Smodin

AI เกรดเดอร์

ปฏิวัติกระบวนการเขียนของคุณด้วย Smodin AI Grader: วิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการรับข้อเสนอแนะและบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการ!

สำหรับนักเรียน

ก้าวล้ำนำหน้าด้วยคำติชมที่เป็นกลางและเครื่องมือเพื่อพัฒนางานเขียนของคุณ

ผู้สอนเสมือนของคุณ

ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของครูเสมือนจริงแบบเรียลไทม์ที่จะแนะนำทุกย่อหน้าในกระบวนการเขียนของคุณ รับรองว่าคุณจะสร้างผลงานชิ้นเอก A+ ได้ในเสี้ยวหนึ่งของเวลา

การประเมินที่เป็นกลาง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการประเมินเป็นกลางและมีวัตถุประสงค์ ลบอคติที่อาจเกิดขึ้นหรือความเป็นส่วนตัวที่อาจมีอิทธิพลต่อวิธีการให้คะแนนแบบดั้งเดิม

ทำให้งานของคุณสมบูรณ์แบบ

ด้วยเครื่องมือ “เขียนด้วย AI” เปลี่ยนความคิดของคุณเป็นคำพูดด้วยการคลิกง่ายๆ เพียงไม่กี่ครั้ง ทำเรียงความ การมอบหมายงาน รายงาน และอื่นๆ ให้เป็นเลิศ และเป็นสักขีพยานในทักษะการเขียนของคุณที่ทะยานขึ้นสู่ระดับใหม่

สำหรับครู

ปฏิวัติวิธีการสอนของคุณ

ใช้จ่ายน้อยลงในการให้คะแนน

น้อมรับพลังแห่งประสิทธิภาพและคำติชมทันทีด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยของเรา ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาในขณะที่ให้การประเมินที่ยุติธรรมและเป็นกลาง ส่งมอบความคิดเห็นที่สอดคล้องและเป็นกลาง

เข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้น

อัปโหลดเอกสารเป็นกลุ่มและสร้างเกณฑ์การประเมินของคุณเอง รับรองกระบวนการประเมินที่ปรับให้เหมาะกับคุณ ขยายการเข้าถึงและผลกระทบของคุณโดยการมีส่วนร่วมกับนักเรียนมากขึ้น

มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณรัก

ให้ AI Grading จัดการการประเมินที่หนักหน่วงสำหรับคุณ ด้วยอัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน เครื่องมือนี้จะดูแลงานให้คะแนนทั้งหมดของคุณ ทำให้มีเวลาอันมีค่าของคุณในการทำสิ่งที่คุณหลงใหล นั่นคือการสอน

รูบริก Grader

เลือกกรอบการทำงานที่เป็นระบบซึ่งใช้เป็นแนวทางในการประเมินและประเมินคุณภาพ ความชำนาญ และการจัดตำแหน่งงานของคุณ เพื่อให้สามารถให้คะแนนได้อย่างสอดคล้องและเป็นกลางโดยไม่มีอคติใดๆ

การคิดวิเคราะห์

ตรวจสอบ ประเมิน และตีความข้อมูล แนวคิด หรือแนวคิดที่แสดงในงานที่คุณส่งอย่างมีวิจารณญาณ

ความคิดริเริ่ม

ให้คะแนนว่าเนื้อหาหรือแนวคิดที่นำเสนอในผลงานแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สะท้อนความคิดหรือการแสดงออกอย่างอิสระ

ภาษา

ตรวจสอบคุณภาพโดยรวมและประสิทธิผลของการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา รวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ไวยากรณ์ คำศัพท์ โครงสร้างประโยค ความชัดเจน และการใช้ภาษาที่เหมาะสม

องค์กร

ประเมินโครงสร้างและความสอดคล้องกันของงานโดยรวม รวมถึงการจัดลำดับความคิดอย่างมีเหตุผล การเปลี่ยนระหว่างส่วนต่างๆ อย่างราบรื่น และการจัดเรียงเนื้อหาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

สนับสนุน

ตรวจสอบการจัดหาหลักฐาน ตัวอย่าง หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรองและเสริมความแข็งแกร่งให้กับประเด็นหลักหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในงานของคุณ

จุดโฟกัส

ประเมินแนวคิดหลักหรือแนวคิดหลักของงานที่ได้รับการบำรุงรักษาและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหายังคงมีความเกี่ยวข้องและตรงประเด็น

เขียนด้วย AI

กำหนดน้ำเสียงและคีย์เวิร์ดของคุณ และสร้างความกระจ่างผ่านคำพูดของคุณ

ด้วยเครื่องมือ “เขียนด้วย AI” เปลี่ยนความคิดของคุณเป็นคำพูดด้วยการคลิกง่ายๆ เพียงไม่กี่ครั้ง ทำเรียงความ การมอบหมายงาน รายงาน และอื่นๆ ให้เป็นเลิศ และเป็นสักขีพยานในทักษะการเขียนของคุณที่ทะยานขึ้นสู่ระดับใหม่

ความเบี่ยงเบนเฉลี่ยของ AI Grader จากเกรดจริง

AI Grader ของเราตรงกับคะแนนของมนุษย์ 82% ของเวลาทั้งหมด*คะแนน AI มีความสม่ำเสมอ 100%**

เอไอมาตรฐานAI ขั้นสูง

คลาดเคลื่อนจากเกรดจริง (มาตราส่วน 10 คะแนน)

เกรดจริง

กราฟ: ชุดข้อมูลของเรียงความได้รับการให้คะแนนโดยผู้ให้คะแนนมืออาชีพในช่วง 1-10 และอ้างอิงข้ามกับเกณฑ์โดยละเอียดภายในรูบริกเพื่อกำหนดคะแนนจริง ความเบี่ยงเบนถูกกำหนดโดยการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจากคะแนนจริง กราฟประกอบด้วยคะแนนโดยรวม (ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์ทั้งหมด) รวมถึงเกณฑ์แต่ละข้อ เกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าที่มีอยู่ใน AI Grader ของ Smodin ซึ่งแสดงรายการในกราฟเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ รูบริกแบบกำหนดเองสร้างขึ้นโดยใช้ตัวสร้างเกณฑ์ AI Grader แบบกำหนดเองของ Smodin เพื่อสร้างเกณฑ์แต่ละรายการที่แสดงในเกณฑ์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ Smodin (เกณฑ์เดียวกับส่วนหัวของคอลัมน์) คะแนนโดยรวมสำหรับ Smodin Premade Rubrics ตรงกับคะแนนของมนุษย์ 73% ของเวลาทั้งหมดกับ AI ขั้นสูงของเรา ในขณะที่เกณฑ์ที่กำหนดเองที่สร้างโดยเครื่องมือสร้างรูบริกแบบกำหนดเองของ Smodin นั้นตรงกับคะแนนของมนุษย์ 82% ของเวลาทั้งหมดกับ AI ขั้นสูงของเรา ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยจากคะแนนจริงสำหรับเกณฑ์ทั้งหมดแสดงไว้ด้านบน

*รูบริกที่สร้างขึ้นโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดเองของ AI ของ Smodin ตรงกับคะแนนของมนุษย์ 82% ของเวลาทั้งหมดในการตั้งค่า AI ขั้นสูง เกณฑ์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ Smodin ตรงกับคะแนนของมนุษย์ 73% ของเวลาทั้งหมด เมื่อคะแนน AI แตกต่างจากคะแนนของมนุษย์ 86% ของเวลาทั้งหมดคะแนนจะแตกต่างกันเพียง 1 คะแนนในระดับ 10 คะแนน

**ตัวให้คะแนน AI ให้ความสอดคล้อง 100% ซึ่งหมายความว่าเรียงความเดียวกันจะให้คะแนนเท่ากันทุกครั้งที่ให้คะแนน คะแนนทั้งหมดที่ใช้ในข้อมูลถูกทำซ้ำ 3 ครั้งและสร้างความสอดคล้อง 100% ตลอดความพยายามในการให้คะแนนทั้ง 3 ครั้ง

Smodin

AI ข้อเสนอแนะ

ปลดปล่อยพลังของคำติชมส่วนบุคคล: ยกระดับงานเขียนของคุณด้วยสุดยอดเครื่องมือคำติชมบนเว็บ

ยกระดับทักษะการเขียนเรียงความของคุณด้วย Smodin AI Grader และบรรลุความสำเร็จที่คุณสมควรได้รับด้วย Smodin สุดยอดเครื่องมือคัดเกรดเรียงความที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่ต้องการปรับปรุงผลการเรียนหรือครูที่ต้องการให้ข้อเสนอแนะอันมีค่าแก่นักเรียนของคุณ Smodin ช่วยคุณได้ รับข้อเสนอแนะที่เป็นกลางเพื่อปรับปรุงเรียงความของคุณและเก่งในการเขียนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน! อย่าพลาดโอกาสในการเปลี่ยนเส้นทางการเขียนเรียงความและปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของคุณ

Smodin AI Grader: Grader เรียงความ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงการเขียน

ในฐานะครูหรือนักเรียน การเขียนเรียงความอาจเป็นงานที่น่าหวาดหวั่น ต้องใช้เวลา ความพยายาม และความเอาใจใส่อย่างมากในรายละเอียด แต่ถ้ามีเครื่องมือที่สามารถทำให้กระบวนการง่ายขึ้นล่ะ? พบกับ Smodin Ai Grader เครื่องมือคัดเกรดเรียงความ AI ที่ดีที่สุดในตลาดที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นกลางและช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการเขียนของคุณ

ข้อเสนอแนะที่เป็นกลางกับ Smodin - ผู้ให้คะแนนเรียงความ AI ที่ดีที่สุด

วิธีการให้คะแนนแบบดั้งเดิมมักเป็นแบบอัตนัย โดยครูหลายคนให้คะแนนที่แตกต่างกันอย่างมากมายสำหรับงานเขียนชิ้นเดียวกัน Smodin ขจัดปัญหานี้ด้วยการให้ข้อเสนอแนะที่สม่ำเสมอและเป็นกลาง เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนได้รับการประเมินอย่างยุติธรรม ด้วยอัลกอริทึมขั้นสูง Smodin สามารถวิเคราะห์และให้คะแนนเรียงความแบบเรียลไทม์ แสดงความคิดเห็นได้ทันทีเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อน

พัฒนาทักษะการเขียนของคุณด้วย Smodin - เกรดเรียงความ AI ที่ดีที่สุด

Smodin สามารถวิเคราะห์เรียงความได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยให้ข้อเสนอแนะโดยละเอียดเกี่ยวกับลักษณะต่างๆ ของงานเขียนของคุณ รวมถึงโครงสร้าง ไวยากรณ์ คำศัพท์ และการเชื่อมโยงกัน ด้วยการระบุส่วนที่ต้องปรับปรุงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีทำให้งานเขียนของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น หาก Smodin ตรวจพบว่าเรียงความของคุณมีข้อความวิทยานิพนธ์ที่อ่อนแอ Smodin จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุง หากตรวจพบว่าเรียงความของคุณมีไวยากรณ์ที่ไม่ดี ก็จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีแก้ไขข้อผิดพลาด สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการปรับปรุงเรียงความของคุณและได้เกรดที่ดีขึ้นและเป็นนักเขียนที่ดีขึ้น

Smodin Ai Grader สำหรับครู - เครื่องมือวิเคราะห์เรียงความที่ดีที่สุด

สำหรับครู Smodin สามารถเป็นเครื่องมืออันมีค่าในการให้คะแนนเรียงความอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้ข้อเสนอแนะโดยละเอียดแก่นักเรียน และช่วยพวกเขาพัฒนาทักษะการเขียน ด้วย Smodin Ai Grader ครูสามารถให้คะแนนเรียงความแบบเรียลไทม์ ระบุข้อผิดพลาดทั่วไป และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีแก้ไข

Smodin Ai Grader สำหรับนักเรียน - เครื่องมือวิเคราะห์เรียงความที่ดีที่สุด

สำหรับนักเรียน Smodin สามารถเป็นเครื่องมืออันมีค่าในการพัฒนาทักษะการเขียนของคุณและได้เกรดที่ดีขึ้น ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของเรียงความของคุณ Smodin สามารถช่วยคุณระบุส่วนที่ต้องปรับปรุงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีทำให้งานเขียนของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ประสบปัญหาในการเขียนเรียงความและต้องการความช่วยเหลือและคำแนะนำเพิ่มเติม

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ - Grader เรียงความ AI ที่ดีที่สุด

การใช้ Smodin ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและความพยายามได้มาก แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการให้คะแนนเรียงความด้วยตนเองหรือพยายามปรับปรุงงานเขียนของคุณโดยไม่มีคำติชม คุณสามารถใช้ Smodin เพื่อรับคำติชมแบบทันทีทันใดและตรงประเด็น ซึ่งช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานที่สำคัญอื่นๆ ได้

Smodin เป็นโปรแกรมคัดเกรดเรียงความ AI ที่ดีที่สุดในตลาดที่ใช้อัลกอริทึมขั้นสูงเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นกลางและช่วยปรับปรุงทักษะการเขียน ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์เรียงความอย่างรวดเร็วและแม่นยำ Smodin สามารถช่วยนักเรียนและครูเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการเขียนเรียงความ

© 2024 Smodin LLC