Khi bạn viết nội dung, cho dù đó là bài đăng trên blog, bài viết, trang web hay nghiên cứu học thuật, nội dung đó không được có đạo văn. Tuy nhiên, khi viết, bạn nghiên cứu trên mạng và bạn thích một số cụm từ hoặc ý tưởng về chủ đề của một tác giả nào đó và...
API ghi lại/API trình diễn giải/API thay đổi văn bản. (Đa ngôn ngữ) Không giống như các trình viết lại khác, chúng tôi làm nhiều việc hơn là chỉ sử dụng từ đồng nghĩa để thay đổi văn bản trong bài viết (Việc thay đổi từ đồng nghĩa có thể làm sai lệch ý nghĩa khi thuật toán bỏ qua thông tin từ vựng khác trong...
Cho dù bạn là người viết blog, người viết quảng cáo, nhà báo thương hiệu, người viết kịch bản, nhạc sĩ hay nhà văn học thuật, bạn cần chú ý đến vấn đề đạo văn. Bởi vì sao chép nội dung có thể dẫn đến nhiều hậu quả khác nhau như gây nguy hiểm cho danh tiếng của bạn với tư cách là người viết và độc giả của bạn...