Sammanfattningsvis

inställningar

Läge

Meningar

Lägg till mer text för större sammanfattningar

Sammanfattade meningar: 3 - 5

Infoga text eller URL för att sammanfatta

Dra pdf, doc, docx, filer hit eller bläddra

0/5,000

Sammanfattning

Din sammanfattning kommer att visas här

Sammanfattning av text för alla typer av skriftligt innehåll

Skaffa en mer sammanfattad version av all text med webbplatsen och Text Summarizer av Smodin. Alla typer av texter kan förkortas för bättre förståelse, förbättrad läsbarhet och snabbare förbrukning. Från fullständiga webbplatser och långa avhandlingar till enskilda stycken och olika texter, vår textsammanfattning kondenserar det enkelt.

Vad är en text summering?

En textsammanfattare är ett onlineverktyg som använder AI och komplexa algoritmer för att kondensera en text från den långa, detaljerade versionen till en som är kort och begriplig. Ett sammanfattningsverktyg överför alla nyckelpunkterna i en text till den kondenserade versionen. Innehållet du får innehåller en fullständig översikt över texten. Till exempel kan klistra in innehåll på 2000 ord i sammanfattningen resultera i en mer lättsmält 200-ordsversion, vilket eliminerar nästan ¾ av texten.

Vad kan jag sammanfatta?

Sammanfatta Uppsatser

Sammanfatta Böcker

Sammanfatta Webbplatser

Sammanfatta Meddelanden

Sammanfatta Brev

Sammanfatta Dokument

Sammanfatta Juridiska dokument

Sammanfatta Tekniska Dokument

Sammanfatta Bloggar

Sammanfatta Webbsidor

Sammanfatta Artiklar

Sammanfatta Bloggartikel

Sammanfatta Forskningsdokument

Sammanfatta Uppsatser

Sammanfatta Avhandlingar

Sammanfatta Uppgifter

Sammanfatta Text

Sammanfatta Stycken

Sammanfatta Meningar

Sammanfatta Manuskript

Sammanfatta Saker

Sammanfatta Forskning Handböcker

Sammanfatta romaner

Sammanfatta publikationer

Sammanfatta läroböcker

Sammanfatta skrivande

Hur fungerar sammanfattningsverktyget?

Vår textsammanfattare använder AI -algoritmer för att "läsa" hela innehållet, förstå dess innebörd och bryta ner det i en mer kondenserad version. Algoritmen känner igen viktiga ämnen och perspektiv för att notera viktnivåerna för varje ord, mening, fras och stycke. På så sätt kan fyllnadstexten tas bort utan att innehållets värde skadas. Således får du en kort sammanfattning av den text du har klistrat in utan kompromisser. Populära webbplatser har gett sammanfattningar av läroböcker, noveller, romaner och mer i flera år. Webbplatsen och Text Summarizer av Smodin förbättrar nyttan av CliffsNotes genom att använda AI för att sammanfatta all text, inte bara populära böcker, med ett klick på en knapp.

Vilka typer av innehåll fungerar det här verktyget för sammanfattande text?

Vår textsammanfattare fungerar på alla typer av text, även på fullständiga webbplatser. Du kan antingen kopiera och klistra in den enskilda texten i sammanfattningen eller så kan du klistra in länken till en webbplats längst ner i verktyget. En omfattande lista över vad som kan sammanfattas finns direkt under verktyget om du är nyfiken på exakt vilka innehåll som fungerar bäst med verktyget.

Varför skulle du använda en sammanfattning?

Komprimera innehållet i en lång text som en forskningsartikel, uppsats, rapport eller bok är till nytta för läsaren på olika sätt. Mest troligt är den främsta anledningen till att en person skulle använda ett sammanfattande verktyg för att undvika att läsa själva texten. Sammanfattningen som visas innehåller alla de viktigaste intressepunkterna som kan läsas på en bråkdel av den tid det skulle ta någon att läsa hela texten. Anledningarna till detta inkluderar att inte ha tillräckligt med tid, att inte ha något intresse av ämnet, att hålla en närliggande deadline och mer. En annan anledning till att någon skulle använda en textsammanfattare är att bättre förstå en text som de har läst. Eftersom verktyget tillhandahåller en sammanfattad version av innehållet kan en läsare verifiera sin egen förståelse av huvudämnen, teman och intressepunkter. På detta sätt kan ett sammanfattande verktyg betraktas som en stark studiehandledning. Syftet kan vara annorlunda för att sammanfatta webbplatser. Naturligtvis kan du klistra in länken till ett enskilt blogginlägg, artikel eller nyhetsartikel och få en sammanfattning som nämnts ovan. Vissa webbplatser är dock svåra att förstå på ett annat sätt. Syftet med en produkt, ett varumärke eller en tjänst är kanske inte klart när du skannar hela webbplatsen. Om du klistrar in länken till den webbplatsen kommer du att få en sammanfattning av de viktigaste punkterna på webbplatsen, vilket innebär att du får en bättre bild av vad företaget eller produkten gör.

Vem använder textsammanfattningsverktyg?

En mängd olika människor använder sammanfattningsverktyg av olika skäl. Elever använder verktyg av detta slag eftersom det i allmänhet krävs att en elev måste läsa en stor mängd text. Enkelt uttryckt, det finns inte tillräckligt med tid för att täcka alla texter som krävs i rigorösa studiekurser. Därför kan ett textöversiktsverktyg hjälpa eleverna att slutföra uppgifter i tid och samtidigt se till att de förstår innehållet. Eleverna använder också dessa verktyg för att se till att deras eget skriftliga innehåll täcker det nödvändiga ämnet. Lärare har också mycket innehåll att läsa, oavsett om det är för att betygsätta papper och granska elevuppgifter eller skapa lektionsplaner. En sammanfattning kan snabbt skapa en översikt över vilken text som helst, så att lärare kan undvika att granska innehåll som inte är relaterat till ämnet eller fokuserar på uppgifter som behöver mer uppmärksamhet än andra. Journalister och redaktörer använder sådana här verktyg för att kondensera information till bitstora bitar. Detta förbättrar läsbarheten av rubriker och inledande stycken. Journalister behöver också citera många källor eller sammanfatta ett helt tal i ett enda stycke. Att använda ett sammanfattningsverktyg gör det fullt möjligt utan att göra en artikel extremt lång eller misstolkar vad någon säger. Redaktörer kan också använda det här verktyget för att undvika den tidskrävande karaktären att granska långa artiklar. De kan klistra in innehållet i sammanfattningen och få en reducerad text som tydligt visar innehållet. Textförfattare (liksom studenter och andra typer av författare) kan använda det här verktyget för att skapa ett avslutande stycke eller uttalande. Det kan vara svårt att sammanfatta ett helt verk i ett enda stycke, särskilt efter att ha lagt ner så mycket tid på att skriva berättelsens kropp. Många författare kämpar för att utelämna de delar de har fastnat för eller till och med bara hitta rätt ord för att avsluta sitt innehåll. Med en textsammanfattning kan författare helt enkelt klistra in den reducerade versionen av sitt innehåll som slutsats utan att offra avsikten med själva artikeln.

Skillnaden mellan sammanfattning och omskrivning

Observera att vårt text- och webbplatsuppsummeringsverktyg inte parafraserar. Så vad är omskrivning och vad är skillnaden mellan att sammanfatta och omskriva? Omskrivning är att ändra texten till din egen, unika version och samtidigt behålla innebörden av det ursprungliga innehållet. Vanligtvis vid omskrivning blir innehållet kortare men används inte som en sammanfattning. Snarare tar omskrivning den information du anser vara viktigast och omvandlar den till dina egna ord. Att sammanfatta är helt enkelt att konvertera en lång textbit till en mycket kortare version genom att bara behålla de viktigaste intressepunkterna. Det skrivs inte om, det tar bort onödiga informationsbitar för att ge dig en kort bit som förklarar en hel passage. Sammanfattningar är inte plagiatbeständiga, vilket innebär att om du kopierar och klistrar in en genererad sammanfattning kan du bli flaggad för plagiat. Det finns dock andra verktyg som kan skriva om en sammanfattning till ett unikt arbete som vårt Text Rewriter -verktyg

Skriva om

Här svarar vi på de mest användbara och vanliga frågorna om verktyg för att sammanfatta text så att du bättre kan förstå vad det används till och hur du använder det på rätt sätt.

© 2024 Smodin LLC