte, že váš závěr by měl vždy doplňovat analytická zjištění vaší eseje. Nikdy neříkejte nic, co by snižovalo vaši tezi nebo zjištění, která jste předložil.

Příklady dobrých závěrů

Pojďme prozkoumat několik příkladů, které ilustrují, jak vypadá a zní dobře sestavený závěr. Následují dvě hypotetické teze z oblasti vědy a literatury.

Věda

  • Téma diplomové práce: Vliv změny klimatu na korálové útesy
  • Úvod: „Korálové útesy fungují jako strážci biologické rozmanitosti oceánu. Tyto podvodní ekosystémy patří k nejživějším a nejzákladnějším na celé planetě. Stupňující se dopad změny klimatu však vážně ohrožuje jejich zdraví a přežití. Tato esej si klade za cíl rozebrat konkrétní změny životního prostředí přispívající k degradaci korálů a zároveň navrhnout opatření pro zmírnění.
  • Závěr: „Tento výzkum dopadu změny klimatu na korálové útesy odhalil znepokojivé zrychlení bělení korálů a významný pokles biologické rozmanitosti útesů. Zjištění prezentovaná v této studii prokazují jasnou souvislost mezi zvýšenou teplotou moře a úmrtností korálových útesů. Budoucí výzkum by se měl zaměřit na mechanismy odolnosti druhů korálů, které by mohly ovlivnit strategie ochrany. Osud korálových útesů závisí na okamžité a soustředěné akci lidstva s cílem omezit globální emise a zachovat tyto životně důležité ekosystémy pro budoucí generace.“

Všimněte si, že závěr pouze nepřekračuje tezi. Místo toho zdůrazňuje definitivní spojení mezi změnou klimatu a zdravím korálů. Také znovu zdůrazňuje naléhavost problému a rozšiřuje výzvu k probíhající intervenci. Poslední věta je přímá, k věci a zanechává ve čtenáři trvalý dojem.

Pokud se potýkáte se svou závěrečnou větou (nebo jinou větou, když na to přijde), Smodinův přepisovač dokáže vytvořit stovky různých vět během několika sekund. Poté vyberte věty a fráze, které nejvíce rezonují, a použijte je k vytvoření přesvědčivého závěru.

Literatura

  • Téma diplomové práce: Vývoj amerického snu v americké literatuře 20. století
  • Úvod: „Americký sen byl kdysi definován prosperitou a úspěchem. V průběhu 20. století však reprezentace amerického snu v populární literatuře prošla významnými změnami. Naznačují tato vyjádření dalekosáhlý sentiment, který mezi americkou veřejností dřímá? Nebo byla tato díla jednoduše výsledkem rozčarovaných autorů, kteří reagovali na vyvíjející se výzvy doby?
  • Závěr: „Díla F. Scotta Fitzgeralda, Johna Steinbecka a Toni Morrison ilustrují vývoj amerického snu od nespoutaného optimismu ke kritičtějšímu zkoumání amerického étosu. V modernistické a postmodernistické literatuře je Americký sen často v rozporu se základními americkými hodnotami. Tyto romány odrážejí širší společenské posuny, které nadále formují národní vědomí. Další výzkum současné literatury by mohl poskytnout lepší vhled do složitosti tohoto konceptu.“

Po přečtení samotného úvodu a závěru budete přesně vědět, čeho se tato esej týká. Shrnuje vývoj amerického snu zkoumáním děl tří jedinečných autorů. Poté tato díla analyzuje, aby demonstrovala, jak odrážejí širší společenské posuny. Závěr funguje jako vyvrcholení i jako můstek, který připraví půdu pro budoucí bádání.

Napište lepší závěry se Smodinem

Vždy pamatujte na lidský prvek za tím klasifikační proces při psaní eseje. Vaši učitelé nebo profesoři jsou lidé a pravděpodobně strávili nespočet hodin recenzováním esejů na podobná témata. Proces hodnocení může být dlouhý a vyčerpávající. Váš závěr by měl směřovat k tomu, aby jim úkol usnadnil, ne ztížil.

Dobře propracovaný závěr slouží jako poslední část vaší argumentace. Měla by rekapitulovat kritické poznatky diskutované výše a vrhnout nové světlo na toto téma. Zahrnutím inovativních prvků a zasvěcených postřehů pomůže váš závěr vaší eseji vyniknout z davu.

Ujistěte se, že vaše esej končí na vysoké úrovni, abyste maximalizovali své šance na získání lepší známky nyní i v budoucnu. Komplexní sada nástrojů umělé inteligence od společnosti Smodin vám může pomoci zlepšit každý aspekt vašeho psaní eseje. Od počátečního výzkumu po strukturování mohou tyto nástroje zefektivnit proces a zlepšit kvalitu vašich esejů.