Kontrola plagiátorství

Nastavení

Super vyhledávání

Vyhledávání ve službě Google Scholar

Adresy URL k zahrnutí

Adresy URL k vyloučení

Chcete-li najít plagiát, vložte text

Sem přetáhněte soubory pdf, doc, docx, nebo procházejte

0/1,500

Zpráva

Zde uvidíte zprávu o plagiátorství

Jak se vyhnout detekci plagiátů AI

Generování obsahu AI se stalo normou u velkých modelů strojového učení, jako je ChatGPT. V boji proti nárůstu obsahu generovaného umělou inteligencí je nutné hledat společné rysy mezi textem vytvořeným umělou inteligencí. Vyhnout se detekci umělé inteligence je možné tím, že se vyhnete konzistencím obvyklým ve velkých modelech strojového učení, zejména náhodnosti: modely umělé inteligence jsou notoricky předvídatelné díky volbám slov založeným na předvídatelnosti uspořádání slov z velkých textů. Smodin nabízí způsob, jak vnést do textu náhodnost, aby se vytvořilo více lidské psaní. Přesvědčte se sami na odkazu níže.

Odebrat detekci AI

Rychlé a přesné

Skenujte miliony webových stránek a dokumentů během několika sekund

Zahrnout citace

Automaticky generovat a zahrnout správné citace, které jsou často vyžadovány u publikovaných písemných prací, aby byly platné a aby se zabránilo plagiátorství

Zachovejte si anonymitu

Kontroly jsou prováděny anonymně, vaše údaje neukládáme

Vícejazyčný

Smodin kontrola plagiátů podporuje více než 100 různých jazyků, což vám umožňuje kontrolovat plagiát ve více jazycích

Volný, uvolnit

Naši kontrolu plagiátů nabízíme zdarma

Vhodné pro mobilní zařízení

Získejte přístup k našim aplikacím ze stolního počítače, notebooku nebo jakéhokoli zařízení Android nebo iOS

Důležitost kontroly plagiátorství

Použití méně než odstavce lze u některých institucí považovat za plagiát, proto je důležité vždy zkontrolovat a v případě potřeby přidat zdroje nebo citace. Možná si myslíte, že je váš obsah originální, ale můžete zjistit, že někdo jiný tuto myšlenku prohlásil za svou vlastní, proto může mít i neúmyslné plagiátorství jedné nebo dvou vět v některých případech vážné následky. Pro některé studenty může plagiátorství znamenat neúspěch, akademickou zkoušku nebo ještě hůř.

Doporučení při hledání plagiátorství

Použijte velké množství textu

Algoritmus detekce plagiátů je snazší kontrolovat plagiátorství, když má k vyhledání více textu. Můžete zahrnout více odstavců nebo celé stránky. Více obsahu znamená, že je pravděpodobnější, že najdete plagiátové zdroje.

Udržujte podobný obsah pohromadě

Protože detekce plagiátorství vyhledává více textů najednou, bude mít vylepšené výsledky vyhledávání kombinací podobného obsahu. Pro dosažení nejlepších výsledků nerozdělujte podobný obsah při kontrole plagiátorství.

Nehledejte obecná fráze

Pokud je něco obecného a je pravděpodobné, že se objeví na více webových stránkách, kontrola plagiátorství bude mít vždy za následek velké procento plagiátorství. To vám při rozhodování o odevzdání úkolu nebo odevzdání práce neposkytne mnoho informací.

Nehledejte krátké fráze

Krátké fráze budou téměř vždy plagiátem. To je proto, že

Vyhněte se vyhledávání citovaných zdrojů

Protože analýza plagiátorství hledá obsah, který lze najít na internetu, pokud jste uvedli zdroj, který by se objevil ve výsledku, měli byste tuto konkrétní větu nebo odstavec vynechat, protože je pravděpodobné, že vrátí plagované výsledky.

Jak funguje detekce plagiátu

Detekce plagiátů obvykle funguje tak, že se na celém internetu vyhledávají klíčová slova nebo fráze v textu, které jsou užitečné k identifikaci možných zdrojů textového obsahu. To je užitečné jak pro odhalování plagiátů, tak pro hledání možných zdrojů. Další možností detekce plagiátů je kontrola velkého množství odeslaných dokumentů. Tato metoda vyžaduje velkou databázi textových děl, které jsou obvykle k dispozici pouze hlavní organizaci, která tyto práce vlastní a publikuje. Náš detektor plagiátorství pracuje tak, že hledá v internetové databázi potenciální plagiátové zdroje, aby zjistil, zda je obsah jedinečný nebo plagiát.

Automaticky zahrnout citace

Smodin's plagiarism checker je jediná kontrola plagiátorství, která také automaticky obsahuje citace a bibliografické informace pro plagiáty. Automatická citace vám umožňuje citovat text z plagiátovaných zdrojů, abyste správně odkazovali na autory této práce a vyhnuli se plagiátorství. Automatická citace je snadný způsob, jak se vyhnout plagiátorství. Nabízíme citace ve více jazycích a mnoha z nejoblíbenějších citačních stylů. Pokud chcete přidat další funkce citace nebo konkrétní styl citace, kontaktujte nás!

Co jsou to citační styly?

Citace je způsob, jak se vyhnout plagiátorství. Dílo se nepovažuje za plagiát, pokud uvedete zdroj. Proti plagiátorství se můžete snadněji chránit pomocí funkce automatického citování v kontrole plagiátů Smodin. Profesor, studijní obor nebo akademická instituce obvykle volí styl, který byste měli použít pro citování autorů, knih, akademických prací a dalších zdrojů, které by mohly být považovány za plagiáty. Vždy byste se měli ujistit, že styl citace používáte, abyste se mohli úspěšně vyhnout plagiátorství. V našem generátoru citací, známém také jako stroj na citace, je k dispozici řada citačních stylů.

Tipy, jak se vyhnout plagiátorství

Sledujte zdroje

Dělejte si poznámky o tom, odkud vaše informace pocházejí. Pokud byste zapomněli citovat své zdroje, úkoly by mohly být považovány za plagiát.

Před odesláním práce použijte kontrolu plagiátorství

Někdy můžete zapomenout uvést zdroj nebo přidat uvozovky kolem doslovného prohlášení. Je také možné, že na informace, které jste si zapsali, se odkazovalo ze zdroje, na který si nepamatujete odkaz. Pro dosažení nejlepších výsledků proti plagiátorství je nejlepší před odesláním práce použít kontrolu plagiátorství.

Parafrázujte nebo citujte zdroje

Může se to zdát zřejmé, ale pokud zapomenete parafrázovat nebo citovat zdroje, vaše práce se s větší pravděpodobností ukáže jako plagovaná. Ujistěte se, že informace ze zdrojů neukládáte doslovně, pokud je nevložíte do závorek nebo uvozovek.

Jako pomoc použijte přepisovač nebo generátor nápadů

Může být obtížné parafrázovat obsah, pokud není ve vašem rodném jazyce nebo vám chybí nápady. Chcete-li zlepšit svou schopnost vyhnout se plagiátorství, může při přepisování obsahu pomoci použití přepisovače textu, číselníku nebo parafrázovacího stroje. Pokud není možné použít stroj na parafrázi, můžete pomocí generátoru nápadů rozšířit své téma a napsat další obsah.

Snadno parafrázujte text

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak se vyhnout plagiátorství, je použití přepisovače textu nebo parafrázovacího stroje. Smodin má svůj vlastní přepisovač textu strojového učení dostupný v mnoha jazycích, které jsou zdarma k použití. Chcete-li snadno přepsat text, vyhnete se plagiátorství, přejděte na níže uvedený odkaz. Poté nezapomeňte zkontrolovat, zda váš text neobsahuje chyby nebo jej vylepšit.

Přepsat

Hledejte v nich plagiátový obsah

Zkopírováno nebo Plagiarizováno knihy

Zkopírováno nebo Plagiarizováno domácí práce

Zkopírováno nebo Plagiarizováno odstavce

Zkopírováno nebo Plagiarizováno zprávy

Zkopírováno nebo Plagiarizováno průvodci

Zkopírováno nebo Plagiarizováno nové příběhy

Zkopírováno nebo Plagiarizováno webové stránky

Zkopírováno nebo Plagiarizováno parafráze

Zkopírováno nebo Plagiarizováno dokumentace

Zkopírováno nebo Plagiarizováno dokumenty

Zkopírováno nebo Plagiarizováno prezentace

Zkopírováno nebo Plagiarizováno článků

Zkopírováno nebo Plagiarizováno eseje

Zkopírováno nebo Plagiarizováno texty

Zkopírováno nebo Plagiarizováno poznámky

Zkopírováno nebo Plagiarizováno kapitoly

Zkopírováno nebo Plagiarizováno stránky s obsahem

Zkopírováno nebo Plagiarizováno školní práce

Zkopírováno nebo Plagiarizováno Google dokumenty

Zkopírováno nebo Plagiarizováno soubory

Zkopírováno nebo Plagiarizováno e-maily

Zkopírováno nebo Plagiarizováno učebnice

Zkopírováno nebo Plagiarizováno návody k použití

Zkopírováno nebo Plagiarizováno úkol

Zkopírováno nebo Plagiarizováno psaní

Zkopírováno nebo Plagiarizováno příspěvky na sociálních médiích

Zkopírováno nebo Plagiarizováno webové stránky

Zkopírováno nebo Plagiarizováno věty

Zkopírováno nebo Plagiarizováno článků

Zkopírováno nebo Plagiarizováno výňatky

Zkopírováno nebo Plagiarizováno stránky knihy

Zkopírováno nebo Plagiarizováno citáty

Zkopírováno nebo Plagiarizováno nabídky

Zkopírováno nebo Plagiarizováno zprávy

Zkopírováno nebo Plagiarizováno slovo dokumenty

Zkopírováno nebo Plagiarizováno webové stránky

Zkopírováno nebo Plagiarizováno papír

Zkopírováno nebo Plagiarizováno kód

Zkopírováno nebo Plagiarizováno přeložené skripty

Zkopírováno nebo Plagiarizováno laboratorní zprávy

Technologie hlubokého vyhledávání

Náš nástroj pro kontrolu plagiátů používá výkonnou technologii hlubokého vyhledávání k oškrábání celého webu pro podobné shody s poskytnutým textem. Hloubkové vyhledávání prohledává miliardy dokumentů po celém internetu a podobné textové shody.

O nás

Jsme přesvědčeni, že kdokoli by měl být schopen používat technologické potřeby. Náš způsob, jak toho dosáhnout, je vytváření jednoduchých aplikací, které lze použít v různých jazycích. Ačkoli se zaměřujeme především na jazykové aplikace, jsme v procesu vytváření nástrojů pro každodenní použití. Máte nápad na aplikaci, která by mohla být užitečná v mnoha jiných jazycích než v angličtině? Neváhejte nás kontaktovat, rádi bychom vás slyšeli!

Kontaktujte nás

© 2024 Smodin LLC