Detector de contingut AI gratuït

0/5000

Què tan precisa és la detecció de contingut d'IA de Smodin?

El 91% dels documents d'IA es consideren contingut d'IA, el 99% dels documents humans es consideren humans.
Exempció de responsabilitat: els resultats difereixen lleugerament segons l'idioma i provenen dels nostres propis resultats de la prova, els resultats reals poden variar.

Detecció de contingut d'IA de Smodin

El detector de contingut d'IA de Smodin és una eina avançada que pot distingir entre contingut escrit per humans i text generat per ChatGPT, Bard o altres eines d'IA. Fins i tot els escriptors, estudiants i educadors professionals confien en Smodin per examinar el seu treball per a la manipulació digital i garantir-ne l'autenticitat.

Qualsevol pot començar fàcilment a utilitzar el nostre servei penjant el seu text. Després d'una anàlisi senzilla, la nostra IA determinarà la singularitat del text. Els nostres algorismes produiran ràpidament un informe que abordarà qualsevol dubte i oferirà suggeriments per millorar el text.

Quan necessiteu assegurar-vos que el vostre treball és original i autèntic, considereu utilitzar el nostre detector de text AI. L'ús d'aquest servei us ajudarà a evitar conseqüències negatives del plagi o la falta d'originalitat, com ara perdre la vostra reputació. Això és perfecte per a empreses, professors i estudiants.

Ús recomanat i consells per utilitzar les eines de detecció d'IA de manera eficaç

Utilitzeu-lo com a mesura preventiva: el millor és utilitzar eines de detecció d'IA com a mesura preventiva per evitar possibles problemes amb el plagi o la manipulació de contingut. Assegureu-vos de comprovar el text abans de publicar-lo o enviar-lo, en lloc de confiar en l'eina com a remei després del fet.

Utilitzeu-lo com a complement: les eines de detecció d'IA no són perfectes i poden no captar totes les instàncies de text generat per IA. Per tant, el millor és utilitzar-los com a complement de la vostra pròpia anàlisi personal en lloc de confiar només en ells.

Comproveu la coherència del to i l'estil: les eines de detecció d'IA també poden ajudar a identificar els canvis de to o d'estil dins d'un text. Això és útil per als creadors de contingut que volen assegurar-se que la seva escriptura sigui coherent i flueixi sense problemes.

Coneix les limitacions: tot i que les eines de detecció d'IA milloren, encara tenen limitacions. És possible que no puguin diferenciar entre el text generat per IA altament sofisticat i el text escrit per humans amb un estil similar.

Per què utilitzar una eina de detector de contingut d'IA?

Les eines de detecció de contingut d'IA garanteixen l'autenticitat i l'originalitat de les obres escrites. Els textos es poden falsificar fàcilment mitjançant algorismes i aprenentatge automàtic; això pot provocar plagi i danyar la reputació en l'educació i la vida professional. El programari de detecció de contingut d'IA com el de Smodin pot detectar l'originalitat analitzant el text i determinant si l'ha creat una IA o un humà. Aquest programari és útil per als autors i altres creadors de contingut en suggerir com millorar el seu text.

Què fa el detector de contingut Ai de Smodin?

Identifiqueu si el text està creat parcialment o totalment per un model d'IA com ara ChatGPT o altres models d'aprenentatge automàtic.
Determinar el nivell d'implicació humana en la creació del text
Detecta si el text té inconsistències en el to o l'estil que poden indicar parts generades per un model d'IA.
Classifica el text com a escrit totalment humà o que conté parts generades per IA o GPT.
Analitzar el sentiment del text i detectar si ha estat generat per una màquina.
Determineu el nivell de complexitat del text i detecteu si va ser creat per un model de llenguatge d'IA o un humà.
Detecteu si el text conté errors de fet que són habituals en el text generat amb IA.
Detectar si el contingut ha estat escrit per un humà o generat per un programa informàtic.
El text en què es va escriure Likely Human conté parts generades per AI o GPT.
Probablement és una obra escrita humana amb peces creades per IA o GPT.
Comproveu si hi ha errors ortogràfics i gramaticals que poden indicar text generat per màquina

© 2024 Smodin LLC