Õpilased veedavad sageli palju aega essee sissejuhatuste koostamisel, jättes samal ajal järelduse järelmõtlemiseks. Kuigi sissejuhatus on essee üks olulisemaid aspekte, võib heal järeldusel olla sama suur mõju selle tõhususele. Hea järelduse kirjutamine on ülioluline, kuna see koondab teie põhipunktid ja jätab lugejale püsiva mulje.

Hästi koostatud järeldus peaks olema teie argumentide viimane samm. Teie lugeja peaks lahkuma selge arusaamaga sellest, mida ta just luges, ja kuidas see teie lõputöö tuumaga käib. Õige lähenemise korral võib teie järeldus muuta hea essee suurepäraseks, muutes selle nii meeldejäävaks kui ka mõjusaks.

See artikkel juhendab teid veenvate järelduste kirjutamiseks nelja lihtsa sammuga. Iga samm on loodud selleks, et aidata teil oma lõputööd tugevdada ja lõplikke mõtteid sõnastada viisil, mis kajastuks teie õpetaja või professoriga. Veidi harjutades saate õppida, kuidas maandumiskohta kleepida ja anda igale esseele vääriline finaal.

Mis on kokkuvõtte lõigu eesmärk?

Järelduste lõigu eesmärgi mõistmine on tõhusa essee kirjutamise jaoks hädavajalik. Lõppkokkuvõte peaks olema midagi enamat kui lihtsalt teie essee kokkuvõte. See peaks konsolideeruma kõik oma argumendid ja siduge need oma lõputööga.

Pidage meeles, et kõik hea kirjutamine inspireerib emotsioone. See, kas inspireerida, provotseerida või kaasata, on teie otsustada, kuid järeldus peaks alati jätma püsiva mulje.

Kui kahtlete, Smodini AI-vestlus tööriist võib olla mugav järelduse emotsionaalse mõju hindamiseks.

Omandades võimsa järelduse kirjutamise kunsti, varustate end tööriistadega, mis tagavad, et teie esseed paistavad silma. Olenemata sellest, kas see on esimene või viimane essee, mida klassi jaoks kirjutate, on see teie võimalus jätta oma lugejasse lõplik jälg.

Kuidas kirjutada head järeldust

õpilane järeldust kirjutamasHea järelduse kirjutamise mõistmiseks on oluline keskenduda sellele sünteesimine meie essee põhielemendid, selle asemel, et neid lihtsalt kokku võtta. Sünteesimine hõlmab konkreetsete elementide kombineerimist nende tähtsuse esiletõstmiseks.

See lähenemisviis tagab, et teie järeldus lisab väärtust ja tugevdab teie argumentide sidusust. Siin on kolm lihtsat ja tõhusat tava, mis aitavad teil teha kindla järelduse.

Lõputöö uuesti esitamine

Lõputöö kordussõnastamine on essee kirjutamisel tavaline ja seda mõjuval põhjusel. See aitab rõhutada, kuidas teie arusaam on teie esitatud tõendite põhjal süvenenud või nihkunud.

Lihtsalt mõista, et a ümbersõnastus Teie algne lõputöö ei tähenda täielikku sõna-sõnalt kordamine. Peaksite oma algse väitekirja ümber sõnastama, et see selgitaks arusaamu, mida essee jooksul puudutasite. Smodini AI ümberkirjutaja võib aidata teie ümbersõnastamist täpsustada, et see oleks värske ja mõjus.

Siin on mõned näpunäited oma lõputöö tõhusaks ümbersõnastamiseks

  • Näita keerukust: kui teie essee lisas algsele väitele kihte või nüansse, sõnastage see kindlasti selgelt.
  • Integreerige peamised leiud: lisage oma essee peamised leiud, et kinnitada, kuidas need teie väitekirja toetasid või täpsustasid.
  • Hoidke see värskena: Jällegi tahate vältida samade asjade kaks korda kordamist. Kasutage teistsugust sõnastust, mis peegeldab nüansirikast vaatenurka.

Lõpuks veenduge alati, et uuesti sõnastatud lõputöö oleks teie ülejäänud esseega sujuvalt ühendatud. Püüdke alati näidata oma kirjutise ühtsust, et pakkuda lugejale tugevat suletuse tunnet.

AI tööriistade kasutamine nagu Smodini ülevaade ja esseekirjutaja võib tagada, et teie kirjutamine sujub sujuvalt ja seda on lihtne jälgida.

Tõhusa sünteesi pakkumine

Tõhusa sünteesi pakkumine peaks teie esialgset teesi täiustama. Kõik head argumendid peaksid kogu essee jooksul arenema ja nihkuma. Selle asemel, et lihtsalt neid leide kokku võtta, peaksite integreerima kriitilised arusaamad ja tõendid, et näidata sügavamat või nüansirikkamat arusaama.

Looge arutatud põhipunktide vahel seosed ja näidake, kuidas need ühiselt teie väitekirja toetavad. Mõelge ka nende arusaamade mõjule oma teema laiemale kontekstile. Ja veel kord, kasutage alati värsket ja kaasahaaravat keelt, et säilitada lugeja huvi.

Viimane asi, mida soovite, on see, et lugeja näeks teie esseed üksikute punktide kogumina. Hea essee peaks olema ühtne tervik, kus kõik tükid on loomulikult omavahel seotud. Kinnitate oma argumendi olulisust, kui seote oma järelduses kõik osad kokku.

Uute arusaamade pakkumine

anda järeldusi lõiku kirjutades arusaamuUute arusaamade pakkumine oma järeldustes on oluline lugejaga sügavamaks suhtlemiseks. Siin on eesmärk anda teie paberit hindavale inimesele ülevaade teie mõtteprotsessist. Seda tehes avaldate oma kriitilise mõtlemise oskused täielikult.

Samuti mõelge sellele sammule kui võimalusele pakkuda oma leidude põhjal tulevasi uurimissuundi. Mida võiks üliõpilane või teadlane järgmisena uurida? Millised vastuseta küsimused jäävad? Kui teil on raskusi nendele küsimustele vastamisega, kaaluge selle kasutamist Smodini uurimistööriistad oma teadmisi selle teema kohta laiendada.

See ei tähenda, et võite jätta oma lõputöö kohta lahtised või vastamata küsimused. Vastupidi, teie järeldus peaks teie argumendi paikapidavuse kindlalt kinnitama. Sellegipoolest viib igasugune sügav ja läbinägelik analüüs loomulikult edasise uurimiseni. Pöörake tähelepanu nendele võimalikele uurimisvaldkondadele.

(Valikuline) Looge lugejaga isiklik ühendus

Kokkuvõttes lugejaga ühenduse loomine võib teie essee mõju isikupärastada ja tugevdada. See tehnika võib olla võimas, kui seda õigesti rakendada, muutes teie kirjutamise suhtelisemaks, inimlikumaks ja meeldejäävamaks.

Sellegipoolest ei soovita limaakadeemikud ametlikes esseedes „mina” kasutamist. Alati on parem selgitada oma õpetaja või professori seisukohta enne esitades oma lõpliku mustandi.

Kui see on lubatud, kaaluge lühikese isikliku mõtiskluse või anekdoodi jagamist, mis seostub teie essee põhiteemadega. Isiklik puudutus võib aidata teie argumente inimlikuks muuta ja luua side lugejaga.

Ükskõik, mille valite, pidage meeles, et teie järeldus peaks alati täiendama teie essee analüütilisi tulemusi. Ärge kunagi öelge midagi, mis teie väitekirja või esitatud järeldusi kahandab.

Heade järelduste näited

Uurime mõnda näidet, et illustreerida, kuidas hästi koostatud järeldus välja näeb ja kõlab. Järgnevalt on toodud kaks hüpoteetilist lõputöö esseed teaduse ja kirjanduse valdkonnast.

teadus

  • Lõputöö teema: Kliimamuutuste mõju korallriffidele
  • Sissejuhatus: "Korallirifid toimivad ookeani bioloogilise mitmekesisuse valvuritena. Need veealused ökosüsteemid on ühed elujõulisemad ja olulisemad kogu planeedil. Kliimamuutuste suurenev mõju kujutab aga tõsist ohtu nende tervisele ja ellujäämisele. Selle essee eesmärk on eristada konkreetseid keskkonnamuutusi, mis aitavad kaasa korallide lagunemisele, pakkudes samal ajal välja meetmed leevendamiseks.
  • Järeldus: "Kliimamuutuste mõju korallriffidele uurimine on näidanud korallide pleegitamise sündmuste häirivat kiirenemist ja riffide bioloogilise mitmekesisuse olulist vähenemist. Selles uuringus esitatud tulemused näitavad selge seose mere temperatuuri tõus ja korallriffide suremuse vahel. Tulevased uuringud peaksid keskenduma koralliliikide vastupidavusmehhanismidele, mis võivad mõjutada kaitsestrateegiaid. Korallriffide saatus sõltub inimkonna kohesest ja kontsentreeritud tegevusest globaalsete heitkoguste piiramiseks ja nende elutähtsate ökosüsteemide säilitamiseks tulevaste põlvkondade jaoks.

Pange tähele, et järeldus ei muuda lihtsalt väitekirja. Selle asemel tõstab see esile lõpliku seose kliimamuutuste ja korallide tervise vahel. Samuti kordab see probleemi kiireloomulisust ja laiendab üleskutset pidevaks sekkumiseks. Viimane lause on otsekohene, asjakohane ja jätab lugejale püsiva mulje.

Kui teil on raskusi oma lõpulausega (või mis tahes lausega), Smodini ümberkirjutaja suudab sekunditega luua sadu erinevaid lauseid. Seejärel valige kõige enam kõlavad laused ja fraasid ning kasutage neid mõjuva järelduse tegemiseks.

Kirjandus

  • Lõputöö teema: Ameerika unistuse areng 20. sajandi Ameerika kirjanduses
  • Sissejuhatus: "Ameerika unistust määratlesid kunagi õitseng ja edu. Kuid kogu 20. sajandi jooksul on Ameerika unistuse kujutamine populaarses kirjanduses läbi teinud olulisi muutusi. Kas need esitused viitavad kaugeleulatuvale sentimendile, mis Ameerika avalikkuses uinunud on? Või olid need teosed lihtsalt pettunud kirjanike tulemus, kes reageerisid aja arenevatele väljakutsetele?
  • Järeldus: „F. Scott Fitzgeraldi, John Steinbecki ja Toni Morrisoni tööd illustreerivad American Dreami arengut ohjeldamatust optimismist Ameerika eetose kriitilisema uurimiseni. Kogu modernistlikus ja postmodernistlikus kirjanduses on Ameerika unistus sageli vastuolus Ameerika põhiväärtustega. Need romaanid peegeldavad laiemaid ühiskondlikke nihkeid, mis jätkuvalt kujundavad rahvusteadvust. Kaasaegse kirjanduse edasine uurimine võiks anda parema ülevaate selle kontseptsiooni keerukusest.

Ainuüksi sissejuhatust ja järeldust lugedes saate täpselt teada, mida see essee hõlmab. See võtab kokku Ameerika unistuse arengu, uurides kolme ainulaadse autori teoseid. Seejärel analüüsib ta neid teoseid, et näidata, kuidas need peegeldavad laiemaid ühiskondlikke muutusi. Kokkuvõte toimib nii nurgakivi kui ka sillana, mis loob aluse tulevastele uurimistele.

Kirjutage Smodiniga paremad järeldused

Pidage alati meeles selle taga olevat inimlikku elementi hindamisprotsess essee koostamisel. Teie õpetajad või professorid on inimesed ja on tõenäoliselt kulutanud lugematuid tunde sarnaste teemade esseesid üle vaadates. Hindamisprotsess võib olla pikk ja ammendav. Teie järelduse eesmärk peaks olema nende ülesannete lihtsustamine, mitte raskendamine.

Hästi koostatud järeldus on teie argumendi viimane osa. See peaks kokku võtma ülalpool käsitletud kriitilised arusaamad, heites samal ajal teemale uut valgust. Lisades uuenduslikke elemente ja läbinägelikke tähelepanekuid, aitab teie järeldus teie esseel teistest eristuda.

Veenduge, et teie essee lõppeks hea noodiga, et maksimeerida oma võimalusi saada parem hinne praegu ja tulevikus. Smodini terviklik AI tööriistade komplekt võib aidata teil essee kirjutamise kõiki aspekte täiustada. Alates esialgsest uurimistööst kuni struktureerimiseni võivad need tööriistad protsessi sujuvamaks muuta ja teie esseede kvaliteeti parandada.