Oavsett om du är en gymnasieelev, en högskoleexamen eller en professionell författare, är det viktigt att förstå hur man skriver olika typer av uppsatser. Beroende på målet, vare sig det är ett test, högskoleansökan eller att skriva ett forskningsuppsats, kan valet och skrivandet av rätt typ av uppsats avsevärt öka dina chanser att lyckas.

Även ett bra innehåll kan misslyckas med att förmedla idén om författaren inte inkluderar viktiga element. Av denna anledning måste du skilja på olika typer av skrivstilar och format för att hantera ditt skrivande.

Det finns flera typer av uppsatser som vägleder författare att effektivisera sitt arbete till ett tydligt, fokuserat och välorganiserat stycke. Här kommer vi att diskutera vad som är uppsatser och de vanligaste typerna.

Vad är uppsatser?

Uppsatser är långa skrivuppgifter som ger information till läsaren, delar författarens åsikter om en fråga, bestrider ett avhandlingsuttalande eller övertygar läsaren om ett visst ämne. De är skrivna för att utveckla en viss idé eller stödja ett argument.

Det är dock viktigt att veta vilken typ av uppsats du ska använda för att leverera ditt budskap till läsarna. När du väljer vilken typ av uppsats som är relevant för ämnet blir ditt skrivande mer skräddarsytt och bättre organiserat för läsarna.

Så, innan du skriver, fundera över vad ditt mål är och välj sedan uppsatstyp baserat på vad du vill åstadkomma. Uppsatsformateringskraven varierar också, det kan vara en vanlig 5-stycke eller ett långt arbete. Beroende på syftet med att skriva, kan tonen i uppsatsen vara formell eller informell.

Huvudtyper av uppsatser

Att skilja mellan olika typer av essäer är en fråga om att bestämma författarens mål. Vill du berätta för läsarna om en personlig upplevelse, förklara ett problem, beskriva något eller övertyga läsarna att acceptera din åsikt? Det finns 10 huvudtyper av uppsatser som tar upp dessa syften.

Berättande uppsats 

En berättande essä berättar en historia och är i allmänhet den personliga typen av essä skapad för att dela en meningsfull upplevelse. Den här uppsatstypen utforskade olika utmaningar som en skribent kan ha gått igenom, och det är det som gör den så engagerande.

I en berättande essä navigerar du som författare läsarna genom en berättelse utan att bevisa någon poäng. Den personliga berättelsen måste dock innehålla en aspekt av moral så att läsarna kan ta bort några användbara insikter.

Genom att skriva en berättande uppsats lär sig författaren hur man använder ett kreativt förhållningssätt för att uttrycka sina känslor och känslor. En berättande uppsats är informativ, skriven i första person, delar en verklig personlig upplevelse, är konverserande och introducerar människor och händelser i sekventiell ordning.

Beskrivande uppsats

En beskrivande uppsats ger en detaljerad beskrivning av ditt ämne. Det kan vara en person, plats, sak eller händelse. Beskrivande uppsats, precis som berättande uppsats, erbjuder dig ett mer kreativt förhållningssätt till att skriva utan att begränsa din fantasi. Men när du skriver en beskrivande uppsats måste du bara diskutera ämnet.

Vanligtvis har en beskrivande uppsats en informell typ av skrift som syftar till att visa upp ett ämne, skapar ett intryck i läsarens sinne genom levande detaljer, använder ett uttryck som tilltalar alla läsare och sentimentalt beskriver frågor.

När du skriver en beskrivande uppsats är du fri att kreativt beskriva föremålet på det mest ovanliga sätt. Men den bör innehålla en kort introduktion, en detaljerad beskrivning och en sammanfattning som ger insikt till läsarna.

Expository Essä 

Expository essän är ett koncentrerat skrift som neutralt förklarar något. Huvudsyftet med en expository uppsats är att analysera ett ämne utan att göra åsikter. Det visar skribentens kunskap eller expertis inom ett visst område och kräver att skribenten förklarar komplicerad information på ett enkelt och lättförståeligt sätt.

Förklaringsuppsatsen erbjuder en analys baserad på data, därför, när du skriver den här typen av uppsats, använd en neutral ton och introducera idéer i en rimlig ordning. Det vanligaste kännetecknet för en uppsats är att förmedla information korrekt, att vara specifik, följa händelseförloppet och att informera läsaren utan att beskriva några subjektiva åsikter.

Uppsatsens struktur har en inledning med ett avhandlingsutlåtande som presenterar bakgrundsinformation, kroppsstycken som förklarar fakta och en slutsats som sammanfattar huvudpunkterna.

Övertygande uppsats 

En övertygande uppsats även känd som en argumenterande uppsats är en typ av uppsats som övertalar läsaren att anta en åsikt eller ta ställning i en fråga. Till stöd för ett argument eller en orsak måste en övertygande uppsats innehålla stödjande bevis och fakta för att backa upp påståendet och få kontakt med läsarna.

En övertygande uppsats testar din förmåga att forska och presentera dina egna åsikter om ämnet. Utöver detta är det viktigt att hänvisa till trovärdiga källor, annars kommer läsaren att tvivla på argumentet som presenteras i uppsatsen.

För att fastställa en stadig hållning av läsaren måste du skriva en övertygande uppsats med vissa egenskaper i åtanke. Dessa inkluderar ett övertygande tonfall, tillhandahållande av korrekt information, fokus på fakta och statistik, förmedling av information från en läsares perspektiv och att ha ett diskutabelt ämne som föranleder diskussion. Strukturen för denna uppsats inkluderar en introduktion med ett starkt uttalande, en kroppsdel ​​med argument och stödjande bevis, och en slutsats för att sammanfatta argumentet.

Jämförelse och kontrastuppsats 

Jämförelse- och kontrastuppsatsen diskuterar två ämnen och beskriver likheter och skillnader. Uppsatsen innehåller en introduktion, ett stycke för att förklara ämnets likheter, ett annat stycke för att diskutera skillnaderna och en slutsats. För att skriva denna typ av uppsats måste författarna förbereda sig noggrant och förstå vilken information som ska inkluderas.

Författaren ska skriva ett examensarbete, göra en jämförelse mellan det beslutade ämnet och ordna dem i följd och komma fram till en slutsats.

Orsak och effekt-uppsats 

Orsaksuppsatsen förklarar varför saker och ting är som de är, hur de hände och vad som kommer att hända härnäst. När man skriver denna typ av uppsats, bör författaren skapa en logisk relation mellan de två uppsättningarna av händelser och förklara vilka egenskaper hos händelsen som skapade de efterföljande incidenterna.

Det finns två sätt att skriva den här typen av uppsats. För det första kan du koppla samman orsak och verkan, och för det andra kan orsak och verkan skrivas separat. Uppsatsen är lite som en redogörelseuppsats och bör ange fakta efter att du noggrant läst om ämnet och avgränsat alla möjliga orsaker och effekter av en viss händelse.

Analytisk uppsats 

En analytisk uppsats är en typ av uppsats där författaren analyserar en bok, händelse, film, dikt, pjäs eller något konstverk och berättar det i sin egen synvinkel. Denna typ av uppsats har en mjuk och enkel ton.

Att analysera betyder dock inte att du måste återberätta den ursprungliga historien. Du måste fokusera på att analysera texten och berätta vad du vill att läsaren ska se och känna. Du kan också ge din egen åsikt om texten eller vilken händelse som helst, men det är viktigt att strukturera din uppsats på lämpligt sätt.

Planera vad du vill ha med i uppsatsen och skriv sedan inledningen och nämn vilken del du kommer att diskutera. Analysera händelsen i kroppsdelen och skriv ditt personliga svar. Skriv till slut en exakt slutsats som etablerar ett samband mellan den analyserade texten och ditt argument.

Förklarande uppsats 

En förklarande uppsats är en kort typ av uppsats och skrivs vanligtvis på en enda sida. Det är som en analytisk uppsats där den förklarar ett stycke litteratur, bok, pjäs, dikt eller roman. I förklarande uppsatsskrivning behöver skribenterna bara fokusera på en viss del av texten och förklara den på sitt eget språk.

Det är några av de viktigaste typerna av uppsatser.

Men när de skriver en uppsats måste eleverna tänka på vilken typ av uppsats de ska skriva, göra research, samla in data, strukturera innehållet, skriva och sedan korrekturläsa och redigera. Om allt detta verkar vara ett komplext jobb, behöver du inte oroa dig, olika onlineverktyg och applikationer finns tillgängliga för att göra uppsatsskrivande till ett enkelt jobb.

Verktyg för att skriva uppsatser online 

Studenter och akademiska författare tycker att uppsatsskrivande är en svår uppgift, därför har Smodin skapat flera onlineverktyg som hjälper dem att förbättra sitt uppsatsskrivande och göra dem felfria. Verktygen inkluderar plagiatkontroll, citeringsgenerator, textrewriter, onlineredigerare, tal-till-text, AI-skribent, webbplats och textsammanfattning, realtidsöversättning av undertexter och flerspråkig grammatikkorrigering.

Alla dessa verktyg är gratis att använda för alla, har kraftfull djupsökningsteknik, maskininlärning och stöder mer än 50 språk. Så om du skriver på något annat språk än engelska, hjälper våra verktyg dig att skriva en bättre uppsats varje gång.

Slutsats

Djup kunskap om läsarens avsikt hjälper skribenten att skriva på rätt linje. Men innan du börjar skriva, bestäm vilka typer av uppsatser som bäst adresserar ditt mål, först då kommer du att kunna skriva ett fantastiskt stycke skräddarsytt för ditt syfte och engagera dina läsare. Men om du tycker att det är svårt, använd då Smodins gratis onlineverktyg för att kontrollera grammatikanvändning, självredigera, kontrollera plagiat, citera källorna korrekt och skriva bättre.