Modele pisania AI doprowadziły do ​​stworzenia całkiem przydatnych narzędzi do wykrywania AI, dzięki którym nauczyciele mogą oceniać zadania swoich uczniów. Narzędzia te służą do oceny treści i oznaczania wszystkiego, co potencjalnie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję, co ułatwia weryfikację autentyczności pracy ucznia.