Tutkimus englannin kielen opetuslehdestä löytyi että oppilailla on vaikeuksia organisoida ajatuksia, luoda ideoita ja ymmärtää kirjoitusprosesseja kirjoittaessaan esseitä [1]. Nämä ovat kaikki avaintekijöitä hyvän selittävän esseen kokoamisessa. Jos tämä kuulostaa sinulta, älä huoli.

Oikealla lähestymistavalla voit yhdistää saumattomasti kaikki nämä komponentit. Tämä opas antaa sinulle yksinkertaisen vaiheittaisen strategian selittävän esseen kirjoittamiseen. Se antaa myös käteviä kirjoitusvinkkejä ja työkaluehdotuksia, kuten tekoälyn hyödyntämistä.

Tämän oppaan avulla voit kirjoittaa selittävän esseen luottavaisin mielin.

1. Kehitä vahva väitöskirja

Vahvan opinnäytetyön laatiminen on jokaisen hyvin kirjoitetun selittävän esseen kulmakivi. Se asettaa pohjan sille, mitä esseesi kattaa, ja selventää pääasiaa, jonka aiot selittää. Näin luot opinnäytetyön:

 • Etsi pääidea: Aloita määrittämällä avainkäsite tai kysymys, jonka haluat selittää. Kehitä esseelle selkeä tarkoitus. Tämä ohjaa selvityspaperisi tutkimus- ja kirjoitusprosessia. Käytä muita hyvämaineisia selittäviä essee-esimerkkejä ideoiden ohjaamiseksi. Tämä voi sisältää muiden selittävien esseiden aiheiden tutkimista samalla alalla.
 • Ole tarkka: Epämääräinen väitöskirja voi hämmentää lukijoita. Varmista siis, että väitteesi on selkeä. Jos selität monimutkaista prosessia, jaa se tärkeimpiin kohtiin. Jaa sen jälkeen selkeä, ytimekäs lause, joka on helppo ymmärtää.
 • Heijastaa objektiivisuutta: Selittävät esseet kouluttavat ja tiedottavat. He eivät kiistä asiaa. Joten opinnäytetyösi tulisi ottaa puolueeton kanta asiaan. Sen pitäisi esittää tosiasiat sellaisina kuin ne ovat, ei sellaisina kuin sinä ne tulkitset.
 • Käytä työkaluja, kuten Smodinin kirjoittaja: Smodin Writer tekee kaiken raskaan noston hyödyntämällä tekoälyn voimaa. Sen avulla voit luoda esseen, jossa on opinnäytetyö. Kuinka, kysyt? Sen omistuksen kautta opinnäytetyön generaattori. Se voi luoda lausunnon, joka on sekä vahva että relevantti.
  Lisäksi se voi kerätä kaikki mielenkiintoisimmat aiheeseesi perustuvat tiedot ja rikastuttaa opinnäytetyötäsi.

Tee opinnäytetyöstäsi selkeä, informatiivinen ja neutraali. Tämä luo vahvan perustan tehokkaalle selittävälle esseelle. Seuraavaksi tarkastellaan, kuinka voit kerätä tiedot, joita tarvitset tämän opinnäytetyön tehokkaaseen tukemiseen.

2. Tutki ja kerää tietoa

Sinun on suoritettava perusteellinen tutkimus, joka tukee väitöskirjaasi uskottavilla lähteillä ja asiaankuuluvilla todisteilla. Tämä tekee selittävästä esseestäsi sekä informatiivisen että vakuuttavan. Tässä on vaiheittainen opas tehokkaan tutkimuksen suorittamiseen:

 • Aloita suunnitelmalla: Kokoa selittävä essee, joka sisältää opinnäytetyösi tueksi tarvitsemasi tiedot. Suunnitelmassa tulee luetella parhaat lähteet, kuten akateemiset lehdet, kirjat, hyvämaineiset verkkosivustot tai tieteelliset artikkelit.
 • Käytä luotettavia lähteitä: Ne varmistavat esseesi tarkkuuden. Kirjastot, akateemiset tietokannat ja sertifioidut verkkosivustot ovat erinomaisia ​​paikkoja löytää luotettavaa tietoa.
 • Hae tarkempia tietoja: Etsi viimeisimmät lähteet, jotka selittävät aihettasi hyvin ja tarjoavat ainutlaatuisia näkemyksiä opinnäytetyösi väittämästäsi tai sitä vastaan. Tämä syvyys on ratkaisevan tärkeä selittäessäsi monimutkaisia ​​ideoita selkeästi ja perusteellisesti selityspapereissasi. Kiinnitä huomiota selittävän esseen rakenteeseen ohjataksesi valitsemaasi aihetta (lisää tästä myöhemmin).
 • Kerää asiaankuuluvat todisteet: Kerää tietoja, tilastoja ja esimerkkejä. Niiden pitäisi tukea suoraan pääkohtiasi. Varmista, että tämä todiste liittyy suoraan aiheeseesi ja parantaa kertomustasi.
 • Käytä digitaalisia työkaluja: Smodinin tutkimusassistentin kaltaiset työkalut voivat nopeuttaa tutkimusprosessiasi. Smodinin työkalujen avulla löydät nopeasti yksityiskohtaista tietoa ja varmistavat, että käyttämäsi tiedot ovat ajan tasalla ja merkityksellisiä.
 • Dokumentoi lähteesi: Kun teet tutkimusta, pidä huolellista kirjaa siitä, mistä tietosi ovat peräisin. Tämä käytäntö auttaa sinua laatimaan tarkan bibliografian. Se voi säästää aikaa, kun sinun on palattava yksityiskohtiin tai tarkistettava tosiasiat. Jälleen tämä on jotain, joka on suojattu Smodinin ansiosta Lainauskone.
 • Arvioi löytöjäsi: Arvioi keräämäsi tiedot kriittisesti. Varmista, että se tarjoaa tasapainoisen näkemyksen ja kattaa aiheesi tarpeelliset näkökohdat, jotta saat kattavan yleiskuvan esseestäsi.

Seuraamalla näitä vaiheita voit kerätä runsaasti tietoa, joka tarjoaa vahvan selkärangan selittävälle esseellesi. Nyt voit alkaa jäsentää löydösi hyvin organisoiduiksi kappaleiksi.

3. Rakenna rungon kappaleet

Kun olet kerännyt asiaankuuluvaa näyttöä perusteellisella tutkimuksella, on aika järjestää se. Sinun tulee laittaa se hyvin jäsenneltyihin tekstikappaleisiin, jotka noudattavat loogista kulkua. Näin rakennat jokaisen tekstikappaleen vahvaksi selittäväksi esseeksi:

 • Päätä kuinka monta kappaletta käytät: Se riippuu aiheesi monimutkaisuudesta ja tarvittavista yksityiskohdista. Tyypillisesti kolmesta viiteen kappaletta sopii, mutta pidemmät esseet voivat vaatia enemmän. Selittävä esseeesimerkki valitsemastasi aiheesta on hyödyllinen.
 • Aloita aihelauseella: Jokaisen tekstikappaleen tulee alkaa selkeällä aihelauseella, joka esittelee kappaleen pääidean. Tämä lause toimii etenemissuunnitelmana kappaleelle ja antaa lukijalle käsityksen siitä, mitä odottaa.
 • Esitä asiaa tukeva näyttö: Jaa aihelauseen jälkeen todisteet tutkimuksestasi. Varmista, että todisteet ovat merkityksellisiä ja tukevat suoraan kappaleen aihelausetta.
 • Anna yksityiskohtainen selitys: Seuraa todisteita analyysillä tai selityksellä, joka yhdistää sen väitöskirjaan. Tämä vaihe on ratkaisevan tärkeä loogisen virtauksen ylläpitämiseksi kehon kappaleissa.
 • Käytä yhdistäviä sanoja: Ne yhdistävät tekstikappaleet sujuvasti ja varmistavat, että lukija voi seurata argumentointiasi.
 • Päätä jokainen tekstikappale loppulauseeseen: Sen pitäisi tehdä yhteenveto ja siirtyä seuraavaan ideaan.

Tämän rakenteen noudattaminen auttaa kehon kappaleita tukemaan opinnäytetyötäsi. Nämä kappaleet tarjoavat myös selkeän ja yksityiskohtaisen selityksen esseesi aiheesta. Vahvat tekstikappaleet ovat välttämättömiä objektiivisuuden säilyttämiseksi kirjoituksessasi.

4. Säilytä objektiivisuus

Selittävä essee pyrkii tiedottamaan ja kouluttamaan, mikä tekee objektiivisuuden säilyttämisestä ratkaisevan tärkeää. Pysymällä neutraalina lukijat voivat muodostaa omat mielipiteensä tosiasioiden perusteella. Tämä varmistaa, että kirjoitus on sekä luotettavaa että informatiivinen. Näin voit säilyttää objektiivisuuden:

 • Vältä henkilökohtaisia ​​mielipiteitä: Tavoitteesi on tarjota kattava käsitys aiheesta. Vältä esittämästä henkilökohtaista mielipidettäsi tai ennakkoluulojasi. Pysy sen sijaan opinnäytetyötä tukevien asiatietojen esittämisessä.
 • Käytä asiaankuuluvia todisteita: Kuten mainittiin, perustele väitteesi asiaankuuluvilla todisteilla luotettavista lähteistä. Varmuuskopioi tärkeimmät kohdat tiedoilla ja käytä tutkimustuloksia ja vahvistettuja yksityiskohtia. Tämä tekee selittävästä artikkelista luotettavan.
 • Tarjoa tasapainoinen näkymä: Jos sinulla on useita näkökulmia, tarjoa tasapainoinen näkymä. Peitä jokainen puoli reilusti. Vaikka yksi näkemys vallitsee yksimielisyydessä, muiden tunnustaminen antaa lukijoille laajemman käsityksen.
 • Käytä neutraalia kieltä: Ole varovainen sanan valinnassa ja sävyssä. Neutraali kieli tarkoittaa sanoja, jotka eivät rohkaise tai kuvaile ennakkoluuloja. Tämä auttaa välttämään emotionaalisesti latautuneita lauseita ja pitää kirjoittamisen objektiivisena.
 • Mainitse lähteet tarkasti: Oikea lähteiden viittaus antaa vastuun esitetystä todisteesta. Tämä läpinäkyvyys lisää uskottavuutta ja osoittaa, että olet suorittanut perusteellisen tutkimuksen. On myös syytä huomata, että eri intuitioilla on erilaisia ​​lainaustyylejä, kuten APA ja Chicago, mikä on tärkeää huomata ennen esseen aloittamista.
 • Arvioi ennakkoluulojen varalta: Kun olet laatinut esseesi, tarkista se ennakkoluulojen varalta. Varmista, että mikään osa ei nojaa liikaa yhteen näkökulmaan. Ja älä hylkää vastakkaista näkökulmaa ilman syytä.

Objektiivisuuden säilyttäminen lisää selittävän kirjoittamisen selkeyttä ja luotettavuutta. Keskitytään nyt laatimaan johdanto ja johtopäätös, jotka päättävät työsi tehokkaasti.

5. Luo tehokas johdanto ja johtopäätös

Hyvä johdanto ja vahva päätelmä kehystävät selittävän esseesi. Ne antavat kontekstin alussa ja vahvistavat pääkohtia lopussa. Näin voit luoda tehokkaan johdannon ja päätelmän.

Esittelyssä:

 • Kiinnitä lukijasi johdannossa: Käytä mielenkiintoista faktaa, vakuuttavaa lainausta tai yllättävää tilastoa.
 • Anna taustatiedot: Ole lyhyt ja tarjoa vain olennainen konteksti, jota lukija tarvitsee ymmärtääkseen aiheen täysin. Tämän pitäisi antaa yleisölle perustavanlaatuinen käsitys ennen kuin sukeltaa syvemmälle pääkohtiisi.
 • Liitä mukaan opinnäytetyön lausunto: Esitä väitöskirjasi selkeästi johdannon lopussa. Tämä lausunto hahmottelee esseen suunnan ja antaa lukijoille esikatselun tekstikappaleista.

Johtopäätöksenä:

 • Tee yhteenveto tärkeimmistä kohdista: Aloita selittävä esseen johtopäätös yhteenvedolla. Sen tulisi kattaa pääkohdat tekstikappaleista. Tämän yhteenvedon pitäisi auttaa lukijoita muistamaan ja vahvistamaan juuri lukemaansa tietoa.
 • Toista opinnäytetyö: Toista opinnäytetyösi uudelleen, mutta uudella tavalla. Selitä, kuinka tekstikappaleiden todisteet tukivat tai selvensivät sitä.
 • Tee johtopäätös: Lopeta essee lauseella, joka päättää väitteen. Tämän lausunnon pitäisi resonoida lukijan kanssa. Sen pitäisi jättää heihin vaikutelma, joka korostaa aiheen merkitystä.

Tehokas johdanto ja johtopäätös antavat esseelle rakenteen ja johdonmukaisuuden. Ne ohjaavat lukijoita alusta loppuun. Seuraava vaihe on koko esseesi tarkistaminen ja muokkaaminen selkeyden ja tarkkuuden vuoksi.

6. Tarkista ja tarkista selkeys

Korjaus ja editointi ovat avainasemassa kirjoittamisessa. He varmistavat, että esseesi on selkeä, yhdistetty ja hiottu. Näin voit tarkentaa kirjoittamistasi käyttämällä selittävän esseen tarkistuslistaa ja todistettuja akateemisia kirjoitustekniikoita:

 • Pidä tauko: Ennen kuin sukeltat versioihin, siirry pois esseestäsi muutamaksi tunniksi tai jopa päiväksi. Tämä tauko auttaa sinua palaamaan uusin silmin, mikä helpottaa virheiden tai epäjohdonmukaisuuksien havaitsemista.
 • Noudata esseen tarkistuslistaa: Luo tai käytä tarkistuslistaa varmistaaksesi, että esseessäsi on kaikki tarvittavat osat. Se vaatii vahvan johdannon, jossa on selkeä opinnäyte, hyvin jäsennellyt runkokappaleet, hyvät lähteet ja lyhyt päätelmä. Tarkista, että väitteesi noudattavat loogista kulkua ja että kaikki asiaankuuluvat todisteet liittyvät suoraan väitöskirjaasi.
 • Tarkista selkeys ja tiiviys: Akateeminen kirjoittaminen vaatii selkeyttä. Varmista siis, että jokainen kappale ja lause välittää pointtisi. Älä käytä tarpeetonta ammattislangia tai liian monimutkaista kieltä. Pidä lauseet tiiviinä ja säilytä samalla yksityiskohtaiset selitykset tärkeimmistä kohdistasi.
 • Tarkista tosiasiat ja lainaukset: Varmista, että kaikki esseen tosiasiat, tiedot ja lainaukset ovat oikein. Tarkista myös, että ne on lainattu vaaditulla akateemisella tyylillä (esim. MLA, APA). Virheelliset lainaukset voivat heikentää kirjoituksesi uskottavuutta.
 • Tarkista kielioppi ja tyyli: Etsi yleisiä kielioppivirheitä, välimerkkivirheitä ja hankalia ilmaisuja. Esseen ääneen lukeminen voi auttaa havaitsemaan outoja lauserakenteita tai hämmentävää sanamuotoa.
 • Pyydä palautetta: Jaa esseesi vertaisten kanssa tai käytä verkkotyökaluja saadaksesi rakentavaa kritiikkiä. Toinen näkökulma voi tuoda esiin ongelmia, jotka olet ehkä unohtanut.

Nämä muokkausvaiheet auttavat sinua tuottamaan hienostuneen esseen, joka selittää selkeästi pääasiasi ja kestää akateemisen tarkastelun.

Selittävä esseen muoto

Selittävän esseen muodon ymmärtäminen on avain hyvin jäsennellyyn ja loogiseen paperiin. Tässä on peruserittely selittävän esseen muodosta:

Johdanto kappale

 • Aloita mielenkiintoisella lauseella kiinnittääksesi lukijan huomion.
 • Anna lyhyt esittely. Sen tulee asettaa aihe ja hahmotella esseen tarkoitus.
 • Esitä selkeä opinnäytetyö, joka tiivistää koko esseen pääidean.

Runkokappaleet

 • Järjestä runkokappaleet esseen aiheeseen liittyvien loogisten ala-aiheiden ympärille.
 • Aloita jokainen runkokappale aihelauseella, joka on linjassa opinnäytetyön kanssa.
 • Näytä todisteet hyvistä lähteistä. Anna myös tärkeimmät tiedot jokaisesta pääkohdasta.
 • Sisällytä jokaiseen kappaleeseen vankka päätelmä, joka ohjaa pointtisi ja linkit seuraavan kappaleen/osion ideoihin.

Yhteenveto

 • Tee yhteenveto tärkeimmistä kohdista.
 • Anna lopullinen lausunto, joka vahvistaa pääideaa tuomatta uutta tietoa.
 • Luo loppulausunto, joka jättää opettajallesi tai professorillesi pysyvän vaikutuksen.

Tämän esseen hahmotelman noudattaminen varmistaa, että paperillasi on selkeä kulku. Näin lukijoiden on helppo ymmärtää ja seurata väitteesi.

Kirjoita parempia selittäviä esseitä Smodinin kanssa

Selittävät esseet voivat olla ylivoimaisia. Vankan argumentin esittäminen, professorin tai opettajan kiinnostuksen pitäminen ja käytäntöjen, kuten lainausten, muistaminen voi olla todellinen päänsärky.

Mutta vahva opinnäytetyö ja perusteellinen tutkimus tekevät niistä helpompaa. Hyvin jäsennellyt tekstikappaleet auttavat myös toimittamaan selkeän, oivaltavan esseen, joka säilyttää objektiivisuuden. Muista vain tarkistaa ja tarkistaa tarkkuus!

Tekoälykäyttöiset alustat, kuten Smodin, yksinkertaistavat ja tehostavat selittävien esseiden kirjoittamisprosessia.

Smodinin työkalut auttavat luomaan selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä esseitä, jotka täyttävät kaikki akateemiset vaatimukset. Smodinin edistyneiden tutkimusominaisuuksien avulla voit kerätä yksityiskohtaista ja olennaista tietoa nopeasti. Tämä säästää aikaa ja parantaa työtäsi.

 • Plagioinnin tarkastaja: Varmista, että esseesi säilyttää omaperäisyyden Smodinin plagioinnin havaitsemistyökalulla. Tämä ominaisuus auttaa säilyttämään akateemisen eheyden vertaamalla työsi laajoihin tietokantoihin.
 • Automaattinen lainaus: Mainitse lähteesi tarkasti ilman vaivaa. Smodinin automaattinen viittaustyökalu varmistaa, että viitteesi ovat oikeassa muodossa ja täyttävät korkeakoulusi sääntöjä.
 • Tekstin lyhennys: Jos selittävä essee on liian pitkä, käytä Smodinin AI-kirjoittajaa esseen lyhentäjänä. Se auttaa sinua leikkaamaan sisältöäsi menettämättä tärkeitä yksityiskohtia. Tämä auttaa pitämään esseesi selkeänä ja relevanttina.
 • Tekstin uudelleenkirjoitin: Auttaa muotoilemaan nykyistä sisältöä, mikä varmistaa ainutlaatuisuuden ja tuoreen näkökulman.
 • Yhteenveto: Summarizer tiivistää pitkät artikkelit lyhyiksi yhteenvedoksi. Ne sopivat erinomaisesti tehokkaan ääriviivan tai johtopäätöksen tekemiseen.