Citation Generator

Velg Prosjekt
Sitasjonsstil
Sitasjonsspråk

Gratis sitatgenerator for alle stiler

Enten du trenger APA, MLA, ISO690, Chicago eller flere sitater på engelsk eller på andre språk, kan vår gratis online sitatgenerator produsere den med et klikk på en knapp. Sitater er påkrevd i publiserte skriftlige arbeider for gyldighet og for å unngå plagiat. Det er like viktig å bruke riktig siteringsstil, for hvis du setter inn sitatet feil, kan det betraktes som ugyldig og kunne merkes for plagiat.

Forstå sitater og online sitatgeneratorer

Her er alt du trenger å vite for å forstå hvordan sitatgeneratorer fungerer, hvorfor du bør bruke sitater i arbeidet ditt og forskjellen mellom hver stil.

Hva er sitater i teksten?

Sitater i tekst brukes til å vise kildematerialet du har sitert eller omskrevet. Den brukes til korte, lesbare utsagn i motsetning til referansesiden bakerst i essayet ditt, som refererer til flere kilder du har brukt som referanse, men ikke nødvendigvis sitert eller omskrevet. Sitatgeneratorer i vår tekst, som vår, produserer sitater i det formatet du trenger med presisjon. Mange av disse typer sitater fungerer på en lignende måte ved å oppgi forfatterens navn og året for publisering av teksten du siterer. For eksempel kan en ordentlig sitat i teksten se slik ut: "Dette er et eksempel på en setning (Johnson, 1967)." Eller til og med slik: "Johnson uttaler at dette er en eksempelsetting (1967)." Noen siteringer krever mer informasjon, som den andre forfatterens navn, sidetall og titler på verket som siteres. De eksakte kriteriene varierer avhengig av sitatstilen du trenger.

Hva kan jeg sitere?

Sitere Essays

Sitere Bøker

Sitere Nettsteder

Sitere Meldinger

Sitere Brev

Sitere Dokumenter

Sitere Juridiske dokumenter

Sitere Tekniske dokumenter

Sitere Blogger

Sitere Nettsider

Sitere Artikler

Sitere Blogginnlegg

Sitere Forskningsartikler

Sitere Papirer

Sitere Avhandlinger

Sitere Oppgaver

Sitere Tekst

Sitere Avsnitt

Sitere Setninger

Sitere Manuskripter

Sitere Tingene

Sitere Forskning

Sitere Manualer

Sitere Romaner

Sitere Publikasjoner

Sitere Lærebøker

Sitere Skriving

Sitere Hjemmelekser

Produserer den elektroniske sitatgeneratoren også sitater for referansesiden?

Ja, vår sitatgenerator API produserer enkelt tekster og referansesider i den stilen du ønsker. Henvisninger til referansesider er like viktige som sitater i teksten og bør aldri ignoreres. Hvis du har en sitat i teksten, må du følge henvisningen til referansesiden; det kan ikke være det ene uten det andre. Sitater i tekst og referansesider bør også følge samme stil. Vår sitatgenerator vil produsere begge typer sitater for arbeidet ditt, og hjelpe deg med å unngå stresset med å finne ut hvordan et sitat skal se ut og hvilken stil du skal følge.

Hva er egentlig referansesider?

Referansesiden lever på slutten av oppgaven din, den aller siste siden. Det er ikke begrenset til bare en enkelt side; den kan spenne over en serie sider om nødvendig. Lengden på referansesiden avhenger av antall kilder du har brukt i teksten. Denne siden inneholder alle sitater som er brukt i papiret ditt, og brukes av anmeldere og lesere til raskt å se kildene dine. Hver kilde du nevner i teksten, må vises her på referansesiden. Tittelen på denne siden gjenspeiler formålet: den inneholder alt materialet du refererte til når du skrev essayet ditt. Det er nødvendig for akademiske publikasjoner, for å unngå plagiat og for å bekrefte at informasjonen du har skrevet er sann. Henvisninger til referansesider er mye lengre enn sitater i teksten. Selv om formateringen endres avhengig av siteringsstilen, vil de vanligvis inneholde forfatteren (e), tittelen på kildemateriale, dato og utgave. Vår referansehenvisningsgenerator vil raskt guide deg gjennom prosessen med å lage riktige sitater i alle formater.

Hvilket innhold skal jeg bruke sitatgeneratoren med?

Alle kilder som brukes i en skriveoppgave bør nevnes, enten det bare er på referansesiden eller med tekster i teksten, er avhengig av din bruk. Nettsteder, lærebøker, romaner og alt annet skriftlig eller refererbart innhold må siteres. Det inkluderer streaming av videoer på YouTube, sanger og andre medier. Hvis du bruker en live referanse som et personlig intervju, må du fremdeles nevne hvem materialet stammer fra og hvordan det ble hentet i det minste narrativt. Kort sagt, nesten alt innhold kan siteres. Vanskeligere sitater inkluderer medier og nettsteder. For disse er en sitatgenerator utrolig nyttig. Generatoren kan hente all relevant informasjon fra kildelinken og produsere et sitat som passer til den stilen du trenger, og hjelper deg med å unngå hodepine og bortkastet tid på å grundig søke etter en kildeinformasjon på en webside.

Hvem bruker sitasjonsgeneratorer mest?

Siteringsgeneratorer brukes mest av studenter, da denne gruppen mennesker er overbelastet med oppgaver som krever sitering. Journalister og andre forfattere krever også siteringer, men de aller fleste er studenter. Fra språk- og grammatikkkurs til naturfagskurs, må studentene skrive utallige artikler. For hver av disse rapportene er siteringer nødvendig for stilen som læreren mest foretrekker. Det kan være vanskelig når en student blir tildelt flere essays av forskjellige lærere som hver krever sin egen siteringsstil. En nettbasert sitatgenerator kan fremskynde skriveprosessen for studentene, og gi korrekte sitater i teksten og henvisningssider på sekunder i den stilen de trenger. Dette verktøyet er utviklet for å hjelpe elevene med å unngå feil og produsere kvalitetsinnhold som overholder publiseringsstandarder. Journalister, lærebokforfattere og vitenskapelige forskere bruker også ofte sitater. Selv om dette er yrker, bør det ikke antydes at medlemmer av hvert yrke er ekspert sitatforfattere. Selv for dem tar siteringsgeneratorer forvirringen og spørsmålene ut av å skrive korrekte sitater. Uten tvil er det enda viktigere at fagfolk bruker sitatgeneratorer på nettet fordi deres publiserte materiale har større vekt enn studentens. I enhver situasjon er siteringer utrolig viktige for alt skriftlig arbeid og bør ikke ignoreres eller stilles spørsmål ved.

Fordelene ved å bruke en sitasjonsgenerator

Den største fordelen med å bruke en online sitatgenerator i teksten eller en referansegenerator er å unngå feil i dine egne sitater. Det hjelper forfattere med å være kompatible og unngå utilsiktet plagiat. En annen fordel med å bruke dette verktøyet er å lære å skrive riktige sitater og gjenkjenne dine egne feil. Selvfølgelig kan du bruke dette verktøyet uendelig uten å bekymre deg for å feil sitere en kilde. Men for noen brukere er det like verdifullt å lære hvordan en riktig sitat ser ut for en gitt kilde, som å motta den. Noen kilder mangler informasjon, andre typer kilder (f.eks. Lærebok, novelle, artikkel) kan være forvirrende å skrive ordentlig. Hvilken informasjon bør du bruke? Hvilken informasjon bør du utelate? Hvem er hovedforfatteren? Hvilket år må du oppgi hvis det er publisert på nytt? Hva gjør du med sidetall? Dette er alle gyldige spørsmål som lett kan besvares når de får den riktige sitatet. Du kan ta dette sitatet og sammenligne det med kilden for å finne ut nøyaktig hvilken informasjon som ble trukket og hva som kan ignoreres. Dette vil hjelpe deg med å generere dine egne sitater i fremtiden uten behov for en online ressurs (selv om dette verktøyet alltid vil være tilgjengelig når du trenger det).

© 2024 Smodin LLC