Citation Generator

Vyberte Projekt
Citačný štýl
Citačný jazyk

Bezplatný generátor citácií pre všetky štýly

Či už potrebujete APA, MLA, ISO690, Chicago alebo viac citácií v angličtine alebo v iných jazykoch, náš bezplatný online generátor citácií to dokáže vytvoriť kliknutím na tlačidlo. V publikovaných písomných prácach sa vyžaduje citácia, aby bola platná a aby sa predišlo plagiátorstvu. Použitie správneho štýlu citácie je rovnako dôležité, pretože ak citáciu vložíte nesprávne, môže byť považovaná za neplatnú a môže byť označená ako plagiátorstvo.

Pochopenie citácií a generátorov online citácií

Tu je všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste úplne pochopili, ako generátory citácií fungujú, prečo by ste vo svojej práci mali používať citácie a aký je rozdiel medzi jednotlivými štýlmi.

Čo sú to citácie v texte?

Citácie v texte sa používajú na zobrazenie zdrojového materiálu, ktorý ste citovali alebo parafrázovali. Používa sa na krátke a čitateľné vyhlásenia na rozdiel od stránky s referenciami v zadnej časti vašej eseje, ktorá odkazuje na niekoľko zdrojov, ktoré ste použili ako referenčné, ale nie nevyhnutne citované alebo parafrázované. Generátory citácií v texte, ako sú naše, produkujú citácie vo formáte, ktorý presne potrebujete. Mnoho z týchto typov citácií funguje podobným spôsobom, pretože pri texte, ktorý citujete, uvediete meno autora a rok vydania. Správna citácia v texte môže napríklad vyzerať takto: „Toto je príklad vety (Johnson, 1967).“ Alebo dokonca takto: „Johnson uvádza, že toto je príklad vety (1967).“ Niektoré citácie vyžadujú viac informácií, ako sú mená ostatných autorov, čísla strán a názvy citovaného diela. Presné kritériá sa líšia v závislosti od požadovaného štýlu citácie.

Čo môžem citovať?

Citovať Eseje

Citovať Knihy

Citovať Webové stránky

Citovať Správy

Citovať Písmená

Citovať Dokumenty

Citovať Legálne dokumenty

Citovať Technické dokumenty

Citovať Blogy

Citovať Internetové stránky

Citovať Články

Citovať Článok na blogu

Citovať Výskumné práce

Citovať Papiere

Citovať Dizertačné práce

Citovať Úlohy

Citovať Text

Citovať Odseky

Citovať Vety

Citovať Rukopisy

Citovať Veci

Citovať Výskum

Citovať Príručky

Citovať Romány

Citovať Publikácie

Citovať Učebnice

Citovať Písanie

Citovať Domáca úloha

Vytvára generátor online citácií aj citácie pre stránku Referencie?

Áno, naše API pre generátor citácií vytvára citácie v texte a na referenčné stránky jednoducho a vo štýle, ktorý si vyberiete. Citácie na referenčné stránky sú rovnako dôležité ako citácie v texte a nemali by sa nikdy ignorovať. Ak máte citáciu v texte, musíte ju použiť na stránke s odkazmi; jedno bez druhého nemôže existovať. Citácie v texte a na referenčných stránkach by tiež mali mať rovnaký štýl. Náš generátor citácií pre vašu prácu vyrobí oba typy citácií, čo vám pomôže vyhnúť sa stresu z toho, ako by mala citácia vyzerať a akým štýlom sa riadiť.

Čo sú to vlastne citácie referenčných stránok?

Referenčná stránka sa nachádza na konci vašej úlohy, úplne poslednej stránke. Nie je obmedzená iba na jednu stránku; v prípade potreby môže pokrývať niekoľko stránok. Dĺžka referenčnej stránky závisí od počtu zdrojov, ktoré ste použili v texte. Táto stránka obsahuje všetky citácie použité vo vašom príspevku a používajú ich recenzenti a čitatelia na rýchle zobrazenie vašich zdrojov. Každý zdroj, ktorý v texte citujete, sa musí objaviť tu na referenčnej stránke. Názov tejto stránky odzrkadľuje jej účel: obsahuje všetok materiál, na ktorý ste odkazovali pri písaní eseje. Je to potrebné pre akademické publikácie, aby sa predišlo plagiátorstvu a aby sa overilo, že informácie, ktoré ste napísali, sú pravdivé. Citácie referenčných stránok sú oveľa dlhšie ako citácie v texte. Napriek tomu, že sa formátovanie mení v závislosti od štýlu citácie, spravidla obsahuje autora (autorov), názov zdrojového materiálu, dátum a vydanie. Náš generátor referenčných citácií vás rýchlo prevedie procesom vytvárania správnych citácií v akomkoľvek formáte.

S akým obsahom mám používať generátor citácií?

Mali by byť citované všetky zdroje použité v písomnej úlohe, či už zostanú iba na referenčnej stránke alebo s citáciami v texte, závisí od vášho použitia. Je potrebné citovať webové stránky, učebnice, romány a všetok ďalší písomný alebo odkazovateľný obsah. To zahŕňa streamovanie videí na YouTube, piesne a ďalšie médiá. Ak používate živú referenciu ako osobný rozhovor, musíte stále uvádzať, od koho materiál pochádza a ako bol získaný, a to aspoň naratívne. Stručne povedané, je možné citovať takmer všetok obsah. Medzi náročnejšie citácie patria médiá a webové stránky. V tomto prípade je generátor citácií mimoriadne nápomocný. Generátor dokáže zo odkazu na zdroj stiahnuť všetky relevantné informácie a vytvoriť citáciu, ktorá zodpovedá požadovanému štýlu, čo vám pomôže vyhnúť sa bolestiam hlavy a plytvaniu časom pri dôslednom vyhľadávaní zdrojových informácií na webovej stránke.

Kto najčastejšie používa generátory citácií?

Citačné generátory využívajú väčšinou študenti, keďže táto skupina ľudí je preťažená úlohami, ktoré vyžadujú citácie. Novinári a iní spisovatelia tiež vyžadujú citácie, ale prevažnú väčšinu tvoria študenti. Od jazykových a gramatických kurzov až po hodiny prírodných vied sa od študentov vyžaduje, aby napísali nespočetné množstvo prác. Pre každú z týchto správ sú potrebné citácie pre štýl, ktorý pedagóg najviac uprednostňuje. Môže byť ťažké, keď študentovi pridelí viacero esejí rôzni učitelia, z ktorých každá vyžaduje svoj vlastný štýl citovania. Online generátor citácií môže študentom urýchliť proces písania a poskytnúť správne citácie v texte a citácie referenčných stránok v priebehu niekoľkých sekúnd v štýle, ktorý potrebujú. Tento nástroj je navrhnutý tak, aby pomohol študentom vyhnúť sa chybám a produkovať kvalitný obsah, ktorý je v súlade s publikačnými štandardmi. Novinári, autori učebníc a vedeckí výskumníci tiež často používajú citácie. Hoci ide o profesie, nemalo by sa naznačovať, že členovia každej profesie sú odbornými autormi citácií. Dokonca aj pre nich generátory citácií odstránia zmätok a spochybňovanie pri písaní správnych citácií. Pravdepodobne je ešte dôležitejšie, aby profesionáli používali online generátory citácií, pretože ich publikovaný materiál má väčšiu váhu ako materiál študenta. V každej situácii sú citácie neuveriteľne dôležité pre všetky písomné práce a nemali by sa ignorovať alebo nechať spochybňovať.

Výhody použitia generátora citácií

Hlavnou výhodou použitia online generátora citácií v texte alebo generátora odkazov je predchádzanie chybám vo vašich vlastných citáciách. Pomáha spisovateľom udržať si súlad a vyhnúť sa neúmyselnému plagiátorstvu. Ďalšou výhodou použitia tohto nástroja je naučiť sa písať správne citácie a rozpoznávať svoje vlastné chyby. Tento nástroj môžete samozrejme používať nekonečne bez obáv z nesprávneho uvedenia zdroja. Ale pre niektorých používateľov je dozvedieť sa, ako vyzerá správna citácia pre daný zdroj, rovnako cenné ako jeho prijatie. V niektorých zdrojoch chýbajú informácie, v iných druhoch zdrojov (napr. V učebniciach, poviedkach, článkoch) môže byť mätúce správne písanie. Aké informácie by ste mali použiť? Aké informácie by ste mali vynechať? Kto je hlavný autor? Ktorý rok musíte uviesť, ak bol znova publikovaný? Čo robíte s číslami strán? To všetko sú platné otázky, na ktoré je možné ľahko odpovedať, ak im poskytnete správnu citáciu. Môžete si vziať túto citáciu a porovnať ju so zdrojom, aby ste sa dozvedeli, aké informácie boli presne získané a čo je možné ignorovať. Pomôže vám to v budúcnosti vytvárať vlastné citácie bez potreby online zdroja (tento nástroj však bude vždy k dispozícii, keď ho budete potrebovať).

© 2024 Smodin LLC