Sumarizační nástroj

BETA
0 / 10000
TextOdkaz

Souhrn textu pro všechny typy písemného obsahu

Získejte zkrácenější verzi jakéhokoli textu pomocí Webového a textového sumarizátoru od Smodin. Všechny typy textů lze zkrátit pro lepší porozumění, lepší čitelnost a rychlejší spotřebu. Od úplných webových stránek a dlouhých disertačních prací po jednotlivé odstavce a různé texty to náš shrnovač textu snadno zhušťuje.

Co je to sumarizátor textu?

Textový sumarizátor je online nástroj, který pomocí AI a komplexních algoritmů kondenzuje text z jeho dlouhé, podrobné verze na verzi, která je krátká a srozumitelná. Nástroj pro sumarizaci přenáší všechny klíčové body textu do zkrácené verze. Obsah, který obdržíte, obsahuje úplný přehled textu. Například vložení obsahu v hodnotě 2 000 slov do sumarizátoru může mít za následek strávitelnější 200slovnou verzi, což odstraní téměř ¾ textu.

Co mohu shrnout?

Shrnout Essays
Shrnout Books
Shrnout Websites
Shrnout Messages
Shrnout Letters
Shrnout Documents
Shrnout Legal Documents
Shrnout Technical Documents
Shrnout Blogs
Shrnout Webpages
Shrnout Articles
Shrnout Blog Article
Shrnout Research Papers
Shrnout Papers
Shrnout Dissertations
Shrnout Assignments
Shrnout Text
Shrnout Paragraphs
Shrnout Sentences
Shrnout Manuscripts
Shrnout Things
Shrnout Research
Shrnout Manuals
Shrnout Novels
Shrnout Publications
Shrnout Textbooks
Shrnout Writing

Jak nástroj sumarizátoru funguje?

Náš shrnovač textu používá algoritmy AI k „čtení“ celého obsahu, porozumění jeho významu a jeho rozdělení do zhuštěnější verze. Algoritmus rozpoznává klíčová témata a perspektivy, aby zaznamenal úrovně důležitosti pro každé slovo, větu, frázi a odstavec. Tímto způsobem lze odstranit text výplně, aniž by došlo k poškození hodnoty obsahu. Získáte tak krátké shrnutí textu, který jste vložili, bez kompromisů. Populární weby již léta poskytují souhrny kapitol učebnic, povídek, románů a dalších. Webový a textový sumarizer od společnosti Smodin vylepšuje užitečnost CliffsNotes využitím AI k shrnutí jakéhokoli textu, nejen populárních knih, kliknutím na tlačítko.

Na jakých typech obsahu funguje tento nástroj pro shrnutí textu?

Náš shrnovač textu funguje na všech typech textu, dokonce i na plných webech. Jednotlivé texty můžete buď zkopírovat a vložit do sumarizátoru, nebo můžete vložit odkaz na web v dolní části nástroje. Úplný seznam toho, co lze shrnout, se nachází přímo pod nástrojem, pokud vás zajímá, jaké části obsahu s nástrojem nejlépe fungují.

Proč byste používali sumarizátor?

Komprimace obsahu jakéhokoli dlouhého textu, jako je výzkumná práce, esej, zpráva nebo kniha, je pro čtenáře prospěšná mnoha způsoby. S největší pravděpodobností je důvodem, proč by člověk používal souhrnný nástroj, vyhýbat se čtení skutečného textu. Shrnutí, které se objeví, obsahuje všechny hlavní body zájmu, které lze přečíst za zlomek času, který by někomu zabralo přečtení celého textu. Mezi důvody patří nedostatek času, nedostatek zájmu o dané téma, dodržení blížícího se termínu a další. Dalším důvodem, proč by někdo používal shrnovač textu, je lépe porozumět přečtenému textu. Protože tento nástroj poskytuje zkrácenou verzi poskytovaného obsahu, čtenář si může ověřit vlastní porozumění hlavním tématům, tématům a zajímavostem. Tímto způsobem lze sumarizační nástroj považovat za silnou studijní příručku. Účel může být pro shrnutí webových stránek odlišný. Samozřejmě můžete vložit odkaz na jednotlivý blogový příspěvek, článek nebo novinku a získat shrnutí, jak je uvedeno výše. Některé webové stránky je však obtížné pochopit jiným způsobem. Při skenování celého webu nemusí být jasný účel produktu, značky nebo služby. Vložením odkazu na tento web získáte souhrn hlavních bodů na tomto webu, což znamená, že získáte lepší přehled o tom, co tato společnost nebo produkt dělá.

Kdo používá nástroje pro souhrn textu?

Široká škála lidí používá souhrnné nástroje z různých důvodů. Studenti používají nástroje tohoto druhu, protože je obecně požadováno, aby student přečetl velké množství textu. Jednoduše řečeno, není dostatek času na pokrytí všech textů požadovaných v přísných studijních kurzech. Nástroj pro shrnutí textu proto může studentům pomoci včas dokončit úkoly a zároveň zajistit, aby porozuměli obsahu. Studenti také používají tyto nástroje k zajištění toho, aby jejich vlastní písemný obsah pokrýval potřebné téma. Učitelé mají také spoustu obsahu ke čtení, ať už jde o hodnocení písemek a kontrolu úkolů studentů nebo vytváření plánů lekcí. Shrnovač může rychle vytvořit přehled jakéhokoli textu, což učitelům umožní vyhnout se kontrole obsahu, který s tématem nesouvisí, nebo se zaměří na úkoly, které vyžadují více pozornosti než ostatní. Novináři a redaktoři používají nástroje tohoto druhu ke kondenzaci informací na kousky o velikosti kousnutí. Tím se zlepší čitelnost titulků a úvodních odstavců. Novináři také musí citovat mnoho zdrojů nebo shrnout celý projev do jednoho odstavce. Použití nástroje pro sumarizaci to zcela umožňuje, aniž by byl článek nesnesitelně dlouhý nebo nesprávně interpretoval to, co někdo říká. Redaktoři mohou také použít tento nástroj, aby se vyhnuli časově náročné kontrole dlouhých článků. Mohou vložit obsah do sumarizátoru a získat zmenšený text, který jasně zobrazuje téma obsahu. Copywriteři (stejně jako studenti a další typy autorů) mohou tento nástroj použít k vytvoření závěrečného odstavce nebo prohlášení. Zaplnit celé dílo do jednoho odstavce může být obtížné, zvláště poté, co jste strávili tolik času psaním těla příběhu. Mnoho spisovatelů se snaží vynechat části, ke kterým se připojili, nebo dokonce jen najít správná slova, aby dokončili svůj obsah. Díky shrnutí textu mohou autoři jednoduše vložit zmenšenou verzi svého obsahu jako závěr, aniž by obětovali záměr samotného článku.

Rozdíl mezi shrnutím a parafrázováním

Náš nástroj pro shrnutí textu a webových stránek neparafrázuje. Co je tedy parafrázování a jaký je rozdíl mezi shrnutím a parafrází? Parafráze mění text, který máte po ruce, na vaši vlastní, jedinečnou verzi a přitom zachovává význam původního obsahu. Při parafrázování se obsah obvykle zkracuje, ale nepoužívá se jako souhrn. Parafrázování vezme informace, které považujete za nejdůležitější, a převede je na svá vlastní slova. Shrnutí je jednoduše převedení dlouhého textu na mnohem kratší verzi tím, že zachováte pouze hlavní body zájmu. Není přepsán, spíše odstraní nepotřebné informace, aby vám poskytl krátký kousek, který vysvětluje celou pasáž. Sumarizátory nejsou odolné proti plagiátorství, což znamená, že pokud zkopírujete a vložíte generovaný souhrn, můžete být označeni za plagiátorství. Existují však i jiné nástroje, které mohou přepsat souhrn na jedinečnou práci, jako je náš nástroj pro přepisování textu

Zde odpovídáme na nejužitečnější a nejčastější otázky týkající se nástrojů pro shrnutí textu, abyste lépe porozuměli tomu, k čemu slouží, a jak je správně používat.

O nás

Jsme přesvědčeni, že kdokoli by měl být schopen používat technologické potřeby. Náš způsob, jak toho dosáhnout, je vytváření jednoduchých aplikací, které lze použít v různých jazycích. Ačkoli se zaměřujeme především na jazykové aplikace, jsme v procesu vytváření nástrojů pro každodenní použití. Máte nápad na aplikaci, která by mohla být užitečná v mnoha jiných jazycích než v angličtině? Neváhejte nás kontaktovat, rádi bychom vás slyšeli!

© 2021, Smodin LLC (Právní)
SlužbyHlavní stránkaPřihlásit sePřihlásit se

Tato stránka byla původně napsána v angličtině a přeložena. Pokud máte opravy, zašlete prosím zde e-mail. Kontaktujte nás

Naši sponzoři