Kontrola plagiátorstva

nastavenie

Super vyhľadávanie

Vyhľadávanie v Študovni Google

Adresy URL na zahrnutie

Adresy URL na vylúčenie

Ak chcete nájsť plagiát, vložte text

Presuňte sem súbory pdf, doc, docx, alebo prehliadajte

0/1,500

správa

Tu uvidíte správu o plagiátorstve

Ako sa vyhnúť detekcii plagiátov AI

Generovanie obsahu AI sa stalo normou pri veľkých modeloch strojového učenia, ako je ChatGPT. Ak chcete bojovať proti nárastu obsahu generovaného AI, je potrebné hľadať spoločné znaky medzi textom vytvoreným AI. Vyhnúť sa detekcii AI je možné tým, že sa vyhnete konzistentnostiam bežným vo veľkých modeloch strojového učenia, najmä náhodnosti: modely AI sú notoricky predvídateľné vďaka výberu slov na základe predvídateľnosti usporiadania slov z veľkých textov. Smodin ponúka spôsob, ako zaviesť náhodnosť v texte, aby sa vytvorilo písanie viac ľudské. Presvedčte sa sami na nižšie uvedenom odkaze.

Odstráňte detekciu AI

Rýchle a presné

Skenujte milióny webových stránok a dokumentov za pár sekúnd

Zahrnúť citácie

Automaticky generujte a začleňte správne citácie, ktoré sa často vyžadujú v publikovaných písomných prácach, aby boli platné a aby sa zabránilo plagiátorstvu

Zachovajte si anonymitu

Kontroly sú vykonávané anonymne, vaše údaje neukladáme

Viacjazyčné

Kontrola plagiátov Smodin podporuje viac ako 100 rôznych jazykov, čo vám umožňuje kontrolovať plagiát vo viacerých jazykoch

zadarmo

Náš nástroj na kontrolu plagiátov ponúkame zadarmo

Priateľské k mobilom

Získajte prístup k našim aplikáciám z počítača, notebooku alebo akéhokoľvek zariadenia so systémom Android alebo iOS

Dôležitosť kontroly plagiátorstva

Použitie menej ako odseku sa dá v prípade niektorých inštitúcií považovať za plagiát. Preto je dôležité vždy skontrolovať a doplniť zdroje alebo citácie, ak sú potrebné. Možno si myslíte, že je váš obsah originálny, ale môžete zistiť, že niekto iný túto myšlienku vyhlásil za svoju vlastnú. Preto môže mať neúmyselné plagiátorstvo jednej alebo dvoch viet v niektorých prípadoch vážne následky. Pre niektorých študentov môže plagiát znamenať neúspech, akademickú skúšku alebo ešte horšie.

Odporúčania pri hľadaní plagiátorstva

Použite veľké množstvo textu

Algoritmus detekcie plagiátov je jednoduchšie skontrolovať plagiát, keď má na vyhľadanie viac textu. Môžete zahrnúť viac odsekov alebo celé stránky. Viac obsahu znamená, že je pravdepodobnejšie, že nájdete plagiátové zdroje.

Udržujte podobný obsah pohromade

Pretože detekcia plagiátov vyhľadáva viac textov naraz, vylepšením výsledkov kombináciou podobného obsahu sa zlepšia. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď pri kontrole plagiátu nerozdeľujte podobný obsah.

Vyhýbajte sa hľadaniu všeobecných fráz

Ak je niečo všeobecné a pravdepodobne sa objaví na viacerých webových stránkach, výsledkom kontroly plagiátorstva bude vždy veľké percento plagiátorstva. Toto vám neposkytne veľa informácií pri rozhodovaní o odovzdaní zadania alebo zadaní práce.

Vyhýbajte sa hľadaniu krátkych fráz

Krátke frázy budú pravdepodobne vždy plagiát. To je preto, že

Vyhýbajte sa hľadaniu citovaných zdrojov

Pretože analýza plagiátorstva hľadá obsah, ktorý je možné nájsť na internete, ak ste uviedli zdroj, ktorý by sa ukázal vo výsledku, mali by ste danú vetu alebo odsek vynechať, pretože je pravdepodobné, že prinesú plagiátové výsledky.

Ako funguje zisťovanie plagiátu

Detekcia plagiátorstva zvyčajne funguje tak, že sa na celom internete vyhľadajú kľúčové slová alebo frázy v tele textu, ktoré sú užitočné na identifikáciu možných zdrojov textového obsahu. Je to užitočné pri zisťovaní plagiátu, ako aj pri hľadaní možných zdrojov. Ďalším spôsobom detekcie plagiátorstva je kontrola veľkého množstva predložených dokumentov. Táto metóda vyžaduje veľkú databázu textových diel, ktoré sú zvyčajne dostupné iba hlavnej organizácii, ktorá tieto diela vlastní a publikuje. Náš detektor plagiátorstva pracuje tak, že prehľadáva internetovú databázu potenciálnych plagiátových zdrojov, aby zistil, či je obsah jedinečný alebo plagiát.

Automaticky zahrnúť citácie

Smodinov nástroj na kontrolu plagiátorstva je jediným nástrojom na kontrolu plagiátorstva, ktorý tiež automaticky obsahuje citácie a bibliografické údaje o plagiátorských zdrojoch. Automatická citácia vám umožňuje citovať text z plagiátorských zdrojov, aby ste správne odkazovali na autorov tohto diela a vyhli sa plagiátorstvu. Automatická citácia je jednoduchý spôsob, ako sa vyhnúť plagiátorstvu. Ponúkame citácie vo viacerých jazykoch a mnoho z najobľúbenejších štýlov citovania. Ak by ste chceli pridať ďalšie funkcie citovania alebo konkrétny štýl citácie, kontaktujte nás!

Čo sú to citačné štýly?

Citácia je spôsob, ako sa vyhnúť plagiátorstvu. Dielo sa nepovažuje za plagiát, ak uvediete zdroj. Proti plagiátorstvu sa môžete ľahšie chrániť pomocou funkcie automatického citovania v nástroji na kontrolu plagiátov Smodin. Profesor, študijný odbor alebo akademická inštitúcia si zvyčajne vyberá štýl, ktorý by ste mali použiť na citovanie autorov, kníh, akademických prác a iných zdrojov, ktoré by sa mohli považovať za plagiáty. Vždy by ste mali skontrolovať štýl citácií, ktorý používate, aby ste sa mohli úspešne vyhnúť plagiátorstvu. V našom generátore citácií, ktorý je známy aj ako stroj na citácie, je k dispozícii množstvo štýlov citácií.

Tipy, ako sa vyhnúť plagiátorstvu

Sledujte zdroje

Robte si poznámky, odkiaľ pochádzajú vaše informácie. Ak nezabudnete uviesť svoje zdroje, úlohy by sa mohli považovať za plagiát.

Pred odoslaním svojej práce použite kontrolu plagiátorstva

Niekedy môžete zabudnúť uviesť zdroj alebo pridať citáty okolo doslovného výroku. Je tiež možné, že na informácie, ktoré ste si napísali, sa odkazovalo zo zdroja, na ktorý si nepamätáte, že ste sa na ne zmienili. Najlepšie výsledky v oblasti plagiátorstva dosiahnete najlepším spôsobom, keď pred odoslaním svojej práce použijete kontrolu plagiátorstva.

Parafrázujte alebo citujte zdroje

Môže sa to zdať zrejmé, ale ak zabudnete parafrázovať alebo citovať zdroje, vaša práca sa s najväčšou pravdepodobnosťou prejaví ako plagiát. Dajte pozor, aby ste informácie zo zdrojov neuvádzali doslovne, pokiaľ ich nezadáte do zátvoriek alebo úvodzoviek.

Na pomoc použite prepisovač alebo generátor nápadov

Môže byť ťažké parafrázovať obsah, ak nie je vo vašom rodnom jazyku alebo ak nemáte nápady. Pri prepisovaní obsahu vám môže pomôcť vylepšenie schopnosti vyhnúť sa plagiátorstvu pomocou prepisovača, číselníka alebo parafrázovacieho stroja. Ak nie je možné použiť stroj na parafrázovanie, môžete pomocou generátora nápadov rozšíriť svoju tému a napísať ďalší obsah.

Ľahko parafrázujte text

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako sa vyhnúť plagiátorstvu, je použitie prepisovača alebo parafrázovacieho zariadenia. Smodin má svoj vlastný prepisovač textu strojového učenia dostupný v mnohých jazykoch, ktoré sú zadarmo na použitie. Kliknutím na odkaz nižšie ľahko prepíšete text, aby ste sa vyhli plagiátorstvu. Potom nezabudnite skontrolovať, či váš text neobsahuje chyby alebo či ho vylepšiť.

Prepísať

V nich hľadajte plagiátový obsah

Kopírované alebo plagiát knihy

Kopírované alebo plagiát domáca úloha

Kopírované alebo plagiát odsekov

Kopírované alebo plagiát správ

Kopírované alebo plagiát sprievodcovia

Kopírované alebo plagiát spravodajské príbehy

Kopírované alebo plagiát webové stránky

Kopírované alebo plagiát parafrázovať

Kopírované alebo plagiát dokumentácia

Kopírované alebo plagiát Dokumenty

Kopírované alebo plagiát prezentácie

Kopírované alebo plagiát článkov

Kopírované alebo plagiát eseje

Kopírované alebo plagiát textov

Kopírované alebo plagiát poznámky

Kopírované alebo plagiát kapitol

Kopírované alebo plagiát stránky s obsahom

Kopírované alebo plagiát školská práca

Kopírované alebo plagiát Google Dokumenty

Kopírované alebo plagiát súbory

Kopírované alebo plagiát e-maily

Kopírované alebo plagiát učebnice

Kopírované alebo plagiát návody na použitie

Kopírované alebo plagiát zadanie

Kopírované alebo plagiát písanie

Kopírované alebo plagiát príspevky na sociálnych sieťach

Kopírované alebo plagiát webové stránky

Kopírované alebo plagiát vety

Kopírované alebo plagiát článkov

Kopírované alebo plagiát úryvky

Kopírované alebo plagiát stránky kníh

Kopírované alebo plagiát citácie

Kopírované alebo plagiát jedálne lístky

Kopírované alebo plagiát správy

Kopírované alebo plagiát slovo dokumenty

Kopírované alebo plagiát internetové stránky

Kopírované alebo plagiát papier

Kopírované alebo plagiát kód

Kopírované alebo plagiát preložené skripty

Kopírované alebo plagiát laboratórne správy

Technológia hlbokého vyhľadávania

Náš nástroj na kontrolu plagiátorstva využíva výkonnú technológiu hlbokého vyhľadávania na zoškrabanie celého webu pre podobné zhody s akýmkoľvek poskytnutým textom. Hlboké vyhľadávanie prezerá miliardy dokumentov na celom internete a podobné textové zhody.

O nás

Sme presvedčení, že ktokoľvek by mal byť schopný používať technologické potreby. Náš spôsob, ako to dosiahnuť, je vytváranie jednoduchých aplikácií, ktoré možno použiť v rôznych jazykoch. Aj keď sa zameriavame hlavne na jazykové aplikácie, pripravujeme nástroje pre každodenné použitie. Máte nápad na aplikáciu, ktorá by mohla byť užitočná v mnohých iných jazykoch okrem angličtiny? Neváhajte nás kontaktovať, radi by sme vás počuli!

Kontaktuj nás

© 2024 Smodin LLC