Smodin

Smodin משימה להפוך את האפליקציות היומיומיות לזמינות לכל שפה. אנו מתמקדים בעיקר בסיוע לסטודנטים, סופרים, אנשי חינוך ועובדים וירטואליים בעבודתם היומיומית.

צריכים תכונות חדשות?

אנו תמיד מחפשים לספק ערך רב ככל האפשר למשתמשים שלנו! אם יש לך בקשת תכונה, הודע לנו על כך!

ideas@smodin.io