Smodin

AI Grader

Revolutionize Your Writing Process with Smodin AI Grader: A Smarter Way to get feedback and achieve academic excellence!

Diákoknak

Maradjon a görbe előtt, objektív visszajelzésekkel és eszközökkel javíthatja írását.

Az Ön virtuális oktatója

Használja ki egy valós idejű virtuális tanár szakértelmét, aki végigvezeti az írási folyamat minden bekezdését, biztosítva, hogy az idő töredéke alatt A+-os remekművet készítsen.

Elfogulatlan értékelés

Biztosítson pártatlan és objektív értékelést, eltávolítva minden lehetséges torzítást vagy szubjektivitást, amely befolyásolhatja a hagyományos osztályozási módszereket.

Tökéletesítse a feladatait

A „Write with AI” eszközzel ötleteit néhány egyszerű kattintással szavakká alakíthatja. Excellezzen minden esszét, feladatot, jelentést stb., és tapasztalja, hogy íráskészsége új magasságokba emelkedik

A tanároknak

Forradalmasítsa tanítási módszereit

Költs kevesebbet osztályozásra

Élvezze a hatékonyság és az azonnali visszacsatolás erejét a legmodernebb eszközünkkel, amelyet úgy terveztünk, hogy időt takarítson meg, miközben igazságos és elfogulatlan értékelést biztosít, következetes és objektív visszajelzést adva.

Forduljon több diákhoz

Töltsön fel tömegesen dokumentumokat, és határozza meg egyéni értékelési kritériumait, így biztosítva a személyre szabott értékelési folyamatot. Növelje elérhetőségét és hatását több diák bevonásával.

Koncentrálj arra, amit szeretsz

Hagyja, hogy az AI Grading kezelje az értékelések nehéz terheit. Adatvezérelt algoritmusaival és szabványosított kritériumaival ellátja az összes osztályozási feladatot, így értékes időt szabadít fel arra, amivel foglalkozik: a tanítással.

Grader Rubrics

Válassza ki azokat a szisztematikus keretrendszereket, amelyek iránymutatásul szolgálnak munkája minőségének, jártasságának és összehangolásának értékeléséhez és értékeléséhez, lehetővé téve a következetes és objektív minősítést minden elfogultság nélkül.

Analitikus gondolkodás

Kritikusan vizsgálja meg, értékelje és értelmezze a benyújtott munkában bemutatott információkat, ötleteket vagy fogalmakat.

eredetiség

Osztályozza, hogy a műben bemutatott tartalom vagy ötletek mennyire mutatnak kreativitást, újszerűséget vagy egyediséget, független gondolkodást vagy kifejezést tükrözve.

Nyelv

Ellenőrizze az írásbeli vagy szóbeli kommunikáció általános minőségét és hatékonyságát, beleértve az olyan tényezőket, mint a nyelvtan, a szókincs, a mondatszerkezet, az egyértelműség és a megfelelő nyelvhasználat.

szervezet

Értékelje az átfogó munka szerkezetét és koherenciáját, beleértve az ötletek logikus sorrendjét, a szakaszok közötti zökkenőmentes átmeneteket, valamint a tartalom világos és hatékony elrendezését.

támogatás

Vizsgálja meg a bizonyítékokat, példákat vagy releváns információkat, amelyek alátámasztják és megerősítik a munkája során felhozott főbb pontokat vagy érveket.

Fókuszpont

Értékelje a munka központi vagy fő gondolatát, amelyet folyamatosan karbantartanak és fejlesztenek, biztosítva, hogy a tartalom releváns és témában maradjon.

Írj AI-val

Állítsa be a hangnemet és a kulcsszavakat, és hozzon létre ragyogást a szavaival

A „Write with AI” eszközzel ötleteit néhány egyszerű kattintással szavakká alakíthatja. Excellezzen minden esszét, feladatot, jelentést stb., és tapasztalja, hogy íráskészsége új magasságokba emelkedik

AI Grader átlagos eltérése a valós fokozattól

A mesterséges intelligencia osztályozónk az esetek 82%-ában megfelel az emberi eredményeknek*Az AI pontszámok 100%-ban konzisztensek**

Szabványos AIFejlett AI

Eltérés a valós osztályzattól (10 pontos skála)

Igazi osztályzat

Grafikon: Az esszék adathalmazát professzionális osztályozók 1-10-ig osztályozták, és kereszthivatkozásokat végeztek a rubrikán belüli részletes kritériumok alapján, hogy meghatározzák valós pontszámukat. Az eltérést a pontszámok valós pontszámtól való eltérése határozta meg. A grafikon tartalmazza az összesített pontszámot (az összes kritérium átlagát), valamint az egyes kritériumokat. A kritériumok a Smodin's AI Graderben elérhető előre elkészített kritériumok, amelyek a grafikonon oszlopfejlécként szerepelnek. Az egyéni rubrikák a Smodin AI Grader egyéni feltételgenerátorával készültek, hogy a Smodin előre elkészített kritériumaiban felsorolt ​​feltételeket előállítsák (ugyanazok, mint az oszlopfejlécek). A Smodin Premade Rubrics összesített pontszáma az esetek 73%-ában egyezett a fejlett mesterséges intelligencia által elért emberi pontszámokkal, míg a Smodin egyedi rubrikagenerátora által generált egyéni rubrikák az esetek 82%-ában egyeztek a fejlett mesterségesintelligencia által elért emberi pontszámokkal. A valós pontszámtól való átlagos eltérés minden kritérium esetében fent látható.

*A Smodin egyéni mesterséges intelligencia-kritériumainak felhasználásával létrehozott rubrikák az esetek 82%-ában megfeleltek az emberi pontszámoknak a fejlett AI-beállításon. A Smodin előre elkészített kritériumai az esetek 73%-ában megfeleltek az emberi pontszámoknak. Ha a mesterséges intelligencia pontszáma eltért az emberi pontszámoktól, az esetek 86%-ában a pontszám csak 1 ponttal tért el egy 10 pontos skálán.

**Az AI osztályozó 100%-os konzisztenciát biztosít, ami azt jelenti, hogy ugyanaz az esszé ugyanazt a pontszámot adja minden alkalommal, amikor osztályozzák. Az adatokban használt összes osztályzatot háromszor megismételtük, és 100%-os konzisztenciát eredményeztek mind a 3 osztályozási kísérlet során.

Smodin

AI visszajelzés

Engedje szabadjára a személyre szabott visszajelzés erejét: emelje fel írási képességeit az Ultimate Web-alapú visszajelzési eszközzel

Növelje esszéírási készségeit a Smodin AI Grader segítségével, és érje el a megérdemelt sikert a Smodin segítségével. a tökéletes mesterséges intelligencia alapú esszé fokozatos eszköz. Függetlenül attól, hogy Ön diák, aki javítani kíván az érdemjegyein, vagy tanár, aki értékes visszajelzést szeretne adni diákjainak, a Smodin mindent megtesz. Szerezzen objektív visszajelzést, hogy javítsa esszéit, és olyan kiváló legyen az írásban, mint még soha! Ne hagyja ki ezt a lehetőséget, hogy átalakítsa esszéírási útját, és feltárja teljes potenciálját.

Smodin AI Grader: A legjobb AI esszé fokozatos az írásfejlesztéshez

Tanárként vagy diákként az esszék írása ijesztő feladat lehet. Időt, erőfeszítést és sok figyelmet igényel a részletekre. De mi van, ha lenne egy eszköz, amely megkönnyítheti a folyamatot? Ismerje meg a Smodin Ai Grader-t, a piac legjobb mesterséges intelligencia-esszé-osztályozóját, amely objektív visszajelzést ad, és segít írási készségeinek fejlesztésében.

Objektív visszajelzés a Smodinnal – A legjobb mesterséges intelligencia esszé fokozatos

A hagyományos értékelési módszerek gyakran szubjektívek lehetnek, mivel a különböző tanárok nagyon eltérő osztályzatokat adnak ugyanarra az írásra. A Smodin kiküszöböli ezt a problémát azáltal, hogy következetes és elfogulatlan visszajelzést ad, biztosítva, hogy minden diákot igazságosan értékeljenek. A fejlett algoritmusokkal a Smodin valós időben elemezheti és osztályozhatja az esszéket, azonnali visszajelzést adva az erősségekről és gyengeségekről.

Javítsa írási készségeit a Smodin segítségével – A legjobb mesterséges intelligencia esszé fokozatos

A Smodin gyorsan és pontosan tudja elemezni az esszéket, és részletes visszajelzést ad az írás különböző aspektusairól, beleértve a szerkezetet, a nyelvtant, a szókincset és a koherenciát. Azáltal, hogy azonosítja a fejlesztésre szoruló területeket, és javaslatokat tesz az írás hatékonyabbá tételére, ha a Smodin azt észleli, hogy az esszében gyenge a tézisállítás, javaslatokat tesz annak javítására. Ha azt észleli, hogy az esszé nyelvtanilag gyenge, javaslatokat tesz a hibák kijavítására. Így könnyebben javíthatja esszéjét, jobb jegyeket kaphat, és jobb íróvá válhat.

Smodin Ai Grader tanároknak – A legjobb esszéelemző eszköz

A tanárok számára a Smodin értékes eszköz lehet a dolgozatok gyors és hatékony osztályozására, részletes visszajelzést adva a diákoknak, és segíti őket íráskészségeik fejlesztésében. A Smodin Ai Grader segítségével a tanárok valós időben osztályozhatják a dolgozatokat, azonosíthatják a gyakori hibákat, és javaslatokat tehetnek azok kijavítására.

Smodin Ai Grader diákoknak – A legjobb esszéelemző eszköz

A diákok számára a Smodin értékes eszköz lehet az íráskészség fejlesztéséhez és a jobb jegyek megszerzéséhez. Az esszé erősségeinek és gyengeségeinek elemzésével a Smodin segíthet azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket, és javaslatokat tehet az írás hatékonyabbá tételére. Ez különösen hasznos lehet azoknak a diákoknak, akik esszéírással küszködnek, és további segítségre és útmutatásra van szükségük.

Növelje termelékenységét – A legjobb mesterséges intelligencia esszé fokozatos

A Smodin használatával sok időt és erőfeszítést takaríthat meg. Ahelyett, hogy órákat töltene az esszék manuális osztályozásával vagy a visszacsatolás nélküli írás javításával, a Smodin segítségével azonnali és objektív visszajelzést kaphat, így más fontos feladatokra összpontosíthat.

A Smodin a legjobb mesterséges intelligencia-esszé osztályozó a piacon, amely fejlett algoritmusokkal objektív visszajelzést ad és segít az íráskészség fejlesztésében. Az esszék gyors és pontos elemzésének képességével a Smodin segíthet a diákoknak és a tanároknak egyaránt abban, hogy jobb eredményeket érjenek el az esszéírás során.

© 2024 Smodin LLC