Umělá inteligence (AI) může drasticky změnit lidský svět. Na rozdíl od lidské inteligence je umělá inteligence intelektem zobrazovaným stroji. Byl vytvořen, aby byl život každého jednoduchý a pohodlný. Rychlé přijetí chatu OpenAI naznačuje, že si získal významnou pozici v srdcích lidí. V krátké době si na to lidé po celém světě zvykli.

Každý nový vývoj má své klady i zápory. Málokdo použil vývoj umělé inteligence, která měla zlepšit lidské schopnosti, jako zástěru svých nedostatků. Tvůrci OpenAI vyvinuli detektor obsahu, který tento problém řeší. Ve srovnání s vývojem a rozšířením ChatGPT však Content Detector zaostal za očekáváním.

Pokud hledáte lepší alternativu k ChatGPT, zvažte možnost vyzkoušet Smodin. Smodin je chatovací nástroj s umělou inteligencí, který kombinuje sílu Googlu a umělé inteligence, aby vám poskytl ty nejvěrohodnější a nejaktuálnější informace. Se Smodinem můžete chatovat s AI, která vám může pomoci s jakýmkoliv dotazem, od jednoduchých po složité otázky. Snadno se používá a můžete s ním ihned začít. Tak na co čekáš? Klikněte na odkaz https://smodin.io/chat a vyzkoušejte Smodin ještě dnes!

OpenAI Content Detector má několik nevýhod. Pojďme diskutovat o několika problémech, které se projevují většími problémy.

Detektor obsahu OpenAI se ukázal jako neschopný přesně identifikovat všechny texty napsané AI. Jako nejlepší klasifikátor by snadno rozpoznal zjevné charakteristiky obsahu napsaného AI. Při pokusu o testování účinnosti detektoru obsahu OpenAI bylo zjištěno, že bylo detekováno pouze 26 % z celkového množství materiálu generovaného AI. Navíc v 9 % případů byly texty vytvořené lidmi omylem identifikovány jako pravděpodobně vytvořené nástroji AI.

Detektor OpenAI nabízí poněkud nejednoznačnou odezvu při určování, zda umělá inteligence vytvořila určitý text. Na základě míry důvěryhodnosti identifikuje text jako „extrémně nepravděpodobný“ (méně než 10% pravděpodobnost), „nepravděpodobný“ (mezi 10 % a 45 % pravděpodobnost), „nejistý, zda je“ (45 % až 90 % náhoda), „možné“ (90–98% pravděpodobnost) nebo „pravděpodobné“ (nad 98% pravděpodobnost) generované AI.

Kromě nesprávné detekce materiálu generovaného AI vzniká také jazykový problém. Výzkum a použitelnost detektoru obsahu OpenAI přinesly negativní výsledek v případě jiných jazyků kromě angličtiny.

Pokud jde o kratší texty, je detektor obsahu OpenAI nepřesný. Oprávněnost materiálu s méně než 1000 znaky nelze zjistit. Jeho největší chybou je, že navzdory tomu, že má více než 1000 znaků, stále nedokáže přesně určit, zda text napsala osoba nebo vytvořila umělá inteligence.

Přístup, na kterém je postaven detektor obsahu OpenAI, je nyní nesprávný a bude tomu tak i nadále, pokud nebude opraven. Jedná se o jazykový model, který byl upraven pomocí datové sady srovnání mezi texty vytvořenými lidmi a umělou inteligencí na stejné téma.

Detektor obsahu OpenAI může být užitečný pro identifikaci textu, který mohla vytvořit umělá inteligence, ale neměl by být považován za jediný indikátor pro závěr. Jediným vysvětlením je možnost úpravy a manipulace s informacemi generovanými AI.

Pojďme si rychle oprášit hlavní nevýhody detektoru obsahu OpenAI:
●Nedokáže rozlišit mezi písmem vytvořeným umělou inteligencí a textem vytvořeným osobou.
●K dokončení úkolu je potřeba minimálně 1000 znaků.
●Funguje efektivně pouze v angličtině.
●Nelze mu důvěřovat nebo jej použít na větším projektu bez kontroly.
●Je založen na sbírce ručně a uměle psaného textu na stejné téma.

Po podrobném prostudování různých nedostatků Content Detectoru OpenAI se dostáváme ke skutečné otázce, tedy jaké je řešení současné situace?

No, odpověď je Smodin. Smodinův detektor obsahu AI je špičková technologie, která efektivně rozlišuje mezi textem vytvořeným technologiemi ChatGPT, Bard nebo jinými technologiemi AI a obsahem vytvořeným lidmi. Jedná se o vícejazyčný detektor obsahu AI, který je bezplatný a neuvěřitelně přesný. Divákům jsou představeny dvě kategorie tolerance AI – shovívavá a přísná. Očekávání přesnosti je velmi vysoké v obou tolerancích AI. Dokonce i profesionální autoři, studenti a pedagogové spoléhají na to, že Smodin ověří jejich práci a zkontroluje její digitální změny.

Kdokoli může snadno ovládat Smodin nahráním textu. A během několika sekund analýzy poskytne efektivní schopnost Smodinova detektoru obsahu AI jednotlivci jedinečnost nahraného textu. Pomocí algoritmů dokonce navrhuje požadovanou úpravu a úpravu textu.

Pro lepší pochopení si připomeňme blahodárný vliv Smodinu.
●Identifikuje text jako vygenerovaný AI nebo vytvořený lidmi.
● Detekuje nekonzistenci tónu a stylu textu.
●Určuje úroveň složitosti textu.
●Detekuje faktické chyby, které jsou běžné v textech generovaných AI.
●Kontroluje gramatiku a pravopis na výstupu.

Smodin nabízí několik výhod kromě toho, že je účinný Detektor obsahu AI, počítaje v to kontrola plagiátorství, Přepsat, Citační stroj, Sumarizer, Smodin Author (AI spisovatel), a Smodin Omni.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak vám detekce obsahu může být prospěšná a vyhnout se problémům s detektorem obsahu OpenAI, měli byste se určitě podívat tento příspěvek. Smodinův blog. Smodinův příspěvek na blogu pojednává o problémech s detektorem obsahu OpenAI a nabízí řešení, jak tyto problémy překonat. Poskytuje cenné informace o tom, jak přesně identifikovat texty generované umělou inteligencí a zjistit autenticitu obsahu. Kromě toho nabízí alternativní nástroj k detektoru obsahu OpenAI. Pokud tedy hledáte spolehlivý a efektivní způsob detekce textů generovaných umělou inteligencí, klikněte ZDE číst a začít z toho těžit ještě dnes.