Smodin

Ang Smodin ay nasa isang misyon na gawing magagamit ang araw-araw na mga aplikasyon sa bawat wika. Pangunahin kaming nakatuon sa pagtulong sa mga mag-aaral, manunulat, guro, at virtual na manggagawa sa kanilang pang-araw-araw na gawain.

Kailangan mo ng Mga Bagong Tampok?

Palagi kaming naghahanap upang magbigay ng mas maraming halaga sa aming mga gumagamit hangga't maaari! Kung mayroon kang isang hiniling na tampok, ipaalam sa amin!

ideas@smodin.io