Các công cụ đơn giản dành cho
sinh viên & nhà văn
để hoàn thành công việc nhiều hơn

Bắt đầu miễn phí

Hoặc

Được 3 triệu người dùng tin cậy mỗi tháng

Tác giả

Smodin Tác giả

Viết luận chỉ với 5 từ bằng công cụ hỗ trợ AI của chúng tôi.

Thử nó

(Viết 5 từ trở lên, một câu hỏi hoặc một tiêu đề dài. Tiêu đề càng hay thì bài luận càng hay)

Người viết lại

Viết lại hoặc diễn giải bất kỳ văn bản nào.

  • Khả năng đọc tốt hơn
  • Đúng ngữ pháp
  • Cách viết lại nhanh hơn
Đi tới ứng dụng

Công cụ kiểm tra đạo văn

Kiểm tra bất kỳ văn bản nào để xem có đạo văn hay không.

  • Tự động bao gồm các trích dẫn thích hợp
  • Đa ngôn ngữ
  • Nhanh chóng và chính xác
Đi tới ứng dụng

Other Popular Tools

See what people are saying

© 2022 Smodin LLC