Från olika genrer till komponerande stilar, är skrivandet ens sätt att uttrycka idéer, tankar, fakta och uppfattningar. En beskrivande uppsats är en av dem och tjänar målet att låta läsarna få en verklighetstrogen bild av ämnet. Du kanske måste skriva en för en klassuppgift, för memoarer, forskningsartiklar, bokrapporter och många andra ändamål. Till att börja med och avsluta det måste du vara väl insatt i dess struktur, språk och andra relaterade aspekter. Av denna anledning fokuserar den här bloggen på att guida dig med beskrivande essäer och hur du skapar en:

Beskrivande uppsats: Mening och syfte

En beskrivande uppsats hänvisar till den genre av skrivande som kräver att författaren beskriver ett objekt, plats, person, situation, känsla och många andra. Syftet med att komponera den är att ge läsarna en förståelse för specifika detaljer. Det kan behöva dig att tillhandahålla uppgifter tillsammans med ett metaforiskt språk. Från en historisk händelse till ett konstverk bör läsaren ha en tydlig uppfattning om föremålet. Smodin har utvecklat ett verktyg för att skriva beskrivande uppsatser, testa gärna Smodin Author.

Det finns två sätt att komponera en beskrivande uppsats:

   1- Formell beskrivning

Formellt beskrivande skrivande speglar en argumenterande uppsats och låter personen beskriva ämnet i detalj. Det kräver att du använder specifik information för att representera snarare än din personliga erfarenhet. Det kan också vara tilltalande, särskilt när läsaren är intresserad av att lära sig om ämnet. För att skapa en kan du välja ämnen, som historiska händelser, klimatförändringar och nyheter.

   2- Personlig uppsats

En personlig uppsats är där du behöver dela dina svar och känslor. Den kan vara oprecis, rörig och till och med väcka en känsla av medkänsla bland sina läsare. För att komponera en, måste du betona områden som visar upp din upplevelse. Du kan använda ett slående och uttrycksfullt språk för att komponera denna genre. För detta kan du välja ett brett utbud av ämnen, till exempel en bok och dess inverkan på dig.

 

Struktur för en beskrivande uppsats

Som i andra genrer måste du hålla dig till ett format för en beskrivande uppsats. Dess disposition måste ha alla aspekter som du kommer att använda för att strukturera din uppsats. Det kan också vägleda dig i formateringen av uppsatsen. En beskrivande uppsats måste ha tre aspekter - inledning, kropp och avslutning. Så här behöver du komponera dessa aspekter i en beskrivande uppsats:

 

  • Beskrivning

En bra introduktion är en av de viktigaste stegen till en bra beskrivande uppsats. Det låter en läsare få en uppfattning om vad du kommer att dela med dig av i uppsatsen. Du kan börja med intressanta uppvaknande ord och fraser eller frågor för att låta läsarna hitta svaren senare. Se dock till att lägga till översikten av kroppsstyckena. Dela samtidigt inte hela idén och syftet med uppsatsen endast i början.

Förutom dessa måste du också lägga till ett examensarbete i slutet av inledningen. När du skriver det måste du komma ihåg att det bör fungera som vägledning för läsarna att lära sig om vad de kan förvänta sig framåt. I den måste du definiera omfattningen av ditt skrivande och försöka utesluta klichéord.

 

  • Kaross

Det är huvuddelen av uppsatsen, så du måste täcka alla punkter samtidigt som du ser till att det går bra med introduktionen. När du skapar det bör du börja varje stycke med ämnesmeningar. När du komponerar den bör du ge en tydlig uppfattning om innehållet i de kommande styckena. Du måste också ta med analysen av källor och idéer i slutet.

Välj ditt val av övergångsord klokt för att koppla ihop dina stycken. Anta att du måste presentera ett motsägelsefullt påstående, i det kan du använda ord som dock. Se till att ordna dina stycken ordentligt eftersom hur du organiserar dina tankar och ord kan påverka din uppsats mycket.

 

  • Slutsats

Slutsatsen är slutpunkten för en beskrivande uppsats och bestämmer betygsnivån om din uppsats är en del av din utvärdering. Här borta kan du använda ord som föreslår ett slut, till exempel att sluta med. Du kan ange ditt examensarbete igen. Nämn sedan de viktigaste punkterna du har lagt till i din uppsats tidigare. Det beror på att en slutsats hänvisar till essäns litterära sammansättning. Du måste betona att det är fascinerande att låta dina läsare tänka på ditt skrivande.

 

Nåväl, att rita den nedersta raden av din uppsats är inte slutpunkten, eftersom du också måste se till att ingen annan aspekt blir över. Med detta, ta dig tid att korrekturläsa din uppsats och se till att din läsare inte hittar några grammatiska fel, tonproblem eller andra misstag.

Tips för att skriva en beskrivande uppsats

Förutom strukturen för den beskrivande uppsatsen och riktlinjer för att hänga med i den, kommer här ytterligare en uppsättning tips för att komponera en beskrivande uppsats:

 

  • Brain

Brainstorming består av att tänka på ditt ämne och sedan komma på grova idéer som stödjer titeln. Övningen att skriva ner dessa punkter är av stor betydelse. Om du till exempel måste skriva om pasta kan du börja med att notera termer som sås, ost, oregano, hot och chiliflakes. Efter detta kan du gå vidare med en beskrivande lista för alla.

  • Språk

 Din beskrivande uppsats bör ha ett kortfattat språk, vilket också bör vara relevant. Utöver det måste du välja rätt ordval för att läsarna ska uppfatta den starka bilden av din uppsats. Du måste använda bättre ord som passar bra med personen eller situationen. Till exempel, istället för att använda billigt, kan du använda snålt, och snarare än våldsamt, använda stormigt.

 

  • Beskriv hur du använder dina sinnen

 Det finns fem typer av sinnen du kan använda i din beskrivande uppsats för att effektivt föreställa ditt ämne eller person. Du bör sträva efter att engagera din publik med din uppsats, och inte bara det, utan du måste visa upp dina erfarenheter, tankar och uppfattningar för detsamma.

 

Slutsats

I den här bloggen har du blivit bekant med beskrivande uppsatser, deras betydelse, struktur och tips för att rama in dem på bästa möjliga sätt. En beskrivande essä är en genre av skrivande där författaren måste veckla ut ett objekt, en person, plats, erfarenhet eller något annat ämne han väljer att skriva om. Det kan finnas två sätt att komponera det, inklusive en formell beskrivning och en personlig uppsats. När du förbereder en formell uppsats måste du använda specifik information för att beskriva ett ämne. Behovet av en personlig uppsats är dock att dela författarens personliga erfarenheter och perspektiv.

Strukturen för en beskrivande uppsats kan ha tre delar - inledningen, brödtexten och slutsatsen. Avsluta din introduktion med ett examensarbete. Du måste presentera alla tankar eller information i kroppen och avsluta din uppsats med de sista tankarna så som det görs här. På tal om några tips som kan lyfta den beskrivande uppsatsen, måste du brainstorma dina idéer och sedan skapa en beskrivande lista framåt. Man måste använda ett relevant och kortfattat språk för det samtidigt som man sköter valet av ord. Inte bara det, du måste också dela dina tankar och erfarenheter om detsamma. Det är allt du behöver för att skriva en tilltalande beskrivande uppsats. Glöm inte att testa Smodins Descriptive Essay-generator.