Vragen zijn zinnen die om informatie (of meningen) vragen, terwijl uitspraken zinnen zijn die informatie verschaffen. Soms moet u een vraag omzetten in een verklaring, bijvoorbeeld wanneer u een essay schrijft of een stukje inhoud samenvat en/of parafraseert.

Maar is het omzetten van vragen in uitspraken iets waar we ons druk over moeten maken? Als u begrijpt hoe u vragen als uitspraken kunt herformuleren, verbetert u zowel uw schrijfvaardigheid als uw mondelinge vaardigheden.

Door dit vermogen onder de knie te krijgen, wordt de helderheid en beknoptheid van uw communicatie vergroot. Het helpt ook plagiaat te verminderen, iets waar we altijd over moeten zweten!

Deze korte handleiding bevat alles wat u moet weten over het omzetten van vragen in uitspraken. We zullen ook kijken naar vergissingen die u kunt vermijden, en naar technieken en strategieën waarmee u met vertrouwen de pagina, het podium en de microfoon kunt aanspreken.

Vragen omdraaien en opnieuw formuleren

In het eenvoudigste scenario is het herformuleren van een vraag in een verklaring net zo eenvoudig als het verwijderen van de vraagwoorden.

Denk eens aan het voorbeeld: “Waarom stak de kip de weg over?” Het enige dat u hoeft te doen, is de vraagwoorden verwijderen: “waarom deed". Daarna houd je over: “De kip stak de weg over”. Nu, beantwoord de vraag…. en daar ga je! Je hebt de vraag met succes geherformuleerd als een verklaring: "De kip stak de weg over om aan de andere kant te komen."

Het kan echter iets lastiger worden dan dat.

Voor liefhebbers van acroniemen zijn hier een paar leuke die in deze context helpen.

PQA en TTQA

Misschien herinnert u zich het gebruik ervan PQA (Zet de vraag in het antwoord) of TTQA (Turn The Question Around) als kind. Dit zijn populaire leermiddelen waarmee u context aan uw antwoorden kunt geven en volledige zinnen kunt aanmoedigen. PQA moedigt de leerling aan om te reageren op: “Waarom is basketbal je favoriete sport?” met “Basketbal is mijn favoriete sport omdat...”

RACE en RAPS

RACE is een geavanceerder raamwerk dat vier stappen omvat:

 • Rlandgoed de vraag
 • Abeantwoord de vraag
 • Cite-ondersteuning uit de tekst
 • Edit is je antwoord

RACE is doorgaans van toepassing op langere teksten waarvoor begrip en bewijsmateriaal vereist zijn, zoals essays en opdrachten.

Laten we naar dit voorbeeld kijken:

 • Originele vraag: “Waarom besloot de hoofdpersoon in de roman het huis te verlaten?”
 • Herformuleerde verklaring: “De hoofdpersoon besloot het huis te verlaten omdat hij niet tevreden was met zijn gezinssituatie. Het personage voelde zich genegeerd en onbemind door zijn ouders en hij vond school deprimerend. Hij dacht dat het verlaten van huis hem de kans zou geven een nieuw leven te beginnen.”

Nadat u het antwoord heeft geschreven, zet u de bewerkingslimiet op en proefleest u het op nauwkeurigheid, grammatica, duidelijkheid en volledigheid. Vergeet niet dat als het gaat om het ondersteunen van uw werk, Smodin-schrijver is erg nuttig bij citaten in de tekst.

RAPS is een vergelijkbare techniek die ook vier stappen kent:

 • Rlandgoed de vraag
 • Abeantwoord de vraag
 • Pdoorzoek het met bewijsmateriaal
 • Summarize

7 technieken en strategieën voor het herformuleren van vragen in uitspraken

Laten we eens kijken naar de meest voorkomende gebruiksscenario's en zeven technieken waarmee u een vraag als een uitspraak als een professional kunt herformuleren.

1. Verander de zinsstructuur

Dit komt neer op het eenvoudige voorbeeld dat we hierboven hebben gebruikt: het verwijderen van het vraagwoord (wat, waar, wanneer, waarom, wie en hoe) en het herschikken van de woordvolgorde om een ​​verklaring te vormen.

Voorbeeld:

 • Vraag: “Kun je mij helpen met dit probleem?”
 • Statement: “Je kunt me helpen met dit probleem.”

Wat we hier doen is de zinsstructuur veranderen van vragend naar verklarend.

2. Verplaats voornaamwoorden en onderwerpen

vakken zijn zelfstandige naamwoorden or voornaamwoorden die de actie of staat van zijn in een zin aansturen.

Het aanpassen van voornaamwoorden en onderwerpen kan een nuttige strategie zijn om vragen opnieuw te formuleren, vooral wanneer u de woorden of gedachten van iemand anders rapporteert.

Voorbeeld:

 • Vraag: “Gaan we uitzoeken wie verantwoordelijk is voor de beslissing?”
 • Antwoord: “Wie verantwoordelijk is voor de beslissing zal binnenkort bekend worden gemaakt.”

3. Synoniemen en parafrasering

Een leuke manier om vragen te herformuleren is door uw woordenschatvaardigheden – of uw online thesaurus – aan te scherpen, gecombineerd met slim parafraseren. Bij parafraseren gaat het om het herformuleren van een zin of passage om dezelfde betekenis op een andere manier uit te drukken.

Het veranderen van de woordvolgorde, het vereenvoudigen van complexe termen en het gebruiken van synoniemen zijn allemaal parafraserende hacks.

Volledige zinnen kunnen worden herschreven met behoud van het oorspronkelijke idee.

Voorbeeld:

 • Vraag: “Welke stappen moeten we nemen om de veiligheid op de werkplek aan te pakken?”
 • Statement: “Het aanpakken van de veiligheid op het werk impliceert het nemen van specifieke maatregelen”.

Een geweldige hulpbron voor parafraseren is de Smodin AI-parafraseringstool, waarmee u een zin kunt wijzigen zonder de betekenis ervan te wijzigen.

4. Verander werkwoordsvormen

Werkwoordvormen zijn de verschillende manieren waarop werkwoorden kunnen veranderen om tijd, stemming of stem weer te geven. Werkwoordsvormen die in vragen worden gebruikt, verschillen vaak van de vormen die in uitspraken worden gebruikt. Bij het stellen van vragen gebruiken we vaak hulp- or helpende werkwoorden (doen, hebben, zijn).

Door de werkwoordsvorm (tijd) aan te passen, kan de vraag veranderen van: "Heeft hij het project voltooid?" naar: “Hij voltooide het project.”

Wanneer u een zin opnieuw formuleert, controleer dan of deze hulpwerkwoorden bevat (bijvoorbeeld heeft, heeft, had).

Voorbeeld:

 • Vraag"Heeft de influencer veel misbruik heeft gekregen?”
 • Statement: “De beïnvloeder heeft veel misbruik gehad’.

5. Pas inversie toe

Inversie omvat het veranderen van de woordvolgorde van een zin, meestal door het hulpwerkwoord voor het onderwerp te plaatsen.

Voorbeeld:

 • Vraag: “Presenteert zij morgen haar onderzoeksresultaten?”
 • Herformuleerde verklaring: “Haar onderzoeksresultaten wel be morgen gepresenteerd.”

6. Gebruik modale werkwoorden

Kunnen, kunnen, mogen, zouden, moeten, moeten, willen of zouden allemaal modale werkwoorden zijn. Modale werkwoorden zijn woorden die worden gebruikt om de mogelijkheid, toestemming, verplichting of bekwaamheid uit te drukken. Door vraagwoorden te vervangen door modale werkwoorden ontstaat een verklaring die onzekerheid of waarschijnlijkheid aangeeft.

Voorbeeld:

 • Vraag: “Waarom dromen mensen?”
 • Uitspraak met een modaal werkwoord: "Mensen macht dromen vanwege verschillende psychologische en neurologische factoren.”

7. Combineer zinnen

Een andere truc is om de vraag en het antwoord in één enkele verklaring te combineren. We doen dit door een voegwoord (en, maar, of, omdat) of een leesteken (zoals een komma) te gebruiken om de twee zinnen met elkaar te verbinden.

Voorbeeld:

 • Vraag: "Waarom ben je te laat?"
 • Antwoord: "Ik heb de bus gemist."
 • Statement: "Ik ben laat omdat Ik heb de bus gemist."

Veel voorkomende fouten bij het herformuleren van vragen

Het omzetten van uitspraken in vragen in uitspraken klinkt eenvoudig, toch? Wat zou er mis kunnen gaan? Nou, er zijn een paar bananenschillen die er zijn.

Laten we de veelvoorkomende fouten die mensen maken bij het herformuleren van vragen onder de aandacht brengen en bespreken hoe u kunt voorkomen dat u een fout maakt.

Het veranderen van de betekenis

Een van de meest voorkomende fouten is het onbedoeld veranderen van de betekenis van de oorspronkelijke vraag. Het is belangrijk dat u de vraag volledig begrijpt voordat u deze opnieuw formuleert. U wilt niet dat uw verklaring nieuwe of tegenstrijdige informatie bevat of essentiële details weglaat.

Het behoud van de beoogde betekenis staat voorop. Dit kan betekenen dat je veel dezelfde woorden gebruikt – en dat is prima.

Na het herformuleren, bewerken en controleren om er zeker van te zijn dat alles op één lijn ligt.

Onvolledige herformulering

Wees voorzichtig met het herformuleren van slechts een deel van de zin en het achterlaten van een deel ervan in een vraagvorm. Hierdoor ontstaat een warrige hybride van een zin.

Veranderingen van voornaamwoorden vergeten

Voornaamwoorden moeten overeenkomen met de zelfstandige naamwoorden waarnaar ze verwijzen. Als u nalaat de voornaamwoorden aan te passen aan de nieuwe zinsstructuur, kan dit tot verwarring leiden. Zorg ervoor dat u uw voornaamwoorden kleiner maakt en ze duidelijk en consistent in uw tekst gebruikt.

Het werkwoord verkeerd interpreteren

Werkwoordvormen moeten mogelijk worden aangepast aan het onderwerp en de tijdsvorm. De grammatica wordt verminkt als je verandert: "Heeft het gisteren geregend?" naar: “Het regen gisteren."

Volg de basisregels van de Engelse werkwoordovereenkomst en gespannen consistentie om dergelijke misstappen te voorkomen. En laten we in dat opzicht dankbaar zijn dat Engels minder regels kent dan de meeste andere talen!

Overcomplicerende taal

De meesten van ons hebben wel eens uitgebreide, overdreven complexe of ongepaste synoniemen gebruikt bij het aanpassen van een stuk tekst. Voor we het weten hebben we een dekvloer van woordsalade gemaakt.

Om dit te voorkomen, streef je naar duidelijkheid en concentreer je je op het behouden van de oorspronkelijke betekenis.

Context en toon negeren

Het niet herkennen van de context heeft voor menig communicatieprobleem gezorgd. Houd altijd rekening met de context, het doel en de toon van uw communicatie om ervoor te zorgen dat de geherformuleerde verklaring op de juiste manier aansluit.

Voordelen van het omzetten van vragen in verklaringen

Een zelfverzekerd begrip van het formuleren van vragen als uitspraken kan om vele redenen super nuttig zijn, waaronder:

 • Verbeterde schriftelijke en mondelinge vaardigheden: Het herformuleren van een zin kan de duidelijkheid, beknoptheid en effectieve uitdrukking van ideeën verbeteren.
 • Effectieve examenvoorbereiding: Traditionele examens gaan meestal over het begrijpen van een vraag, het ondervragen ervan en het formuleren van het juiste antwoord. Het beheersen van de relatie tussen een vraag en een stelling kan alleen iemand ten goede komen die begripsvragen aanpakt.
 • Onderzoekspaper en proefschrift: Stel je onderzoeksvraag is: “Krijgen studenten die meer colleges bijwonen betere examenresultaten?” Dit kan de hypothese ondersteunen: “Studenten die meer colleges bijwonen, hebben hogere examenscores dan studenten die minder colleges bijwonen.” De relatie tussen vraag en stelling is zeer relevant bij elke oefening waarin argumenten worden gepresenteerd of hypothesen worden gesteld.
 • Duidelijke communicatie in groepsprojecten: Wanneer u aan groepsopdrachten werkt, moet u elk idee duidelijk overbrengen aan de teamleden. Het herformuleren van vragen in verklaringen kan effectieve groepscommunicatie ondersteunen en misverstanden voorkomen. Het kan ook tijd besparen, omdat de groep direct op de verstrekte informatie kan ingaan.
 • Verbeterd kritisch denken: Het proces van het omzetten van vragen in uitspraken dwingt je om kritisch na te denken over de inhoud en structuur van de informatie.
 • Plagiaat voorkomen: Het herformuleren van vragen in uitspraken vereist dat u informatie internaliseert en in uw eigen woorden uitdrukt. Dit verkleint steevast de kans op plagiaat - en om er nog meer tegen te waken, die van Smodin Alles-in-één schrijfbenodigdheden hulpmiddel bij het voorkomen van plagiaat.

Relevantie van het herformuleren van vragen in verschillende contexten

Het omzetten van vragen in uitspraken is een vaardigheid die in verschillende situaties kan worden gebruikt. Met deze vaardigheid in uw gereedschapskist kunt u over de hele linie communicatiewinsten verwachten:

 • Academisch schrijven: Academisch schrijven vereist een duidelijke, beknopte en gezaghebbende uitdrukking van ideeën, argumenten en informatie. Het opnieuw stellen van vragen dient dit doel goed.
 • Spreken in het openbaar: Het omzetten van vragen in uitspraken is een effectieve manier om een ​​publiek te betrekken en te boeien. Uitspraken zijn overtuigender en gezaghebbender, en goede redenaars leunen er vaak op om argumenten overtuigend te versterken.
 • Interviews: Het gebruik van verklaringen in plaats van vragen tijdens een interview kan expertise, controle en zekerheid overbrengen. Je zou kunnen zeggen: “Ik moet mijn huidige werkgever een maand opzegtermijn geven; Ik vertrouw erop dat we rond dat tijdsbestek kunnen werken”, in plaats van simpelweg te vragen: “Wanneer heb je mij nodig om met de klus te beginnen?”
 • Dagelijkse communicatie: Het is bekend dat het herformuleren van vragen als uitspraken tijdens een informeel gesprek een vragende toon vermijdt. Er kunnen bijvoorbeeld omstandigheden zijn waarin: “Wat heb je vandaag gedaan?” klinkt toegankelijker als het wordt geformuleerd als: "Ik zou graag willen horen hoe je dag is verlopen".
 • Formele correspondentie: In de snelle zakelijke omgeving van vandaag, professioneel Bij communicatie draait alles om efficiëntie, dat wil zeggen: het doorbreken van de rommel. Het gestelde verzoek: “Geef alstublieft aanvullende details over de projecttijdlijn”, is bijvoorbeeld efficiënter dan de vraag: “Kunt u alstublieft meer details geven over de projecttijdlijn?”
 • Probleemoplossing: Het herformuleren van vragen in uitspraken kan het gemakkelijker maken om complexe ideeën op te splitsen en tot oplossingen te komen.

Conclusie

Wanneer u alinea's over welk onderwerp dan ook schrijft, is het vermogen om de stroom fris en interessant te houden een zekere manier om uw lezers betrokken te houden, ongeacht uw schooljaar. Het herformuleren van vragen in uitspraken is een truc om dit te bereiken.

Soms kun je gewoon niet de perfecte pitch vinden. Dit is waar het dienstenpakket van Smodin, van onderzoek en schrijven tot feedback en ideevorming, van onschatbare waarde is. De tools van Smodin herformuleren vragen ook graag als uitspraken voor u!