Turnitin is een van de bekendste en meest vertrouwde modellen voor plagiaatcontrole op de markt en wordt veel gebruikt door academische instellingen. In april 2023 evolueerde het systeem met een AI-detectiemodel en breidde het de functies uit om gelijke tred te houden met de steeds veranderende wereld van AI.

Maar hoe werkt dit nieuwe AI-detectiemodel? En kun je erop vertrouwen? In deze handleiding verkennen we de AI-detector van Turnitin van A tot Z, inclusief hoe deze werkt, hoe de resultaten moeten worden geïnterpreteerd en hoe nauwkeurig de tool is.

Dus als u klaar bent om u te verdiepen in de ins en outs van Turnitin, laten we dan aan de slag gaan.

Hoe werkt Turnitin voor AI-detectie?

Turnitin heeft een unieke aanpak voor het detecteren van door AI gegenereerde inhoud. Het omvat een combinatie van geavanceerde algoritmen, machinaal leren en taalanalyse.

Dit systeem is ontworpen om stukjes tekst te identificeren met patronen die consistent zijn met de gegenereerde waarden door AI of Large Language Models (LLM's). Deze kunnen ChatGPT-3, ChatGPT-3.5 en soortgelijke AI-modellen omvatten.

Hoe simpel deze uitleg ook mag klinken, er komt veel meer kijken bij dit proces dan op het eerste gezicht lijkt. Er zijn een reeks stappen die de AI-detectietool van Turnitin gebruikt om inhoud te markeren die is gegenereerd door AI-schrijftools, waarbij elke stap een cruciale rol speelt in het proces. Deze stappen omvatten:

  • Verwerking van inzendingen: Wanneer je een opdracht via Turnitin inlevert, wordt deze eerst opgedeeld in kleinere stukjes tekst. Dit zijn meestal een paar honderd woorden per portie om de tekst in de context te helpen analyseren en de nauwkeurigheid van Turnitin te verbeteren.
  • Segmentscore: Vervolgens wordt elk tekstsegment gescoord door het AI-detectiemodel op een schaal van 0 tot 1. Een score van 0 suggereert dat de tekst menselijk is en een score van 1 geeft aan dat het segment door AI gegenereerde tekst is. De scores lopen ook stapsgewijs op, waarbij scores van 0.5 tot 1 worden gemarkeerd als AI, afhankelijk van de context binnen de algemene inhoud.
  • Aggregatie en voorspelling: Zodra alle segmenten zijn gescoord, worden deze scores gecombineerd of samengevoegd om een ​​voorspelling te genereren van hoeveel van de tekst waarschijnlijk door AI zal worden gegenereerd. Deze algemene score wordt vervolgens weergegeven in de AI-detectie-indicator van Turnitin.

Het is belangrijk om te onthouden dat de AI-detectietool van Turnitin is getraind op verschillende taalmodellen, waardoor het tekst kan oppikken die is gegenereerd door meerdere verschillende AI-tools. Bovendien is Turnitin, in tegenstelling tot sommige andere AI-checkers, ontworpen om taalkenmerken te herkennen die door LLM's worden gegenereerd.

LLM's produceren bijvoorbeeld meestal tekst waarbij de kans groot is dat het volgende woord in een zin wordt geselecteerd op basis van patronen die de AI-schrijver uit zijn trainingsgegevens heeft geleerd. De AI-detectorclassificatoren van Turnitin worden vervolgens getraind om deze patronen op te pikken en ze te onderscheiden van menselijk schrift.

Hoe nauwkeurig is de AI-schrijfdetectie van Turnitin?

Een van de meest interessante beweringen van Turnitin is dat zijn AI-schrijfdetectiemodel tot 98% nauwkeurig is in het identificeren van door AI gegenereerde tekst. Hoewel er tal van academische instellingen zijn die de AI-detectietool van Turnitin gebruiken, is het van cruciaal belang om te begrijpen dat er geen AI-detectietool bestaat die 100% waterdicht is.

Zoals bij elke AI-detector loopt Turnitin nog steeds het risico op valse positieven. Valse positieven verwijzen naar gevallen waarin AI-detectoren menselijk schrijven ten onrechte classificeren als door AI gegenereerde inhoud. Dit kan er uiteraard voor zorgen dat studenten er valselijk van worden beschuldigd dat ze AI-tools gebruiken om hun opdrachten te genereren.

Om deze onnodige complicatie van het gebruik van een AI-detector te voorkomen, benadrukt Turnitin het belang van het terugdringen van valse positieven en ondergaat hij regelmatig tests. Dit betekent dat het af en toe door AI gegenereerde tekst kan missen. Turnitin streeft er echter naar om het percentage valse positieven onder de 1% te houden voor opdrachten met meer dan 20% AI-schrijven.

Hoewel Turnitin een manier is om het controleproces voor inzendingen te stroomlijnen, kan het weten hoe nauwkeurig deze AI-detector is, uw beoordelingsproces nauwkeuriger maken. Voor nog nauwkeurigere sorteerresultaten kunt u ook gebruiken Smodins AI-grader zodat je meer inzendingen in nog minder tijd kunt verwerken en beoordelen.

Welke AI-schrijfmodellen detecteert Turnitin?

De AI-schrijfdetectiemogelijkheden van Turnitin zijn specifiek ontworpen om inhoud te identificeren die door verschillende AI-modellen is gegenereerd. Toen het voor het eerst werd gelanceerd, was Turnitin getraind om modellen als ChatGPT-3 en ChatGPT-3.5 te detecteren, evenals al hun varianten. Dit omvat het herkennen van inhoud die is gegenereerd door AI-taalmodellen die zijn gebaseerd op of vergelijkbaar zijn met het ChatGPT-3-model.

Turnitin is getest op compatibiliteit met ChatGPT-4 (met name ChatGPT Plus) en beweert in de meeste gevallen AI-schrijven geproduceerd door het model te kunnen detecteren. Toch moet de AI-detector worden aangepast en opnieuw geëvalueerd voor een betere nauwkeurigheid met deze AI-generator.

Terwijl AI blijft evolueren, heeft Turnitin de noodzaak erkend om zijn AI-schrijfdetectiemogelijkheden uit te breiden voor nieuwe of bijgewerkte AI-modellen. Dit betekent dat docenten zich bewust moeten zijn van mogelijke valse rapporten wanneer leerlingen geavanceerdere of andere AI-taalmodellen gebruiken.

Als je een AI-detector wilt gebruiken die nauwkeurig tekst kan oppikken die door andere modellen is gegenereerd, kijk dan eens naar Smodin's AI-inhoudsdetector.

Inzicht in de AI-resultaten van Turnitin

Een deel van het gebruik van de AI-schrijfdetectietool van Turnitin is weten hoe de resultaten ervan moeten worden geïnterpreteerd. Het percentage dat wordt weergegeven in de AI-schrijfdetectie-indicator geeft doorgaans aan hoeveel van de ingediende tekst is gegenereerd door AI-schrijftools.

Meestal is dit percentage gebaseerd op ‘kwalificerende’ tekst. Het gaat hierbij om prozazinnen die in een standaard grammaticale vorm zijn geschreven. Het bevat echter geen tekst die in de vorm van lijsten of opsommingstekens kan zijn geschreven. Wanneer u inzendingen controleert, is het dus belangrijk om te onthouden dat niet alle tekst is gescand, maar alleen de kwalificerende tekst.

Een andere belangrijke factor waarmee rekening moet worden gehouden bij het werken met een AI-detectietool is dat deze altijd als aanvullend hulpmiddel moet worden gebruikt en niet mag worden gebruikt als een definitieve manier om het gebruik van AI-schrijven te bewijzen of te weerleggen. Omdat die er niet zijn elke AI-detectoren die 100% nauwkeurigheid hebben, moet u ook uw eigen oordeel gebruiken bij het analyseren van de AI-scores.

Het gelijkenisrapport van Turnitin

De AI-detectiemogelijkheden van Turnitin hebben het tot een krachtpatser gemaakt om te controleren of een ingediende opdracht binnen een academische context de regels en voorschriften van de onderwijsinstelling volgt. Turnitin bevat echter ook een geïntegreerde plagiaatcontrole.

Om deze reden is het voor docenten van cruciaal belang om het verschil tussen de AI-score en de Gelijkenisscore te begrijpen. Anders kun je studenten onbedoeld beschuldigen van het gebruik van door AI gemaakte tekst, terwijl hun opdracht in werkelijkheid met een hogere plagiaatscore is teruggekomen – niet een hoge AI-score.

Het Gelijkenisrapport biedt docenten een gedetailleerde analyse van hoe vergelijkbaar een ingezonden opdracht is met bestaande bronnen (binnen de database van Turnitin). De plagiaatcontrole benadrukt, naast de gelijkenisscore (weergegeven als een percentage), de overeenkomsten tussen de twee teksten.

Veelgestelde vragen

Markeert de AI-schrijfdetector van Turnitin geparafraseerde inhoud?

In sommige gevallen kunnen inzendingen geparafraseerde inhoud bevatten die is gesponnen met behulp van een AI-detectieverwijderaar.

De AI-detector van Turnitin kan doorgaans gevallen opmerken waarin deze tools zijn gebruikt, hoewel er nog steeds de mogelijkheid bestaat van valse positieven of negatieven, afhankelijk van het AI-schrijfmodel.

Dit geldt met name als de tekst een combinatie bevat van door AI gegenereerde inhoud en door mensen geschreven inhoud.

Waarin verschilt de AI-schrijfdetectie van Turnitin van plagiaatdetectie?

De AI-detector en plagiaatcontrole van Turnitin zijn twee verschillende processen op het platform. De plagiaatcontrole is ontworpen om te zoeken naar gevallen waarin de tekst overeenkomsten vertoont met andere gepubliceerde artikelen, blogs, academische artikelen en algemene inhoud. Dit wordt weergegeven in het gelijkenisrapport. Hoe hoger de gelijkenisscore, hoe meer overeenkomsten de tool heeft gevonden.

Aan de andere kant zijn de AI-detectiemogelijkheden van Turnitin beperkt tot het vinden van gevallen van AI-schrijven, waarbij blijkt dat de inhoud is gegenereerd door taalmodellen zoals ChatGPT. Dit wordt weergegeven door een AI-percentagescore.

Kan Turnitin AI-inhoud detecteren in andere talen dan Engels?

De AI-detector van Turnitin is beperkt tot het analyseren van inzendingen in Engelstalige teksten. Dit betekent dat instellingen die voornamelijk essays en papers in het Engels ontvangen Turnitin kunnen gebruiken om deze documenten te analyseren, maar de checker werkt niet voor inzendingen in andere talen.

Conclusie

Turnitin is een fantastisch hulpmiddel om de academische integriteit te behouden te midden van de evolutie van AI-inhoud. Omdat de tool een nauwkeurigheid tot 98% claimt, is het een hulpmiddel van onschatbare waarde geworden voor zowel docenten als studenten en lijkt het te verbeteren en uit te breiden om gelijke tred te houden met de evoluties in AI-schrijftools.

Naast de AI-detectiefunctie heeft het ook een geïntegreerde plagiaatcontrole, waardoor een uitgebreide tool ontstaat die de behoefte aan meerdere tools vermindert. Dit maakt het controleren en beoordelen van academische documenten sneller en eenvoudiger dan ooit.