Studie z English Language Teaching Educational Journal nalezeno že studenti se při psaní esejí setkávají s obtížemi při organizování myšlenek, vytváření nápadů a porozumění procesům psaní [1]. To vše jsou klíčové součásti sestavení dobré vysvětlující eseje. Pokud to zní jako vy, pak se nebojte.

Při správném přístupu můžete všechny tyto komponenty plynule kombinovat. Tato příručka vám poskytne jednoduchou strategii pro psaní vysvětlující eseje krok za krokem. Poskytne vám také užitečné tipy pro psaní a návrhy nástrojů, jako je využití umělé inteligence.

S tímto průvodcem budete moci s jistotou napsat vysvětlující esej.

1. Vypracujte silnou tezi

Vytvoření silné teze je základním kamenem každé dobře napsané vysvětlující eseje. Připravuje půdu pro to, co bude vaše esej pokrývat, a objasňuje hlavní bod, který se chystáte vysvětlit. Zde je návod, jak vytvořit diplomovou práci:

 • Najděte hlavní myšlenku: Začněte tím, že určíte klíčový koncept nebo otázku, kterou chcete vysvětlit. Vytvořte jasný účel eseje. To povede k vašemu výzkumu a procesu psaní vaší vysvětlující práce. Použijte další renomované příklady vysvětlujících esejů, které vedou vaše nápady. To může zahrnovat prozkoumání dalších témat vysvětlujících esejů ve stejné oblasti.
 • Buď konkrétní: Vágní teze může čtenáře zmást. Ujistěte se tedy, že vaše prohlášení je jasné. Pokud vysvětlujete složitý proces, rozdělte ho na jeho klíčové body. Poté jej rozdělte do jasného, ​​stručného prohlášení, které je snadno pochopitelné.
 • Odrážet objektivitu: Výkladové eseje vzdělávají a informují. Ani se nehádají. Vaše práce by tedy měla k tématu zaujmout nezaujatý postoj. Měl by prezentovat fakta taková, jaká jsou, ne tak, jak je vykládáte.
 • Používejte nástroje jako např Spisovatel Smodin: Smodin Writer dělá všechnu těžkou práci tím, že využívá sílu umělé inteligence. S ním můžete vytvořit esej s prohlášením o práci. Jak, ptáte se? Prostřednictvím své oddané generátor diplomových prací. Může vytvořit prohlášení, které je silné a relevantní.
  Navíc dokáže vytáhnout všechny nejzajímavější informace na základě vašeho tématu, které dále obohatí vaši diplomovou práci.

Udělejte svou práci jasnou, informativní a neutrální. To vytváří silný základ pro efektivní vysvětlující esej. Dále se podíváme na to, jak shromáždit informace, které budete potřebovat k efektivní podpoře této teze.

2. Zkoumejte a shromažďujte informace

Musíte provést důkladný výzkum, který podloží vaši práci důvěryhodnými zdroji a relevantními důkazy. Díky tomu bude vaše vysvětlující esej informativní a přesvědčivá. Zde je podrobný návod k provádění efektivního výzkumu:

 • Začněte plánem: Dejte dohromady vysvětlující osnovu eseje, která obsahuje informace, které potřebujete k podpoře své práce. V plánu by měly být uvedeny nejlepší zdroje, jako jsou akademické časopisy, knihy, renomované webové stránky nebo odborné články.
 • Použijte důvěryhodné zdroje: Zajišťují přesnost vašeho eseje. Knihovny, akademické databáze a certifikované webové stránky jsou vynikajícími místy k nalezení důvěryhodných informací.
 • Vyhledejte podrobné informace: Hledejte nejaktuálnější zdroje, které dobře vysvětlují vaše téma a poskytují jedinečné poznatky související s vaším tvrzením o diplomové práci nebo proti němu. Tato hloubka je zásadní pro jasné a důkladné vysvětlení složitých myšlenek ve vašich vysvětlujících dokumentech. Věnujte pozornost struktuře vysvětlující eseje, která vám pomůže vybrat si téma (více o tom později).
 • Shromážděte relevantní důkazy: Sbírejte data, statistiky a příklady. Měly by přímo podporovat vaše hlavní body. Ujistěte se, že tyto důkazy přímo souvisí s vaším tématem a vylepšují váš příběh.
 • Použijte digitální nástroje: Nástroje jako Smodin's Research Assistant mohou urychlit váš výzkumný proces. Nástroje společnosti Smodin vám mohou pomoci rychle najít podrobné informace a zajistit, aby data, která používáte, byla aktuální a relevantní.
 • Zdokumentujte své zdroje: Při provádění výzkumu si pečlivě veďte záznamy o tom, odkud vaše informace pocházejí. Tento postup vám pomůže vytvořit přesnou bibliografii. Může vám ušetřit čas, když se potřebujete vrátit k podrobnostem nebo ověřit fakta. Opět je to něco, co je pokryto díky Smodinovi Citační stroj.
 • Vyhodnoťte svá zjištění: Kriticky vyhodnocujte informace, které shromažďujete. Ujistěte se, že poskytuje vyvážený pohled a pokrývá nezbytné aspekty vašeho tématu, aby poskytl komplexní přehled o vaší eseji.

Dodržováním těchto kroků můžete shromáždit bohatou zásobu informací, které poskytují silnou páteř pro vaši vysvětlující esej. Nyní můžete začít strukturovat svá zjištění do dobře uspořádaných odstavců těla.

3. Struktura odstavců těla

Jakmile shromáždíte relevantní důkazy důkladným výzkumem, je čas je uspořádat. Měli byste to dát do dobře strukturovaných odstavců těla, které sledují logický tok. Zde je návod, jak strukturovat každý odstavec těla pro silnou vysvětlující esej:

 • Rozhodněte se, kolik odstavců použijete: Bude to záviset na složitosti vašeho tématu a potřebných detailech. Obvykle jsou vhodné tři až pět odstavců, ale delší eseje mohou vyžadovat více. Užitečný bude příklad vysvětlující eseje na vámi zvolené téma.
 • Začněte tematickou větou: Každý hlavní odstavec by měl začínat jasnou tematickou větou, která představuje hlavní myšlenku odstavce. Tato věta bude sloužit jako plán pro odstavec a dá čtenáři představu o tom, co může očekávat.
 • Poskytněte podpůrné důkazy: Po větě tématu sdělte důkazy ze svého výzkumu. Ujistěte se, že důkazy jsou relevantní a přímo podporují větu tématu odstavce.
 • Uveďte podrobné vysvětlení: Následujte důkazy analýzou nebo vysvětlením, které je spojuje s prohlášením teze. Tento krok je zásadní pro udržení logického toku v odstavcích vašeho těla.
 • Používejte spojovací slova: Hladce propojují hlavní odstavce a zajišťují, že čtenář může sledovat váš argument.
 • Každý hlavní odstavec zakončete závěrečnou větou: Mělo by to shrnout pointu a přejít k další myšlence.

Dodržování této struktury pomůže vašim odstavcům těla podpořit vaši tezi. Tyto odstavce také nabídnou jasné a podrobné vysvětlení tématu vaší eseje. Silné body odstavce jsou nezbytné pro zachování objektivity ve vašem psaní.

4. Udržujte objektivitu

Vysvětlující esej si klade za cíl informovat a vzdělávat, proto je důležité zachovat objektivitu. Zůstat neutrální umožňuje čtenářům vytvořit si vlastní názory na základě faktů. To zajišťuje, že psaní je spolehlivé a informativní. Zde je návod, jak zachovat objektivitu:

 • Vyhněte se osobním názorům: Vaším cílem je poskytnout komplexní porozumění tématu. Vyvarujte se vkládání svých osobních názorů nebo předsudků. Místo toho se držte uvádění faktických informací, které podporují tezi.
 • Použijte relevantní důkazy: Jak již bylo zmíněno, podložte své argumenty relevantními důkazy z důvěryhodných zdrojů. Zálohujte své hlavní body daty a používejte výsledky výzkumu a ověřené detaily. Díky tomu bude vysvětlující článek důvěryhodný.
 • Poskytněte vyvážený pohled: V případech s více úhly pohledu nabídněte vyvážený pohled. Zakryjte každou stranu spravedlivě. I když jeden názor v konsensu převládá, uznání ostatních dává čtenářům širší porozumění.
 • Přijměte neutrální jazyk: Buďte opatrní při výběru slov a tónu. Neutrální jazyk zahrnuje slova, která nepodněcují ani neilustrují zaujatost. To pomáhá vyhnout se emocionálně nabitým frázím a udržuje psaní objektivní.
 • Citujte přesně zdroje: Správná citace zdrojů poskytuje odpovědnost za předložené důkazy. Tato transparentnost buduje důvěryhodnost a ukazuje, že jste průzkum provedli důkladně. Je také třeba poznamenat, že různé intuice mají různé styly citací, jako je APA a Chicago, což je důležité si uvědomit, než začnete esej.
 • Kontrola zkreslení: Po napsání eseje si ji prohlédněte s ohledem na zaujatosti. Ujistěte se, že se žádná část příliš neopírá o jeden úhel pohledu. A nezavrhujte protichůdný pohled bez důvodu.

Zachování objektivity zvyšuje srozumitelnost a spolehlivost vysvětlujícího textu. Pojďme se nyní zaměřit na vytvoření úvodu a závěru, které efektivně zakončí vaši práci.

5. Vytvořte efektivní úvod a závěr

Dobrý úvod a silný závěr tvoří rámec vaší vysvětlující eseje. Na začátku dávají kontext a na konci posilují hlavní body. Zde je návod, jak vytvořit efektivní úvod a závěr.

V úvodu:

 • Zahákněte si čtenáře v úvodu: Použijte zajímavý fakt, přesvědčivý citát nebo překvapivou statistiku.
 • Poskytněte základní informace: Buďte struční a nabídněte pouze základní kontext, který čtenář potřebuje k plnému pochopení tématu. To by mělo poskytnout publiku základní porozumění, než se ponoříte hlouběji do vašich hlavních bodů.
 • Zahrňte prohlášení teze: Jasně uveďte svou tezi na konci úvodu. Toto prohlášení nastíní směr eseje a poskytne čtenářům náhled hlavních odstavců.

Na závěr:

 • Shrňte klíčové body: Začněte svůj vysvětlující závěr eseje shrnutím. Měl by pokrývat hlavní body z odstavců těla. Toto shrnutí by mělo čtenářům pomoci vzpomenout si a posílit informace, které si právě přečetli.
 • Zopakujte tezi: Zopakujte svou tezi znovu, ale novým způsobem. Vysvětlete, jak to důkazy z odstavců těla podpořily nebo objasnily.
 • Uveďte závěr: Ukončete esej prohlášením, které uzavírá argument. Toto tvrzení by mělo čtenáře rezonovat. Měl by v nich zanechat dojem, který zdůrazňuje důležitost tématu.

Efektivní úvod a závěr dodávají eseji strukturu a soudržnost. Vedou čtenáře od začátku do konce. Dalším krokem je revize a úprava celé vaší eseje pro jasnost a přesnost.

6. Revidujte a zkontrolujte jasnost

Při psaní jsou klíčové revize a úpravy. Zajistí, aby byl váš esej jasný, spojený a vyleštěný. Zde je návod, jak vylepšit své psaní pomocí kontrolního seznamu vysvětlujících esejů a osvědčených technik akademického psaní:

 • Dát si pauzu: Než se ponoříte do revizí, odstupte od své eseje na několik hodin nebo dokonce na den. Tato přestávka vám pomůže vrátit se s novýma očima, takže snáze odhalíte chyby nebo nesrovnalosti.
 • Postupujte podle kontrolního seznamu eseje: Vytvořte nebo použijte kontrolní seznam, abyste zajistili, že vaše esej obsahuje všechny potřebné části. Potřebuje silné intro s jasnou tezí, dobře strukturovanými body těla, dobrými zdroji a krátkým závěrem. Zkontrolujte, zda vaše argumenty sledují logický tok a zda jsou všechny relevantní důkazy přímo spojeny s vaším tvrzením o tezi.
 • Zkontrolujte srozumitelnost a stručnost: Akademické psaní potřebuje jasnost. Ujistěte se tedy, že každý odstavec a věta vyjadřuje váš názor. Nepoužívejte zbytečný žargon nebo příliš složitý jazyk. Udržujte věty stručné a zároveň dodržujte podrobné vysvětlení svých hlavních bodů.
 • Ověřte fakta a citace: Ujistěte se, že všechna fakta, údaje a citace v eseji jsou přesné. Zkontrolujte také, zda jsou citovány v požadovaném akademickém stylu (např. MLA, APA). Nesprávné citace mohou podkopat důvěryhodnost vašeho psaní.
 • Zkontrolujte gramatiku a styl: Hledejte běžné gramatické chyby, interpunkční chyby a trapné frázování. Čtení eseje nahlas může pomoci zachytit podivné větné struktury nebo matoucí formulace.
 • Vyžádejte si zpětnou vazbu: Podělte se o svůj esej s kolegy nebo použijte online nástroje k získání konstruktivní kritiky. Druhý pohled může upozornit na problémy, které jste možná přehlédli.

Tyto kroky úprav vám pomohou vytvořit vyleštěnou esej, která jasně vysvětlí vaše hlavní body a obstojí při akademickém zkoumání.

Formát vysvětlující eseje

Porozumění formátu vysvětlující eseje je klíčem k dobře strukturované a logické práci. Zde je základní rozdělení formátu pro vysvětlující esej:

Úvodní odstavec

 • Začněte zajímavou větou, která upoutá čtenářovu pozornost.
 • Uveďte krátký úvod. Měl by stanovit téma a nastínit účel eseje.
 • Předložte jasné vyjádření k práci shrnující hlavní myšlenku celé eseje.

Body odstavce

 • Uspořádejte odstavce těla podle logických podtémat souvisejících s tématem eseje.
 • Začněte každý hlavní odstavec větou tématu, která odpovídá tezi.
 • Ukažte důkazy z dobrých zdrojů. Uveďte také klíčové podrobnosti pro každý hlavní bod.
 • Zahrňte robustní závěrečné prohlášení do každého odstavce, které uvede váš názor a odkazuje na myšlenky v dalším odstavci/sekci.

Proč investovat do čističky vzduchu?

 • Shrňte klíčové body.
 • Poskytněte závěrečné prohlášení, které posílí hlavní myšlenku, aniž by zavádělo nové informace.
 • Vytvořte závěrečné prohlášení, které zanechá vašeho učitele nebo profesora trvalý dojem.

Dodržování této osnovy eseje zajistí, že váš papír bude mít jasný tok. Díky tomu mohou čtenáři snadno pochopit a sledovat váš argument.

Napište lepší vysvětlující eseje se Smodinem

Vysvětlující eseje mohou být ohromující. Předložit pádný argument, udržet zájem svého profesora nebo učitele a zapamatovat si konvence, jako jsou citace, může být skutečným bolehlavem.

Ale silná teze a důkladný výzkum je usnadňují. Dobře strukturované body těla také pomáhají poskytovat jasnou, srozumitelnou esej, která zachovává objektivitu. Jen nezapomeňte revidovat a zkontrolovat přesnost!

Platformy s umělou inteligencí, jako je Smodin, zjednodušují a vylepšují proces psaní vysvětlujících esejů.

Nástroje společnosti Smodin pomáhají vytvářet jasné a dobře strukturované eseje, které splňují jakékoli vaše akademické standardy. S pokročilými možnostmi výzkumu Smodin můžete rychle shromáždit podrobné a relevantní informace. To vám ušetří čas a zlepší vaši práci.

 • Kontrola plagiátů: Zajistěte, aby si vaše esej zachovala originalitu pomocí nástroje Smodin na odhalování plagiátů. Tato funkce pomáhá udržovat akademickou integritu tím, že porovnává vaši práci s rozsáhlými databázemi.
 • Automatická citace: Citujte své zdroje přesně bez problémů. Smodinův nástroj pro automatické citace zajišťuje, že vaše reference jsou ve správném formátu a splňují pravidla vaší akademické instituce.
 • Zkracovač textu: Pokud je vaše vysvětlující esej příliš dlouhá, použijte jako zkracovač eseje Smodinův AI spisovatel. Pomůže vám snížit obsah bez ztráty klíčových detailů. To pomáhá udržet váš esej jasný a relevantní.
 • Přepisovač textu: Pomáhá parafrázovat stávající obsah a zajišťuje jedinečnost a novou perspektivu.
 • Sumarizer: Summarizer scvrkává dlouhé články do krátkých shrnutí. Jsou ideální pro vytvoření efektivního obrysu nebo závěru.