Smodin

AI Grader

Επανάσταση στη διαδικασία γραφής σας με το Smodin AI Grader: Ένας πιο έξυπνος τρόπος για να λάβετε σχόλια και να επιτύχετε ακαδημαϊκή αριστεία!

Για τους μαθητές

Μείνετε μπροστά από την καμπύλη, με αντικειμενικά σχόλια και εργαλεία για να βελτιώσετε τη γραφή σας.

Ο εικονικός σας δάσκαλος

Εκμεταλλευτείτε την τεχνογνωσία ενός εικονικού δασκάλου σε πραγματικό χρόνο που θα καθοδηγεί κάθε παράγραφο στη διαδικασία γραφής σας, διασφαλίζοντας ότι θα δημιουργήσετε ένα αριστούργημα A+ σε ένα κλάσμα του χρόνου.

Αμερόληπτη Αξιολόγηση

Διασφαλίστε μια αμερόληπτη και αντικειμενική αξιολόγηση, αφαιρώντας κάθε πιθανή μεροληψία ή υποκειμενικότητα που μπορεί να επηρεάσει τις παραδοσιακές μεθόδους βαθμολόγησης.

Τελειοποιήστε τις εργασίες σας

Με το εργαλείο «Write with AI», μετατρέψτε τις ιδέες σας σε λέξεις με μερικά απλά κλικ. Excel σε όλα σας τα δοκίμια, τις εργασίες, τις εκθέσεις κ.λπ. και βεβαιωθείτε ότι οι συγγραφικές σας ικανότητες εκτινάσσονται σε νέα ύψη

Για δασκάλους

Κάντε επανάσταση στις μεθόδους διδασκαλίας σας

Ξοδέψτε λιγότερα για τη βαθμολόγηση

Αγκαλιάστε τη δύναμη της αποτελεσματικότητας και της άμεσης ανατροφοδότησης με το εργαλείο μας αιχμής, που έχει σχεδιαστεί για να σας εξοικονομεί χρόνο, παρέχοντας παράλληλα μια δίκαιη και αμερόληπτη αξιολόγηση, παρέχοντας συνεπή και αντικειμενική ανατροφοδότηση.

Απευθυνθείτε σε περισσότερους μαθητές

Μεταφορτώστε έγγραφα μαζικά και καθορίστε τα προσαρμοσμένα κριτήρια αξιολόγησης, διασφαλίζοντας μια προσαρμοσμένη διαδικασία αξιολόγησης. Διευρύνετε την προσέγγιση και τον αντίκτυπό σας, αλληλεπιδρώντας με περισσότερους μαθητές.

Εστιάστε σε αυτό που αγαπάτε

Αφήστε το AI Grading να χειριστεί τη βαριά άρση των αξιολογήσεων για εσάς. Με τους αλγόριθμους που βασίζονται σε δεδομένα και τα τυποποιημένα κριτήριά του, φροντίζει για όλες τις εργασίες βαθμολόγησής σας, ελευθερώνοντας τον πολύτιμο χρόνο σας για να κάνετε αυτό που σας αρέσει: τη διδασκαλία.

Ρουμπρίκες Grader

Επιλέξτε τα συστηματικά πλαίσια που λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση και την αξιολόγηση της ποιότητας, της επάρκειας και της ευθυγράμμισης της εργασίας σας, επιτρέποντας τη συνεπή και αντικειμενική βαθμολόγηση χωρίς καμία προκατάληψη.

Αναλυτική σκέψη

Εξετάστε, αξιολογήστε και ερμηνεύστε κριτικά πληροφορίες, ιδέες ή έννοιες που παρουσιάζονται στην εργασία που υποβάλλετε.

πρωτοτυπία

Βαθμολογήστε τον βαθμό στον οποίο το περιεχόμενο ή οι ιδέες που παρουσιάζονται στο έργο επιδεικνύουν δημιουργικότητα, καινοτομία ή μοναδικότητα, αντανακλώντας την ανεξάρτητη σκέψη ή έκφραση.

Γλώσσα

Ελέγξτε τη συνολική ποιότητα και αποτελεσματικότητα της γραπτής ή προφορικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως η γραμματική, το λεξιλόγιο, η δομή της πρότασης, η σαφήνεια και η κατάλληλη χρήση της γλώσσας.

οργάνωση

Αξιολογήστε τη δομή και τη συνοχή της συνολικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της λογικής αλληλουχίας των ιδεών, των ομαλών μεταβάσεων μεταξύ των τμημάτων και της σαφούς και αποτελεσματικής διάταξης του περιεχομένου.

υποστήριξη

Εξετάστε την παροχή αποδεικτικών στοιχείων, παραδειγμάτων ή σχετικών πληροφοριών για να υποστηρίξετε και να ενισχύσετε τα κύρια σημεία ή τα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν στην εργασία σας.

Σημείο εστίασης

Αξιολογήστε την κεντρική ή κύρια ιδέα της εργασίας που διατηρείται και αναπτύσσεται με συνέπεια καθ' όλη τη διάρκεια, διασφαλίζοντας ότι το περιεχόμενο παραμένει σχετικό και επίκαιρο.

Γράψτε με AI

Ορίστε τον τόνο και τις λέξεις-κλειδιά σας και δημιουργήστε λαμπρότητα μέσω των λέξεων σας

Με το εργαλείο «Write with AI», μετατρέψτε τις ιδέες σας σε λέξεις με μερικά απλά κλικ. Excel σε όλα σας τα δοκίμια, τις εργασίες, τις εκθέσεις κ.λπ. και βεβαιωθείτε ότι οι συγγραφικές σας ικανότητες εκτινάσσονται σε νέα ύψη

Μέση απόκλιση βαθμού AI από τον πραγματικό βαθμό

Ο βαθμολογητής τεχνητής νοημοσύνης μας αντιστοιχεί σε ανθρώπινες βαθμολογίες στο 82% των περιπτώσεων*Οι βαθμολογίες AI είναι 100% συνεπείς**

Τυπικό AIΠροηγμένη τεχνητή νοημοσύνη

Απόκλιση από τον πραγματικό βαθμό (κλίμακα 10 βαθμών)

Πραγματικός βαθμός

Γράφημα: Ένα σύνολο δεδομένων δοκιμίων βαθμολογήθηκε από επαγγελματίες βαθμολογητές σε ένα εύρος από 1-10 και διασταυρώθηκε με τα λεπτομερή κριτήρια εντός της ρουμπρίκας για τον προσδιορισμό της πραγματικής βαθμολογίας τους. Η απόκλιση ορίστηκε από τη διακύμανση των βαθμολογιών από την πραγματική βαθμολογία. Το γράφημα περιέχει μια συνολική βαθμολογία (ο μέσος όρος όλων των κριτηρίων) καθώς και κάθε μεμονωμένο κριτήριο. Τα κριτήρια είναι τα προκατασκευασμένα κριτήρια που είναι διαθέσιμα στο AI Grader του Smodin, που αναφέρονται στο γράφημα ως επικεφαλίδες στηλών. Οι προσαρμοσμένες ρουμπρίκες δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τη γεννήτρια προσαρμοσμένων κριτηρίων AI Grader του Smodin για την παραγωγή κάθε κριτηρίου που αναφέρεται στα προκατασκευασμένα κριτήρια του Smodin (τα ίδια κριτήρια με τις επικεφαλίδες στηλών). Η συνολική βαθμολογία για το Smodin Premade Rubrics ταίριαζε με τις ανθρώπινες βαθμολογίες στο 73% των περιπτώσεων με το προηγμένο AI μας, ενώ οι προσαρμοσμένες ρουμπρίκες που δημιουργήθηκαν από τη δημιουργία προσαρμοσμένων ρουμπρικών του Smodin ταίριαζαν με τους ανθρώπινους βαθμούς το 82% των περιπτώσεων με το προηγμένο AI μας. Η μέση απόκλιση από τις πραγματικές βαθμολογίες για όλα τα κριτήρια φαίνεται παραπάνω.

*Οι ρουμπρίκες που δημιουργήθηκαν με βάση τα προσαρμοσμένα κριτήρια τεχνητής νοημοσύνης του Smodin αντιστοιχούσαν σε ανθρώπινες βαθμολογίες κατά 82% των περιπτώσεων στη ρύθμιση προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Τα προκατασκευασμένα κριτήρια του Smodin ταίριαζαν με τις ανθρώπινες βαθμολογίες στο 73% των περιπτώσεων. Όταν η βαθμολογία τεχνητής νοημοσύνης διέφερε από τη βαθμολογία του ανθρώπου, το 86% των φορών η βαθμολογία διέφερε μόνο κατά 1 βαθμό σε μια κλίμακα 10 βαθμών.

**Ο βαθμολογητής AI παρέχει 100% συνέπεια, που σημαίνει ότι το ίδιο δοκίμιο θα παράγει την ίδια βαθμολογία κάθε φορά που βαθμολογείται. Όλοι οι βαθμοί που χρησιμοποιήθηκαν στα δεδομένα επαναλήφθηκαν 3 φορές και παρήγαγαν 100% συνέπεια και στις 3 προσπάθειες βαθμολόγησης.

Smodin

Ανατροφοδότηση AI

Απελευθερώστε τη δύναμη των εξατομικευμένων σχολίων: Βελτιώστε τη γραφή σας με το απόλυτο εργαλείο σχολίων που βασίζεται στο Web

Αυξήστε τις δεξιότητές σας στη συγγραφή δοκιμίων με το Smodin AI Grader και επιτύχετε την επιτυχία που σας αξίζει με το Smodin. το απόλυτο εργαλείο βαθμολόγησης δοκιμίων που λειτουργεί με AI. Είτε είστε μαθητής που θέλει να βελτιώσει τους βαθμούς σας είτε δάσκαλος που θέλει να παράσχει πολύτιμα σχόλια στους μαθητές σας, το Smodin σας έχει καλύψει. Λάβετε αντικειμενικά σχόλια για να βελτιώσετε τα δοκίμιά σας και να διαπρέψετε στο γράψιμο όπως ποτέ άλλοτε! Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία να μεταμορφώσετε το ταξίδι σας στη συγγραφή δοκιμίων και να ξεκλειδώσετε πλήρως τις δυνατότητές σας.

Smodin AI Grader: Το καλύτερο AI Essay Grader για τη βελτίωση της γραφής

Ως δάσκαλος ή ως μαθητής, η συγγραφή δοκιμίων μπορεί να είναι μια αποθαρρυντική εργασία. Χρειάζεται χρόνος, προσπάθεια και πολλή προσοχή στη λεπτομέρεια. Τι θα γινόταν όμως αν υπήρχε ένα εργαλείο που θα μπορούσε να διευκολύνει τη διαδικασία; Γνωρίστε τον Smodin Ai Grader, τον καλύτερο βαθμολογητή δοκιμίων AI στην αγορά που παρέχει αντικειμενικά σχόλια και σας βοηθά να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας στο γράψιμο.

Objective Feedback with Smodin - The Best AI Essay Grader

Οι παραδοσιακές μέθοδοι βαθμολόγησης μπορεί συχνά να είναι υποκειμενικές, με διαφορετικούς δασκάλους να παρέχουν πολύ διαφορετικούς βαθμούς για το ίδιο κείμενο. Το Smodin εξαλείφει αυτό το πρόβλημα παρέχοντας συνεπή και αμερόληπτη ανατροφοδότηση, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι μαθητές αξιολογούνται δίκαια. Με προηγμένους αλγόριθμους, το Smodin μπορεί να αναλύει και να βαθμολογεί τα δοκίμια σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία.

Βελτιώστε τις δεξιότητες γραφής σας με το Smodin - The Best AI Essay Grader

Το Smodin μπορεί να αναλύσει τα δοκίμια γρήγορα και με ακρίβεια, παρέχοντας λεπτομερή ανατροφοδότηση σχετικά με διάφορες πτυχές της γραφής σας, συμπεριλαμβανομένης της δομής, της γραμματικής, του λεξιλογίου και της συνοχής. Εντοπίζοντας τομείς που χρειάζονται βελτίωση και παρέχοντας προτάσεις για το πώς να κάνετε το γράψιμό σας πιο αποτελεσματικό, εάν ο Smodin εντοπίσει ότι το δοκίμιό σας έχει αδύναμη δήλωση διατριβής, θα παρέχει προτάσεις για το πώς να το βελτιώσετε. Εάν εντοπίσει ότι το δοκίμιό σας έχει κακή γραμματική, θα παρέχει προτάσεις για τον τρόπο διόρθωσης των σφαλμάτων. Αυτό σας διευκολύνει να κάνετε βελτιώσεις στο δοκίμιό σας και να πάρετε καλύτερους βαθμούς και να γίνετε καλύτερος συγγραφέας.

Smodin Ai Grader for Teachers - The Best Essay Analysis Tool

Για τους δασκάλους, το Smodin μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη γρήγορη και αποτελεσματική βαθμολόγηση των δοκιμίων, παρέχοντας λεπτομερή ανατροφοδότηση στους μαθητές και βοηθώντας τους να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη γραφή. Με το Smodin Ai Grader, οι δάσκαλοι μπορούν να βαθμολογήσουν τα δοκίμια σε πραγματικό χρόνο, να εντοπίσουν κοινά σφάλματα και να παρέχουν προτάσεις για το πώς να τα διορθώσουν.

Smodin Ai Grader για μαθητές - Το καλύτερο εργαλείο ανάλυσης δοκιμίου

Για τους μαθητές, το Smodin μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση των δεξιοτήτων γραφής και τη λήψη καλύτερων βαθμών. Αναλύοντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία του δοκιμίου σας, το Smodin μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τομείς που χρειάζονται βελτίωση και να παρέχετε προτάσεις για το πώς να κάνετε το γράψιμό σας πιο αποτελεσματικό. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για μαθητές που δυσκολεύονται με τη συγγραφή δοκιμίων και χρειάζονται επιπλέον βοήθεια και καθοδήγηση.

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας - The Best AI Essay Grader

Η χρήση του Smodin μπορεί να σας εξοικονομήσει πολύ χρόνο και προσπάθεια. Αντί να ξοδεύετε ώρες για να βαθμολογείτε τα δοκίμια χειροκίνητα ή να αγωνίζεστε να βελτιώσετε τη γραφή σας χωρίς σχόλια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Smodin για να λάβετε άμεσα και αντικειμενικά σχόλια, επιτρέποντάς σας να εστιάσετε σε άλλες σημαντικές εργασίες.

Το Smodin είναι ο καλύτερος βαθμολογητής δοκιμίων AI στην αγορά που χρησιμοποιεί προηγμένους αλγόριθμους για να παρέχει αντικειμενική ανατροφοδότηση και να βοηθά στη βελτίωση των δεξιοτήτων γραφής. Με την ικανότητά του να αναλύει δοκίμια γρήγορα και με ακρίβεια, το Smodin μπορεί να βοηθήσει μαθητές και δασκάλους να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα στη συγγραφή δοκιμίων.

© 2024 Smodin LLC