Turnitin er en av de mest kjente og pålitelige plagiatkontrollmodellene på markedet og er mye brukt av akademiske institusjoner. I april 2023 utviklet systemet seg til å inkludere en AI-deteksjonsmodell og utvidet funksjonene for å holde tritt med den stadig skiftende verden av AI.

Men hvordan fungerer denne nye AI-deteksjonsmodellen? Og kan du stole på det? I denne veiledningen vil vi utforske Turnitins AI-detektor fra A til Å, inkludert hvordan den fungerer, hvordan man tolker resultatene og hvor nøyaktig verktøyet er.

Så, hvis du er klar til å fordype deg inn og ut av Turnitin, la oss komme i gang.

Hvordan fungerer Turnitin for AI-deteksjon?

Turnitin har en unik tilnærming til å oppdage AI-generert innhold. Det involverer en kombinasjon av avanserte algoritmer, maskinlæring og språkanalyse.

Dette systemet er designet for å identifisere tekststykker som har mønstre som er konsistente med å bli generert av AI eller Large Language Models (LLM). Disse kan inkludere ChatGPT-3, ChatGPT-3.5 og lignende AI-modeller.

Så enkelt som denne forklaringen kan høres ut, er det mye mer som går inn i denne prosessen enn man ser. Det er en rekke trinn som Turnitins AI-deteksjonsverktøy bruker for å flagge innhold generert av AI-skriveverktøy, der hvert trinn spiller en avgjørende rolle i prosessen. Disse trinnene inkluderer:

  • Innleveringsbehandling: Når du leverer en oppgave gjennom Turnitin, blir den først delt opp i mindre deler av teksten. Dette er vanligvis noen hundre ord per del for å hjelpe til med å analysere teksten i kontekst og forbedre Turnitins nøyaktighet.
  • Segmentpoeng: Deretter scores hvert tekstsegment av AI-deteksjonsmodellen på en skala fra 0 til 1. En poengsum på 0 antyder at teksten er menneskelig og en poengsum på 1 indikerer at segmentet er AI-generert tekst. Poengsummene går også i trinn, med poeng fra 0.5 til 1 som flagges som AI avhengig av konteksten i det generelle innholdet.
  • Aggregering og prediksjon: Når alle segmentene har blitt skåret, kombineres eller aggregeres disse poengsummene for å generere en prediksjon av hvor mye av teksten som sannsynligvis er AI-generert. Denne totale poengsummen presenteres deretter i Turnitins AI-deteksjonsindikator.

Det er viktig å huske at Turnitins AI-deteksjonsverktøy er trent på forskjellige språkmodeller, noe som hjelper det å fange opp tekst generert av flere forskjellige AI-verktøy. Pluss, i motsetning til noen andre AI-brikker, er Turnitin designet for å gjenkjenne språkkarakteristikker som genereres av LLM-er.

For eksempel produserer LLM-er vanligvis tekst som har stor sannsynlighet for å velge neste ord i en setning basert på mønstre som AI-forfatteren har lært fra treningsdataene sine. Turnitins AI-detektorklassifiserere blir deretter opplært til å fange opp disse mønstrene og kan skille dem fra menneskelig skrift.

Hvor nøyaktig er Turnitins AI-skrivedeteksjon?

En av de mest interessante påstandene som Turnitin kommer med, er at AI-skrivedeteksjonsmodellen er opptil 98 % nøyaktig når det gjelder å identifisere tekst generert av AI. Selv om det er mange akademiske institusjoner som bruker Turnitins AI-deteksjonsverktøy, er det avgjørende å forstå at det ikke er noe AI-deteksjonsverktøy som er 100 % idiotsikkert.

Som med alle AI-detektorer, er Turnitin fortsatt i fare for falske positiver. Falske positive viser til tilfeller der AI-detektorer feilaktig klassifiserer menneskelig skrift som innhold generert av AI. Selvfølgelig kan dette føre til at studenter blir feilaktig anklaget for å bruke AI-verktøy for å generere oppgavene sine.

For å unngå denne unødvendige komplikasjonen ved bruk av en AI-detektor, understreker Turnitin viktigheten av å redusere falske positiver og gjennomgår regelmessig testing. Dette betyr at den av og til kan gå glipp av AI-generert tekst. Turnitin har imidlertid som mål å holde sin falske positivrate under 1 % for oppgaver med over 20 % av AI-skrivingen.

Selv om Turnitin er en måte å strømlinjeforme gjennomgangsprosessen for innleveringer, kan det å vite hvor nøyaktig denne AI-detektoren er gjøre karakterprosessen mer nøyaktig. For enda mer nøyaktige karakterresultater kan du også bruke Smodins AI Grader for å hjelpe deg med å behandle og vurdere flere innleveringer på enda kortere tid.

Hvilke AI-skrivemodeller oppdager Turnitin?

Turnitins AI skrivedeteksjonsfunksjoner er spesielt utviklet for å identifisere innhold generert av ulike AI-modeller. Da den først ble lansert, ble Turnitin opplært til å oppdage modeller som ChatGPT-3 og ChatGPT-3.5, så vel som alle deres varianter. Dette inkluderer gjenkjennelse av innhold generert av AI-språkmodeller som er basert på eller ligner på ChatGPT-3-modellen.

Turnitin har blitt testet for kompatibilitet med ChatGPT-4 (spesielt ChatGPT Plus) og hevder å kunne oppdage AI-skriving produsert av modellen i de fleste tilfeller. Likevel må AI-detektoren justeres og revurderes for bedre nøyaktighet med denne AI-generatoren.

Ettersom AI fortsetter å utvikle seg, har Turnitin erkjent behovet for å utvide sine AI-skrivedeteksjonsfunksjoner for nye eller oppdaterte AI-modeller. Dette betyr at lærere bør være oppmerksomme på potensielle falske rapporter når elever bruker mer avanserte eller andre AI-språkmodeller.

Hvis du vil bruke en AI-detektor som nøyaktig kan fange opp tekst som har blitt generert av andre modeller, så sørg for å sjekke ut Smodins AI-innholdsdetektor.

Forstå Turnitins AI-resultater

En del av bruken av Turnitins AI-skrivedeteksjonsverktøy er å vite hvordan resultatene skal tolkes. Prosentandelen som vises i AI-skrivedeteksjonsindikatoren representerer vanligvis hvor mye av den innsendte teksten som ble fastslått å genereres av AI-skriveverktøy.

Vanligvis er denne prosentandelen basert på "kvalifiserende" tekst. Dette innebærer prosasetninger som er skrevet i en standard grammatisk form. Den inkluderer imidlertid ikke tekst som kan være skrevet i form av lister eller punkttegn. Så når du sjekker innsendinger, er det viktig å huske at ikke all teksten kan ha blitt skannet – bare den kvalifiserende teksten.

En annen viktig faktor å vurdere når du arbeider med et AI-deteksjonsverktøy er at det alltid skal brukes som et tilleggshjelpemiddel og ikke skal brukes som en definitiv måte å bevise eller motbevise bruken av AI-skriving. Siden det ikke er det noen AI-detektorer som har 100 % nøyaktighet, må du bruke din egen dømmekraft til å analysere AI-poengsummene også.

Turnitins likhetsrapport

Turnitins AI-deteksjonsevner har gjort det til et kraftsenter for å sjekke at en innlevert oppgave innenfor en akademisk kontekst følger lærestedets regler og forskrifter. Turnitin inkluderer imidlertid også en integrert plagiatkontroll.

Av denne grunn er det avgjørende for lærere å forstå forskjellen mellom AI-poengsum og likhetspoeng. Ellers kan du utilsiktet anklage studenter for å bruke AI-skapt tekst når oppgaven deres faktisk har kommet tilbake med en høyere plagiatpoengsum – ikke høy AI-score.

Likhetsrapporten gir lærere en detaljert analyse av hvor lik en innlevert oppgave er eksisterende kilder (innenfor Turnitins database). Plagiatkontrollen, ved siden av likhetspoengsummen (representert i prosent), fremhever likhetene mellom de to tekstene.

Spørsmål og svar

Flagger Turnitins AI-skrivedetektor parafrasert innhold?

I noen tilfeller kan innsendinger inneholde omskrevet innhold som har blitt spunnet ved hjelp av en AI Detection Remover.

Turnitins AI-detektor kan vanligvis fange opp tilfeller der disse verktøyene har blitt brukt, selv om det fortsatt er mulighet for falske positive eller negative avhengig av AI-skrivemodellen.

Dette gjelder spesielt hvis teksten inneholder en kombinasjon av AI-generert innhold og menneskeskrevet innhold.

Hvordan er Turnitins AI-skrivedeteksjon forskjellig fra plagiatdeteksjon?

Turnitins AI-detektor og plagiatkontrollfunksjoner er to forskjellige prosesser på plattformen. Plagiatkontrollen er utformet for å se etter tilfeller der teksten deler likheter med andre publiserte artikler, blogger, akademiske artikler og generelt innhold. Dette er representert i likhetsrapporten. Jo høyere likhetspoeng, jo flere likheter har verktøyet funnet.

På den annen side er Turnitins AI-deteksjonsfunksjoner begrenset til å finne forekomster av AI-skriving, der innholdet viser seg å være generert av språkmodeller som ChatGPT. Dette er representert ved en AI-prosentscore.

Kan Turnitin oppdage AI-innhold på andre språk enn engelsk?

Turnitins AI-detektor er begrenset til å analysere innsendinger i engelskbaserte tekster. Dette betyr at institusjoner som primært mottar essays og artikler på engelsk kan bruke Turnitin til å analysere disse dokumentene, men sjekkeren vil ikke fungere for innleveringer på andre språk.

Final Thoughts

Turnitin er et fantastisk verktøy for å opprettholde akademisk integritet midt i utviklingen av AI-innhold. Med verktøyet som krever opptil 98 % nøyaktighet, har det blitt et uvurderlig hjelpemiddel for både lærere og studenter og ser ut til å forbedres og utvides for å holde tritt med utviklingen i AI-skriveverktøy.

I tillegg til AI-deteksjonsfunksjonen har den også en integrert plagiatkontroll, som skaper et omfattende verktøy som reduserer behovet for flere verktøy. Dette gjør i sin tur kontroll og vurdering av akademiske dokumenter raskere og enklere enn noen gang.