Naučiť sa tajomstvá efektívnej eseje začína pochopením sily háku. Váš háčik je úvodné vyhlásenie vášho úvodu a v konečnom dôsledku pôsobí ako pozvánka pre vašich čitateľov. Vyzýva ich, aby preskúmali nápady, ktoré prezentujete, a zároveň upútajú ich pozornosť na dostatočne dlhý čas na prečítanie vašej práce.

S veľkým háčikom môžete zlepšiť svoje písanie a pripraviť pôdu pre majstrovsky napísanú esej. Čo iného však dobrý hák dokáže? A aký druh háčika môžete použiť na napísanie neuveriteľnej eseje?

Táto príručka (spolu s príkladmi hákových viet) vás prevedie krokmi písania háku a ako ho použiť na zlepšenie vašich známok a urobiť vašu prácu presvedčivejšou než kedykoľvek predtým!

Čo je to esejový háčik?

Esejový háčik je úvodná veta alebo odseky vašej eseje a je navrhnutý tak, aby vzbudil zvedavosť vášho čitateľa a zároveň udržal jeho pozornosť dostatočne dlho na to, aby si prečítal zvyšok vašej práce. Zamyslite sa nad tým – mohli by ste chcieť čítať esej, ak je prvá veta rozvláčna a nudná?

Vo všeobecnosti autori používajú efektívny háčik na nastavenie tónu pre zvyšok práce a umožňujú vám rýchly pohľad „za oponu“. Háčik vám presne povie, o čom je esej v zamyslení a myšlienkový spôsob, vďaka ktorému budete hladní po ďalších.

Napríklad: "Vedeli ste, že priemerný človek zje ročne okolo päť kíl žraločieho mäsa? V šokujúcej štúdii Svetovej organizácie Shark Lovers World Organization sa zistilo, že približne 4 % všetkých produktov na báze rýb obsahuje žraločie mäso."

To samozrejme nie je pravda (aspoň dúfame, že nie!). Ale to robil zaujmú vás a prinútia vás dozvedieť sa viac. Presne to robí hák.

Dobrý háčik na esej môže udržať záujem vašich čitateľov a pomáha ich zaujať tým, čo hovoríte. Tiež to na nich zanechá trvalý dojem, čo znamená, že ste splnili svoj cieľ začať konverzáciu na tému vašej eseje.

Typy esejových háčikov

S mnohými typmi esejí a štruktúr písania, ktoré môžete použiť pre svoju prácu, existuje práve toľko háčikov, ktoré vyhovujú vašej téme. Ktoré sú však relevantné? A ktorý z nich by ste mali použiť, aby ste efektívne predstavili svoje písanie?

Nižšie uvádzame niektoré z najbežnejších typov háčikov na eseje, ktoré vám pomôžu zúžiť vyhľadávanie.

Háčik na otázky

Ak začnete svoju esej podnetnou otázkou, máte veľkú šancu zaujať svojich čitateľov hneď od začiatku. Je to preto, že otázka ich môže povzbudiť, aby aktívne premýšľali o tom, čo hovoríte, a podnietiť zvedavosť, aká je skutočná odpoveď na otázku.

Je dôležité zabezpečiť, aby bola vaša otázka relevantná a zaujímavá, no ešte dôležitejšie je, aby sa zhodovala s témou vašej eseje. Vaši čitatelia zvyčajne budú chcieť pokračovať v čítaní, aby našli odpovede v tele vašej eseje.

Háčik s citátmi

Keď otvoríte svoju esej citátom od významnej osoby alebo renomovanej organizácie, pridáte svojej práci dôveryhodnosť. To môže byť obzvlášť dôležité, keď diskutujete o téme, ktorá si vyžaduje odborné znalosti na vybudovanie dôvery.

Po použití relevantnej cenovej ponuky budete tiež musieť vysvetliť prečo je dôležité pripraviť pôdu pre diskusiu alebo argument, ktorý prezentujete.

Štatistický háčik

Predstavenie vašej témy pomocou presvedčivých štatistík alebo údajov je ďalším skvelým spôsobom, ako dodať vašej práci dôveryhodnosť. Ukazuje to vášmu čitateľovi, že ste vykonali svoj prieskum, a máte dôkaz na podporu tvrdení, ktoré možno uvádzate v texte svojej eseje.

Je však nevyhnutné používať presné štatistiky, ktoré by mali pochádzať z dôveryhodných zdrojov. V opačnom prípade môžete podkopávať svoju prácu, čo by mohlo viesť k strate dôvery vášho čitateľa.

Háčik na anekdotu

Keď som naposledy začal esej anekdotou, môj profesor ohodnotil moju prácu hviezdnym hodnotením a ja som dostal najlepšie známky v triede.

Upútali sme vašu pozornosť? Dobre. Tak funguje anekdotový háčik. Anekdota je krátky osobný príbeh, ktorý vytvára dôveru s vašim čitateľom a vytvára emocionálne spojenie. Môže tiež pridať vrstvu záujmu k naratívnym alebo opisným esejom.

V niektorých esejach môžete napísať anekdotický háčik z pohľadu fiktívnej postavy. Pokiaľ to znie ako osobná skúsenosť, malo by to vašich čitateľov upútať.

Prekvapivý háčik na vyhlásenie

Ak môžete, skúste upútať pozornosť čitateľa odvážnym alebo neočakávaným vyhlásením. Keď ich zaskočíte, môžete stimulovať ich zvedavosť. Budú chcieť pokračovať v čítaní, aby videli, ako oslovujete alebo podporujete svoje prekvapivé vyhlásenie.

Tento typ háčika môžete použiť niekoľkými rôznymi spôsobmi. Či už spochybňujete bežnú mylnú predstavu, poskytujete neintuitívne postrehy alebo prezentujete zaujímavé fakty, ktoré očaria alebo šokujú vášho čitateľa, môžete začať svoju esej tou správnou notou.

Popis háčik

Háčik s popisom pomáha zaujať čitateľov maľovaním obrazu alebo nastavením scény pomocou opisného jazyka. Zvyčajne oslovuje zmysly (zrak, zvuk, hmat, chuť a čuch) a opisuje niečo dostatočne podrobne, aby to v čitateľovi vyvolalo pocit, akoby to skutočne zažili na vlastnej koži!

Tento typ háčika je vhodný pre naratívne alebo opisné eseje, pretože vám umožňuje nastaviť tón, vytvoriť určitú atmosféru a dokonca vyvolať emocionálnu odozvu vo vašom čitateľovi. Na druhej strane sa čitateľ úplne ponorí do scény, ktorú nastavujete.

Ako napísať skvelú esej

Teraz, keď rozumiete základom, je čas položiť pero na papier (alebo prsty na klávesnicu) a napísať háčik, ktorý čitateľov vtiahne a udržiavať čítajú. Ak budete postupovať podľa krokov, ktoré sme načrtli nižšie, určite si vytvoríte háčik, ktorý bude navíjať na vaše publikum – háčik, vlasec a platina.

1. Poznajte svoje publikum

Poznať svoje publikum je možno jednou z najdôležitejších vecí, ktoré je potrebné zvážiť pri písaní eseje. Píšete pre svojich učiteľov, kolegov alebo širšie publikum? Keď to budete vedieť, môžete prejsť k pochopeniu ich motívov a hodnôt a toho, ako ich emócie ovplyvnia, aký vplyv bude mať váš háčik.

Vytvorenie spojenia s publikom upúta pozornosť čitateľa a povzbudí ho, aby pokračoval v čítaní vašej eseje. A podporovaním tohto spojenia ich môžete urobiť vnímavejšími k posolstvu, ktoré sa im snažíte odovzdať.

2. Pochopte účel svojej eseje

Predtým, ako budete môcť napísať svoj háčik, musíte vedieť, aký je účel vašej eseje. Vo všeobecnosti sa vaša esej pokúsi informovať, presvedčiť alebo porozprávať váš predmet. Či tak alebo onak, zúženie motivácie za písaním eseje vám pomôže pri snahe napísať háčik, ktorý vyhovuje vášmu písaniu.

Váš háčik by mal vždy v súlade s konceptom vašej eseje, pretože sa používa na uvedenie hlavnej témy alebo argumentu. Môžete si to predstaviť ako ukážku toho, o čom budete hovoriť – umožní vašim čitateľom nahliadnuť do smeru vašej písomnej práce a nastaví očakávania toho, čo bude vaša esej pokrývať.

3. Vyberte si správny typ háčika

typ háčik eseje, ktorý si vyberiete, výrazne ovplyvňuje štýl vašej eseje a to, či si udrží záujem vášho čitateľa. Môžete si vybrať z otázky, cenovej ponuky, neoficiálneho háčika alebo ktoréhokoľvek z ďalších, ktoré sme uviedli.

Starostlivým výberom toho, aké typy háčikových viet zaujmú vášho čitateľa a nastolia správny tón vašej eseje, budete mať zaručený pútavý úvod. Musíte sa len uistiť, že váš háčik vyhovuje eseji, ktorú píšete.

Napríklad, ak píšete osobný príbeh ako úvod do historickej eseje, ktorá sa opiera o chronologickú štruktúru, nebude to mať veľký vplyv. Namiesto toho môže byť pre akademickú esej, ako je táto, vhodnejší citát alebo štatistický háčik.

4. Uistite sa, že váš háčik je relevantný

Relevantnosť je kľúčom k vytvoreniu presvedčivého esejového háčika. Háčik by sa mal vždy spájať s témou vašej eseje a spojenie medzi nimi musí byť jasné hneď od začiatku.

To však znamená, že sa musíte vo svojom háku vyhnúť nesúvisiacim informáciám. Ak vezmeme do úvahy príklad písania historickej eseje, môžeme tento bod dokonale ilustrovať.

Povedzme, že píšete esej o druhej svetovej vojne a na otvorenie svojho písania ste si vybrali štatistický háčik. Pridávanie štatistík o predaji kávy za rovnaké časové obdobie je úplne irelevantné a nebude mať veľký vplyv.

Nesúvisiace háčiky môžu zmiasť vaše publikum a úplne stratiť záujem čitateľa. Na druhej strane, sústredený a relevantný háčik môže upútať pozornosť čitateľa a urobiť vašu esej vzrušujúcejšou.

5. Podnietiť zvedavosť

Spôsob, akým formulujete svoj háčik na esej, je rovnako dôležitý ako typ háčika, ktorý používate. V ideálnom prípade by mal váš háčik vzbudiť čitateľa a podnietiť jeho zvedavosť chcieť pokračovať v čítaní.

Zle formulovaný háčik môže byť mätúci alebo – priznajme si to – nudný! A nechcete svojich poslucháčov nudiť skôr, než sa dostanú cez váš úvod. Či už kladiete otázku alebo uvádzate tému pre svoje nápady, váš háčik by mal pripraviť pôdu pre zvyšok vašej eseje.

Možno budete musieť na tento krok použiť trochu kreativity. Ale vžiť sa do kože svojho čitateľa vám môže pomôcť. Položte si otázku: „Čo by ma prinútilo pokračovať v čítaní?“. Vaša odpoveď je zvyčajne dobrým miestom, kde začať!

6. Skrátka

Hoci je háčik na upútanie pozornosti ideálny, je nevyhnutné, aby bol krátky. Mali by ste sa zamerať na používanie pôsobivého jazyka, ktorý dokáže efektívne vyjadriť vašu správu. Je to najmä preto, že kratší háčik dokáže udržať pozornosť vášho čitateľa bez toho, aby ho zahltil príliš veľkým množstvom informácií.

Pamätajte, že všetko je o rovnováhe. Pokiaľ ide o háčiky na esej, chcete dosiahnuť rovnováhu medzi upútaním pozornosti publika a poskytnutím stručného prehľadu o tom, o čom je vaša esej.

7. Dolaďte tón

Tón vášho háčika nastavuje tón pre zvyšok vašej eseje – takže je dosť dôležité, aby ste svoj tón zladili s témou. Aby ste to dosiahli, musíte sa najprv opýtať sami seba, aký je tón is. Je to vážne? Alebo snáď chcete pôsobiť ako humorné? V každom prípade budete chcieť zachovať jednotný tón.

Dobrým príkladom by bolo písanie osobnej eseje. V tomto prípade by bol anekdotický háčik skvelým spôsobom, ako začať písať. Ak je však váš osobný príbeh vážny, vtipná anekdota nemusí byť nevyhnutne tou najlepšou voľbou. Namiesto toho si budete chcieť vybrať anekdotu, ktorá zodpovedá závažnosti toho, o čom diskutujete v texte vašej práce.

8. Upravte svoj háčik pomocou Smodina

Potom, čo ste napísali svoj háčik, môže ešte potrebovať trochu stlačenia a zastrčenia takmer dokonalé až dokonale vyleštené. Ak to chcete urobiť, môžete použiť niekoľko rôznych techník na jeho prepísanie.

Najjednoduchší spôsob, ako zabezpečiť, aby bol váš háčik nepriestrelný, je použiť ho Smodinov nástroj na parafrázovanie AI. Dokáže otočiť vaše slová tak, aby zneli, ako keby ich vytvoril odborník – v priebehu niekoľkých sekúnd. Je to tiež dobrý spôsob, ako sa vyhnúť plagiátorstvu a skontrolovať svoj text, aby ste zistili, ako dobre funguje (tok, tón a relevantnosť).

Môžete tiež použiť náš bezplatný AI Writer vytvoriť jedinečnú profesionálnu esej bez plagiátov v niekoľkých výzvach. To vám môže pomôcť navrhnúť hrubú kópiu vašej práce pred vykonaním akýchkoľvek úprav alebo úprav vášho konečného produktu.

Chytľavé príklady háčikov pre vašu esej

S lepším pochopením typov esejových háčikov a ich použitia ste na dobrej ceste vytvoriť efektívny a pútavý úvod do písania. Ak však stále potrebujete trochu pomôcť s prispôsobením typov háčikov, aby vyhovovali vašej štruktúre písania, pozrite sa na niektoré z týchto príkladov háčikov pre rôzne typy esejí:

Príklady argumentačných esejov

Štatistický háčik: "Podľa nedávnej štúdie Agentúry pre ochranu životného prostredia USA vyprodukujú Američania každý deň okolo 4.48 libier odpadu. To zdôrazňuje naliehavú potrebu recyklovateľných produktov a obalov na riešenie tohto naliehavého problému."

Háčik na otázku: "Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako naše skúsenosti ako deti ovplyvňujú náš každodenný život a z toho vyplývajúce rozhodnutia v dospelosti? Táto kritická otázka nás podnietila preskúmať tému traumy z detstva a hlboké dôsledky, ktoré by to mohlo mať na našu budúcnosť."

Príklady háčikov na presvedčivé eseje

Štatistický háčik: "Vedeli ste, že každý rok sa do našich oceánov vysype viac ako 1.3 milióna ton plastového odpadu? Táto alarmujúca štatistika si vyžaduje našu pozornosť a okamžité opatrenia na riešenie naliehavého problému znečistenia plastmi."

Prekvapivé vyhlásenie: "Vo svete, ktorý riadia technológie, je šokujúce uvedomiť si, že priemerný človek trávi počas dňa viac času rolovaním cez sociálne siete ako spánkom. Digitálny vek spôsobil nielen revolúciu v komunikácii, ale tiež nás nechal spochybňovať skutočnú hodnotu nášho času a vzťahov."

Príklady naratívnej eseje

Neoficiálny háčik: “Kvapky dažďa zľahka klopali na okennú tabuľu a jemné šuchotanie lístia akoby vo vetre šepkalo tajomstvá. Netušila som, že tento obyčajný večer sa čoskoro stane mimoriadnou kapitolou v príbehu môjho života. Všetko to začalo listom – starou, zvetranou obálkou, ktorá obsahovala kľúč k dlho pochovanej rodinnej záhade. "

Háčik na otázku: "Premýšľali ste niekedy nad tým, aký je to pocit stáť na okraji útesu a hľadieť do šíreho neznáma pod sebou? Adrenalín, ktorý vám koluje v žilách, vietor vám rozcucháva vlasy – každý okamih plný možnosti dobrodružstva. Čo keby som ti povedal, že takáto chvíľa navždy zmení smer môjho života?"

Porovnajte a porovnajte príklady esejov

Háčik s citátmi: "Slovami Aristotela: „Dokonalosť je umenie získané tréningom a návykom“. Keď sa ponoríme do sfér dvoch zdanlivo odlišných subjektov, musíme zvážiť, ako ich jedinečné vlastnosti a spoločné črty prispievajú k honbe za dokonalosťou vlastným odlišným spôsobom."

Háčik na anekdotu: "Keď slnko zapadlo, mesto sa rozžiarilo svojimi rušnými ulicami a ja som tam stál a cítil som sa ako uviaznutý medzi dvoma rôznymi miestami – živým mestom a pokojnou krajinou. V tej chvíli som si všimol, že život v meste a život na vidieku sú si v niektorých ohľadoch podobné, ale majú aj svoje jedinečné črty."

Často kladené otázky

Môžem použiť rovnaký typ háčika pre rôzne eseje?

Zatiaľ čo niektoré háčiky sú všestranné, najlepšie je prispôsobiť háčik konkrétnej eseji, ktorú píšete, a téme, ktorej sa venujete. Pred výberom háku budete musieť zvážiť publikum, účel a povahu svojho písania.

Môžem použiť kombináciu rôznych typov háčikov v jednej eseji?

Áno, vo svojom písaní môžete experimentovať s kombinovaním rôznych typov esejových háčikov, najmä ak vaša téma umožňuje rôzne prístupy. Vždy by ste však mali dbať na hladký prechod medzi háčikmi a udržiavať ich jednoduché. V opačnom prípade riskujete zmätok svojho čitateľa.

záver

Písanie chytľavých háčikov je viac než len nájsť niečo chytré, čo povedať na začiatku svojej eseje. Ide o zanechanie dojmu vo vašom čitateľovi, ktorý sa prenesie cez telo vašej práce a nechá ho visieť na každom slove, ktoré poviete. V konečnom dôsledku môže váš háčik vytvoriť alebo zlomiť vašu esej.

So Smodinom je vymýšľanie, písanie a revízia háku také jednoduché ako raz, dva, tri. Prečo teda nevyskúšať naše nástroje na zefektívnenie procesu písania? Nie je čo stratiť – a všetko získať!