Oppsummerer

Innstillinger

Modus

Setninger

Legg til mer tekst for større sammendrag

Oppsummerte setninger: 3 - 5

Sett inn tekst eller URL for å oppsummere

Dra pdf, doc, docx, filer hit eller bla gjennom

0/5,000

Sammendrag

Sammendraget ditt vises her

Tekstsammendrag for alle typer skriftlig innhold

Skaff deg en mer kondensert versjon av hvilken som helst tekst med nettstedet og tekstsammendrag av Smodin. Alle typer tekster kan forkortes for bedre forståelse, forbedret lesbarhet og raskere forbruk. Fra fulle nettsteder og lange avhandlinger til enkeltavsnitt og forskjellige tekster, vår tekstsammendragelse kondenserer det enkelt.

Hva er en tekstoppsummering?

En tekstsammendrag er et elektronisk verktøy som bruker AI og komplekse algoritmer for å kondensere en tekst fra den lange, detaljerte versjonen til en som er kort og forståelig. Et oppsummeringsverktøy bærer alle nøkkelpunktene i en tekst over til den kondenserte versjonen. Innholdet du mottar inneholder en fullstendig oversikt over teksten. For eksempel kan det å lime inn innhold på 2000 ord inn i sammendraget resultere i en mer fordøyelig versjon på 200 ord, noe som eliminerer nesten ¾ av teksten.

Hva kan jeg oppsummere?

Oppsummer Essays

Oppsummer bøker

Oppsummer nettsteder

Oppsummer meldinger

Oppsummer brev

Oppsummer dokumenter

Oppsummer juridiske dokumenter

Oppsummer tekniske dokumenter

Oppsummer blogger

Oppsummer nettsider

Oppsummer artikler

Oppsummer bloggartikkel

Oppsummer forskningsartikler

Oppsummer papirer

Oppsummer avhandlinger

Oppsummer oppgaver

Oppsummer tekst

Oppsummer avsnitt

Oppsummer setninger

Oppsummer manuskripter

Oppsummer ting

Oppsummer forskning Håndbøker

Oppsummer romaner

Oppsummer publikasjoner

Oppsummer lærebøker

Oppsummer skriving

Hvordan fungerer oppsummeringsverktøyet?

Vår tekstsammendrag bruker AI -algoritmer til å "lese" hele innholdet, forstå betydningen og bryte det ned i en mer kondensert versjon. Algoritmen gjenkjenner viktige emner og perspektiver for å merke viktighetsnivåene for hvert ord, setning, setning og avsnitt. På denne måten kan fyllteksten fjernes uten å skade verdien av innholdet. Dermed får du en kort oppsummering av teksten du har limt inn uten kompromisser. Populære nettsteder har gitt sammendrag av lærebokkapitler, noveller, romaner og mer i årevis. Nettstedet og tekstoppsummering av Smodin forbedrer nytten av CliffsNotes ved å bruke AI til å oppsummere tekst, ikke bare populære bøker, med et klikk på en knapp.

Hvilke typer innhold fungerer dette tekstoppsummeringsverktøyet på?

Vår tekstsammendrag fungerer på alle typer tekst, til og med på fulle nettsteder. Du kan enten kopiere og lime inn den enkelte teksten i sammendraget, eller du kan lime inn lenken til et nettsted nederst i verktøyet. En omfattende liste over hva som kan oppsummeres, ligger rett under verktøyet hvis du er nysgjerrig på nøyaktig hvilke innholdsstykker som fungerer best med verktøyet.

Hvorfor bruker du en oppsummering?

Komprimering av innholdet i en lang tekst som et forskningsoppslag, essay, rapport eller bok er gunstig for leseren på en rekke måter. Mest sannsynlig er den viktigste grunnen til at en person vil bruke et oppsummeringsverktøy for å unngå å lese selve teksten. Sammendraget som vises inneholder alle de viktigste interessepunkter som kan leses på en brøkdel av tiden det ville ta noen å lese hele teksten. Årsakene til dette inkluderer ikke å ha nok tid, å ikke ha interesse for emnet, å møte en tidsfrist som nærmer seg og mer. En annen grunn til at noen ville bruke en tekstoppsummering, er for å bedre forstå teksten de har lest. Fordi verktøyet gir en kondensert versjon av innholdet som tilbys, kan en leser verifisere sin egen forståelse av hovedemnene, temaene og interessepunktene. På denne måten kan et oppsummeringsverktøy betraktes som en sterk studieguide. Formålet kan være annerledes for å oppsummere nettsteder. Selvfølgelig kan du lime inn lenken til et enkelt blogginnlegg, artikkel eller nyhetsartikkel og motta et sammendrag som nevnt ovenfor. Noen nettsteder er imidlertid vanskelige å forstå på en annen måte. Formålet med et produkt, merke eller tjeneste er kanskje ikke klart når du skanner hele nettstedet. Hvis du setter inn lenken til nettstedet, vil det gi et sammendrag av de viktigste punktene på nettstedet, noe som betyr at du får en bedre oversikt over hva det selskapet eller produktet gjør.

Hvem bruker tekstoppsummeringsverktøy?

En rekke mennesker bruker oppsummeringsverktøy av forskjellige årsaker. Studenter bruker slike verktøy fordi det generelt kreves at en student må lese en stor mengde tekst. Enkelt sagt, det er ikke nok tid til å dekke alle tekster som kreves i strenge studiekurs. Derfor kan et tekstoppsummeringsverktøy hjelpe elevene med å fullføre oppgaver i tide, samtidig som de sikrer at de forstår innholdet. Studentene bruker også disse verktøyene for å sikre at deres eget skriftlige innhold dekker det nødvendige emnet. Lærere har også mye innhold å lese, enten det er for å bedømme oppgaver og gjennomgå elevoppgaver, eller lage leksjonsplaner. En oppsummering kan raskt lage en oversikt over hvilken som helst tekst, slik at lærere kan unngå å gå gjennom innhold som ikke er relatert til emnet eller fokuserer på oppgaver som trenger mer oppmerksomhet enn andre. Journalister og redaktører bruker slike verktøy for å kondensere informasjon til biter i størrelse. Dette forbedrer lesbarheten til overskrifter og innledende avsnitt. Journalister trenger også å sitere mange kilder eller oppsummere en hel tale i et enkelt avsnitt. Å bruke et oppsummeringsverktøy gjør det fullt mulig uten å gjøre en artikkel uutholdelig lang eller misforstå hva noen sier. Redaktører kan også bruke dette verktøyet for å unngå at det tar lang tid å gå gjennom lange artikler. De kan lime inn innholdet i sammendraget og motta en redusert tekst som tydelig viser temaet for innholdet. Tekstforfattere (så vel som studenter og andre typer forfattere) kan bruke dette verktøyet til å lage et avsluttende avsnitt eller utsagn. Det kan være vanskelig å innkapsle et helt verk i et enkelt avsnitt, spesielt etter å ha brukt så mye tid på å skrive historiens hoveddel. Mange forfattere sliter med å utelate delene de har knyttet seg til eller til og med bare finne de riktige ordene for å fullføre innholdet. Med en tekstoppsummering kan forfattere ganske enkelt lime inn den reduserte versjonen av innholdet som konklusjon uten å ofre hensikten med artikkelen, selv.

Forskjellen mellom oppsummering og omskrivning

Vær oppmerksom på at vårt tekst- og nettstedssummeringsverktøy ikke parafraserer. Så, hva er parafrasering, og hva er forskjellen mellom å oppsummere og omskrive? Parafrasering er å endre teksten for hånden til din egen, unike versjon samtidig som betydningen av det originale innholdet beholdes. Vanligvis ved parafrasering blir innholdet kortere, men brukes ikke som et sammendrag. Omskriving tar heller informasjonen du anser som viktigst, og konverterer den til dine egne ord. Å oppsummere er ganske enkelt å konvertere et langt stykke tekst til en mye kortere versjon ved bare å beholde de viktigste severdighetene. Det blir ikke skrevet om, det fjerner heller unødvendige informasjonsdeler for å gi deg et kort stykke som forklarer en hel passasje. Sammendrag er ikke plagiat-bevis, noe som betyr at hvis du kopierer og limer inn et generert sammendrag, kan du bli flagget for plagiat. Imidlertid er det andre verktøy som kan omskrive et sammendrag til et unikt stykke arbeid som vårt Text Rewriter -verktøy

Omskrive

Her svarer vi på de mest nyttige og hyppige spørsmålene om tekstoppsummeringsverktøy, slik at du bedre kan forstå hva den brukes til og hvordan du bruker den riktig.

© 2024 Smodin LLC