Обобщаващ

Настройки

Режим

Изречения

Добавете повече текст за по-големи обобщения

Обобщени изречения: 3 - 5

Вмъкнете текст или URL за обобщение

Плъзнете pdf, doc, docx, файлове тук или прегледайте

0/5,000

Резюме

Вашето резюме ще се появи тук

Обобщаващ текст за всички типове писмено съдържание

Вземете по -съкратена версия на всеки текст с уебсайта и обобщението на текст от Smodin. Всички видове текстове могат да бъдат съкратени за по -добро разбиране, подобрена четливост и по -бързо потребление. От пълни уебсайтове и дълги дисертации до единични абзаци и различни текстове, нашият обобщаващ текст го съкращава с лекота.

Какво е обобщение на текст?

Обобщаващият текст е онлайн инструмент, който използва AI и сложни алгоритми за кондензиране на текст от неговата дълга, подробна версия до кратка и разбираема. Инструмент за обобщение пренася всички ключови точки в текста до съкратената версия. Съдържанието, което получавате, съдържа пълен преглед на текста. Например, поставянето на съдържание на стойност 2000 думи в обобщаващия файл може да доведе до по-усвоима версия от 200 думи, премахвайки почти ¾ от текста.

Какво мога да обобщя?

Обобщавайте Есета

Обобщавайте Книги

Обобщавайте Уебсайтове

Обобщавайте Съобщения

Обобщавайте Писма

Обобщавайте Документи

Обобщавайте Юридически документи

Обобщавайте Технически документи

Обобщавайте Блогове

Обобщавайте Уеб страници

Обобщавайте Статии

Обобщавайте Статия в блог

Обобщавайте Научни статии

Обобщавайте Документи

Обобщавайте Дисертации

Обобщавайте Задачи

Обобщавайте Текст

Обобщавайте Параграфи

Обобщавайте Изречения

Обобщавайте Ръкописи

Обобщавайте Неща

Обобщавайте Изследвания

Обобщавайте Ръководства

Обобщавайте романи

Обобщавайте публикации

Обобщавайте учебници

Обобщавайте писане

Как работи инструментът за обобщение?

Нашият обобщаващ текст използва AI алгоритми, за да „прочете“ пълното съдържание, да разбере значението му и да го раздели на по -съкратена версия. Алгоритъмът разпознава ключови теми и перспективи, за да отбележи нивата на важност за всяка дума, изречение, фраза и параграф. По този начин текстът на пълнителя може да бъде премахнат, без да се навреди на стойността на съдържанието. По този начин получавате кратко резюме на текста, който сте поставили без компромис. Популярните уебсайтове предоставят резюмета на глави от учебници, разкази, романи и др. От години. Обобщаващият уебсайт и текст от Smodin подобрява полезността на CliffsNotes, като използва AI, за да обобщи всеки текст, а не само популярни книги, с едно натискане на бутон.

На какви видове съдържание работи този инструмент за обобщаване на текста?

Нашият обобщаващ текст работи на всички видове текст, дори и на пълни уебсайтове. Можете или да копирате и поставите отделния текст в обобщаващия, или да поставите връзката към уебсайт в долната част на инструмента. Изчерпателен списък на това, което може да се обобщи, се намира директно под инструмента, ако сте любопитни за това кои части от съдържанието работят най -добре с инструмента.

Защо бихте използвали обобщение?

Компресирането на съдържанието на всеки дълъг текст, като научна статия, есе, доклад или книга, е полезно за читателя по различни начини. Най -вероятно причината номер едно човек да използва инструмент за обобщаване е да избягва четенето на действителния текст. Появяващото се резюме съдържа всички основни интересни точки, които могат да бъдат прочетени за част от времето, което би отнело на някой да прочете пълния текст. Причините за това включват липсата на достатъчно време, липсата на интерес към темата, спазването на наближаващия краен срок и др. Друга причина, поради която някой би използвал обобщаващ текст, е да разбере по -добре текст, който е прочел. Тъй като инструментът предлага съкратена версия на предоставеното съдържание, читателят може да провери собственото си разбиране на основните теми, теми и точки на интерес. По този начин обобщаващ инструмент може да се разглежда като силно ръководство за проучване. Целта може да бъде различна за обобщаване на уебсайтове. Разбира се, можете да поставите връзката към отделна публикация в блог, статия или новина и да получите обобщение, както е споменато по -горе. Някои уебсайтове обаче са трудни за разбиране по различен начин. Целта на продукт, марка или услуга може да не е ясна при сканиране на целия уебсайт. Поставянето на връзката към този уебсайт ще предостави обобщение на основните точки на този сайт, което означава, че ще получите по -добър поглед върху това, което прави тази компания или продукт.

Кой използва инструменти за обобщение на текст?

Голямо разнообразие от хора използват инструменти за обобщение по различни причини. Учениците използват инструменти от този вид, защото обикновено се изисква ученикът да прочете голямо количество текст. Просто казано, няма достатъчно време за обхващане на всички текстове, необходими в строги учебни курсове. Следователно инструмент за обобщение на текст може да помогне на учениците да изпълняват задачите навреме, като същевременно гарантира, че разбират съдържанието. Учениците също използват тези инструменти, за да гарантират, че тяхното собствено писмено съдържание обхваща необходимата тема. Учителите също имат много съдържание за четене, независимо дали става въпрос за оценяване на документи и преглед на студентските задачи, или за създаване на учебни планове. Резюмето може бързо да създаде преглед на всеки текст, позволявайки на учителите да избягват да преглеждат съдържание, което не е свързано с темата или се фокусира върху задачи, които се нуждаят от повече внимание от други. Журналистите и редакторите използват инструменти от този вид, за да кондензират информацията на парчета с размер на хапка. Това подобрява четливостта на заглавията и уводните абзаци. Журналистите също трябва да цитират много източници или да обобщят цяла реч в един абзац. Използването на обобщаващ инструмент прави напълно възможно, без да правите статия мъчително дълга или да тълкувате погрешно това, което някой казва. Редакторите също могат да използват този инструмент, за да избегнат отнемащия време преглед на дълги статии. Те могат да поставят съдържанието в обобщението и да получат намален текст, който ясно показва темата на съдържанието. Копирайтъри (както и студенти и други видове писатели) могат да използват този инструмент за създаване на заключителен параграф или изявление. Може да бъде трудно да се капсулира цяло произведение в един абзац, особено след като прекарате толкова много време в писането на основната част на историята. Много писатели се борят да пропуснат частите, към които са се привързали, или дори просто намират правилните думи, за да завършат своето съдържание. С обобщаващ текст, авторите могат просто да поставят намалената версия на съдържанието си като заключение, без да жертват намерението на самата статия.

Разликата между обобщаване и перифразиране

Моля, обърнете внимание, че нашият инструмент за обобщение на текст и уебсайт не е перифразиран. И така, какво е перифразирането и каква е разликата между обобщаването и перифразирането? Парафразирането променя подръчния текст във ваша, уникална версия, като същевременно запазва значението на оригиналното съдържание. Обикновено при перифразиране съдържанието става по -кратко, но не се използва като обобщение. По -скоро перифразирането взема информацията, която смятате за най -важна и я превръща в свои собствени думи. Обобщаването е просто преобразуване на дълъг текст в много по -кратка версия, като се запазват само основните интересни точки. Той не се пренаписва, а премахва ненужната информация, за да ви предостави кратко парче, което обяснява цял пасаж. Обобщителите не са устойчиви на плагиатство, което означава, че ако копирате и поставите генерирано обобщение, може да бъдете маркирани за плагиатство. Има обаче и други инструменти, които могат да пренапишат обобщение в уникална работа като нашия инструмент за презаписване на текст

нова редакция

Тук отговаряме на най -полезните и чести въпроси относно инструментите за обобщаване на текст, за да можете по -добре да разберете за какво се използва и как да го използвате правилно.

© 2024 Smodin LLC