Študenti často strávia veľa času vytváraním úvodov k eseji, pričom záver nechávajú ako dodatočný nápad. Zatiaľ čo úvod je jedným z najdôležitejších aspektov eseje, dobrý záver môže mať rovnako veľký vplyv na jej účinnosť. Vedieť napísať dobrý záver je rozhodujúce, pretože obsahuje vaše hlavné body a zanecháva v čitateľovi trvalý dojem.

Dobre spracovaný záver by mal poslúžiť ako záverečný bod pre vaše argumenty. Váš čitateľ by mal odísť s jasným pochopením toho, čo práve prečítal a ako sa to vzťahuje na jadro vašej práce. So správnym prístupom môže váš záver premeniť dobrú esej na skvelú, vďaka čomu bude nezabudnuteľná a pôsobivá.

Tento článok vás prevedie štyrmi jednoduchými krokmi na písanie presvedčivých záverov. Každý krok je navrhnutý tak, aby vám pomohol posilniť vašu diplomovú prácu a formulovať vaše záverečné myšlienky spôsobom, ktorý bude rezonovať s vaším učiteľom alebo profesorom. S trochou cviku sa môžete naučiť, ako nalepiť pristátie a dať každej eseji finále, ktoré si zaslúži.

Aký je účel odseku so záverom?

Pochopenie účelu záverečného odseku je nevyhnutné pre efektívne písanie eseje. Záverový odsek by mal byť viac než len zhrnutím vašej eseje. Mala by sa konsolidovať všetko svoje argumenty a spojte ich so svojou tézou.

Pamätajte, že každé dobré písanie vzbudzuje emócie. Či inšpirovať, provokovať alebo zaujať je na vás, no záver by mal vždy zanechať trvalý dojem.

Ak máte pochybnosti, Smodin's AI Chat nástroj môže byť užitočný na meranie emocionálneho dopadu vášho záveru.

Osvojením si umenia napísať silný záver sa vybavíte nástrojmi, ktoré zabezpečia, že vaše eseje vyniknú. Či už je to prvá alebo posledná esej, ktorú píšete pre triedu, je to vaša šanca zanechať v čitateľovi definitívnu stopu.

Ako napísať dobrý záver

študent píše záverAby ste pochopili, ako napísať dobrý záver, je dôležité sa na to zamerať syntetizujúci kľúčové prvky našej eseje, namiesto ich jednoduchého zhrnutia. Syntetizácia zahŕňa kombinovanie špecifických prvkov, aby sa zdôraznil ich význam.

Tento prístup zaisťuje, že váš záver pridáva hodnotu a posilňuje koherenciu vašich argumentov. Tu sú tri jednoduché a účinné postupy, ktoré vám pomôžu vytvoriť solídny záver.

Opakujem svoju tézu

Preformulovanie tézy na záver je bežnou praxou pri písaní esejí, a to z dobrého dôvodu. Pomáha to zdôrazniť, ako sa vaše chápanie prehĺbilo alebo posunulo na základe dôkazov, ktoré ste poskytli.

Stačí pochopiť, že a preformulovanie vašej pôvodnej práce neznamená úplnú opakovať slovo za slovom. Svoju pôvodnú tézu by ste mali preformulovať tak, aby objasnila poznatky, ktorých ste sa v eseji dotkli. Smodinov prepisovač AI môže pomôcť spresniť vaše preformulovanie, aby ste zaistili, že je čerstvé a pôsobivé.

Tu je niekoľko tipov, ako efektívne preformulovať svoju tézu

  • Ukážte zložitosť: Ak vaša esej pridala k pôvodnému tvrdeniu vrstvy alebo nuansy, nezabudnite to jasne formulovať.
  • Integrujte kľúčové zistenia: Zahrňte hlavné zistenia svojej eseje, aby ste zdôraznili, ako podporili alebo vylepšili vašu prácu.
  • Udržujte to čerstvé: Opäť sa chcete vyhnúť opakovaniu tých istých vecí dvakrát. Použite inú formuláciu, ktorá odráža odlišnú perspektívu.

Nakoniec sa vždy uistite, že prepracovaná práca sa hladko spája so zvyškom vašej eseje. Vždy sa snažte predviesť súdržnosť svojho písania, aby ste čitateľovi poskytli silný pocit uzavretosti.

Používanie nástrojov AI ako napr Smodin's Outliner a esejista môže zabezpečiť, aby vaše písanie plynulo a bolo ľahké ho sledovať.

Poskytovanie efektívnej syntézy

Poskytnutie efektívnej syntézy by malo zlepšiť vašu pôvodnú prácu. Všetky dobré argumenty by sa mali v priebehu eseje vyvíjať a posúvať. Namiesto jednoduchého zhrnutia týchto zistení by ste mali integrovať kritické poznatky a dôkazy, aby ste preukázali hlbšie alebo jemnejšie pochopenie.

Nakreslite súvislosti medzi hlavnými diskutovanými bodmi a ukážte, ako spoločne podporujú vašu tézu. Zamyslite sa tiež nad dôsledkami týchto poznatkov pre širší kontext vášho predmetu. A ešte raz, vždy používajte svieži a pútavý jazyk, aby ste udržali čitateľov záujem.

Posledná vec, ktorú chcete, je, aby váš čitateľ videl vašu esej ako zbierku jednotlivých bodov. Dobrá esej by sa mala čítať ako jednotný celok, pričom všetky časti by sa mali prirodzene spájať. Význam svojho argumentu potvrdíte, keď vo svojom závere spojíte všetky časti dohromady.

Poskytovanie nových poznatkov

poskytnúť prehľad pri písaní záverečného odsekuPoskytnutie nových poznatkov vo svojom závere je nevyhnutné pre hlbšie zapojenie čitateľa. Cieľom je poskytnúť osobe, ktorá hodnotí váš príspevok, nahliadnuť do vášho myšlienkového procesu. Týmto spôsobom naplno prejavíte svoje schopnosti kritického myslenia.

Myslite na tento krok aj ako na vašu príležitosť navrhnúť budúce smerovanie výskumu na základe vašich zistení. Čo by mohol študent alebo výskumník študovať ďalej? Aké nezodpovedané otázky zostávajú? Ak máte problém odpovedať na tieto otázky, zvážte použitie Smodinove výskumné nástroje na rozšírenie vedomostí o danej téme.

To neznamená, že môžete nechať otvorené alebo nezodpovedané otázky o svojej vlastnej diplomovej práci. Naopak, váš záver by mal pevne potvrdiť platnosť vášho argumentu. To znamená, že každá hlboká a dôkladná analýza prirodzene vedie k ďalšiemu skúmaniu. Upozornite na tieto potenciálne oblasti skúmania.

(Voliteľné) Vytvorte osobné spojenie s čítačkou

Vytvorenie spojenia s čitateľom v závere môže personalizovať a posilniť vplyv vašej eseje. Táto technika môže byť výkonná, ak sa správne implementuje, vďaka čomu bude vaše písanie príbuznejšie, ľudskejšie a zapamätateľné.

To znamená, že akademici slizu odrádzajú od používania „ja“ vo formálnych esejach. Vždy je najlepšie vyjasniť si postoj svojho učiteľa alebo profesora pred odoslanie vášho konečného návrhu.

Ak je to povolené, zvážte zdieľanie krátkej osobnej úvahy alebo anekdoty, ktorá sa spája s hlavnými témami vašej eseje. Osobný prístup môže viesť k poľudšteniu vašich argumentov a vytvoreniu spojenia s čitateľom.

Čokoľvek si vyberiete, nezabudnite, že váš záver by mal vždy dopĺňať analytické zistenia vašej eseje. Nikdy nehovorte nič, čo by odvádzalo pozornosť od vašej diplomovej práce alebo zistení, ktoré ste prezentovali.

Príklady dobrých záverov

Preskúmajme niekoľko príkladov na ilustráciu toho, ako vyzerá a znie dobre spracovaný záver. Nasledujú dve hypotetické dizertačné eseje z oblasti vedy a literatúry.

veda

  • Téma diplomovej práce: Vplyv klimatických zmien na koralové útesy
  • Úvod: „Koralové útesy fungujú ako strážcovia biodiverzity oceánov. Tieto podvodné ekosystémy patria medzi najživšie a najdôležitejšie na celej planéte. Stupňujúci sa vplyv klimatických zmien však vážne ohrozuje ich zdravie a prežitie. Cieľom tejto eseje je rozobrať konkrétne zmeny životného prostredia, ktoré prispievajú k degradácii koralov, a zároveň navrhnúť opatrenia na zmiernenie.
  • záver: „Toto skúmanie vplyvu zmeny klímy na koralové útesy odhalilo znepokojujúce zrýchlenie vyblednutia koralov a výrazný pokles biodiverzity útesov. Zistenia prezentované v tejto štúdii preukazujú jasnú súvislosť medzi zvýšenou teplotou mora a úmrtnosťou koralových útesov. Budúci výskum by sa mal zamerať na mechanizmy odolnosti druhov koralov, ktoré by mohli ovplyvniť stratégie ochrany. Osud koralových útesov závisí od okamžitej a sústredenej akcie ľudstva na obmedzenie globálnych emisií a zachovanie týchto životne dôležitých ekosystémov pre budúce generácie.“

Všimnite si, že záver jednoducho nepreformuluje tézu. Namiesto toho zdôrazňuje definitívne spojenie medzi zmenou klímy a zdravím koralov. Zdôrazňuje tiež naliehavosť problému a rozširuje výzvu na prebiehajúci zásah. Posledná veta je priama, k veci a zanecháva v čitateľovi trvalý dojem.

Ak máte problémy so záverečnou vetou (alebo akoukoľvek vetou), Smodinov prepisovač dokáže vytvoriť stovky rôznych viet za pár sekúnd. Potom vyberte vety a frázy, ktoré najviac rezonujú, a použite ich na vytvorenie presvedčivého záveru.

Literatúra

  • Téma diplomovej práce: Evolúcia amerického sna v americkej literatúre 20. storočia
  • Úvod: „Americký sen bol kedysi definovaný prosperitou a úspechom. V priebehu 20. storočia však zobrazenie amerického sna v populárnej literatúre prešlo výraznými zmenami. Svedčia tieto vyjadrenia o ďalekosiahlom sentimente, ktorý drieme medzi americkou verejnosťou? Alebo boli tieto diela jednoducho výsledkom sklamaných autorov, ktorí reagovali na vyvíjajúce sa výzvy doby?
  • záver: „Diela F. Scotta Fitzgeralda, Johna Steinbecka a Toni Morrisonovej ilustrujú vývoj amerického sna od nespútaného optimizmu ku kritickejšiemu skúmaniu amerického étosu. V modernistickej a postmodernistickej literatúre je Americký sen často v rozpore so základnými americkými hodnotami. Tieto romány odrážajú širšie spoločenské zmeny, ktoré naďalej formujú národné povedomie. Ďalší výskum súčasnej literatúry by mohol poskytnúť lepší prehľad o zložitosti tohto konceptu.“

Keď si prečítate samotný úvod a záver, budete presne vedieť, čo zahŕňa táto esej. Zhŕňa vývoj amerického sna skúmaním diel troch jedinečných autorov. Potom analyzuje tieto práce, aby ukázal, ako odrážajú širšie spoločenské zmeny. Záver funguje ako vyvrcholenie a most, ktorý pripraví pôdu pre budúce otázky.

Napíšte lepšie závery so Smodinom

Vždy si pamätajte na ľudský prvok proces klasifikácie pri tvorbe eseje. Vaši učitelia alebo profesori sú ľudia a pravdepodobne strávili nespočetné množstvo hodín prezeraním esejí na podobné témy. Proces hodnotenia môže byť dlhý a vyčerpávajúci. Váš záver by mal smerovať k tomu, aby im úlohu uľahčil, nie sťažil.

Dobre spracovaný záver slúži ako posledný kúsok vašej argumentácie. Mal by rekapitulovať kritické poznatky diskutované vyššie a zároveň vrhnúť nové svetlo na túto tému. Zahrnutím inovatívnych prvkov a dômyselných postrehov váš záver pomôže vašej eseji vyniknúť z davu.

Uistite sa, že vaša esej končí na vysokej úrovni, aby ste maximalizovali svoje šance na získanie lepšej známky teraz aj v budúcnosti. Komplexná sada nástrojov AI od spoločnosti Smodin vám môže pomôcť zlepšiť každý aspekt vášho písania eseje. Od počiatočného výskumu až po štruktúrovanie môžu tieto nástroje zefektívniť proces a zlepšiť kvalitu vašich esejí.