Công cụ kiểm tra đạo văn

0 / 1500

Tầm quan trọng của việc kiểm tra đạo văn

Việc sử dụng ít hơn một đoạn văn có thể bị coi là đạo văn đối với một số tổ chức, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải luôn kiểm tra và thêm nguồn hoặc trích dẫn nếu chúng cần thiết. Bạn có thể nghĩ rằng nội dung của bạn là nguyên bản, tuy nhiên, bạn có thể phát hiện ra rằng ai đó đã tuyên bố ý tưởng đó là của riêng họ, đó là lý do tại sao ngay cả việc vô ý đạo văn một hoặc hai câu cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trong một số trường hợp. Đối với một số sinh viên, đạo văn có thể đồng nghĩa với việc trượt, thử việc trong học tập, hoặc tệ hơn.

Khuyến nghị khi tìm kiếm đạo văn

Sử dụng số lượng lớn văn bản

Thuật toán phát hiện đạo văn sẽ dễ dàng kiểm tra đạo văn hơn khi nó có nhiều văn bản hơn để tìm kiếm. Bạn có thể bao gồm nhiều đoạn văn hoặc toàn bộ trang. Nhiều nội dung hơn có nghĩa là có nhiều khả năng tìm thấy các nguồn đạo văn hơn.

Giữ các nội dung tương tự cùng nhau

Bởi vì tính năng phát hiện đạo văn tìm kiếm nhiều văn bản cùng một lúc, nó sẽ cải thiện kết quả tìm kiếm bằng cách kết hợp các nội dung tương tự. Để có kết quả tốt nhất, không chia nhỏ nội dung tương tự khi kiểm tra đạo văn.

Tránh tìm kiếm các cụm từ chung chung

Nếu nội dung nào đó chung chung và có khả năng hiển thị trên nhiều trang web, thì việc kiểm tra đạo văn sẽ luôn dẫn đến một tỷ lệ lớn là đạo văn. Điều này sẽ không cung cấp nhiều thông tin chi tiết khi quyết định giao hoặc nộp công việc.

Tránh tìm kiếm các cụm từ ngắn

Các cụm từ ngắn hầu như luôn có khả năng bị ăn cắp ý tưởng. Điều này là bởi vì

Tránh tìm kiếm các nguồn được trích dẫn

Bởi vì phân tích đạo văn tìm kiếm nội dung có thể tìm thấy trên internet, nếu bạn đã trích dẫn một nguồn sẽ hiển thị trong kết quả, bạn nên bỏ qua câu hoặc đoạn cụ thể đó vì nó có khả năng trả lại kết quả đạo văn.

Cách thức hoạt động của tính năng phát hiện đạo văn

Việc phát hiện đạo văn thường hoạt động bằng cách kiểm tra toàn bộ internet để tìm các từ hoặc cụm từ chính trong nội dung văn bản hữu ích để xác định các nguồn có thể có của nội dung văn bản. Điều này vừa hữu ích cho việc phát hiện đạo văn cũng như tìm kiếm các nguồn có thể. Một cách khác để phát hiện đạo văn là kiểm tra một lượng lớn các tài liệu đã gửi. Phương pháp này yêu cầu một cơ sở dữ liệu lớn về các tác phẩm văn bản thường chỉ có sẵn cho tổ chức chính sở hữu và xuất bản các tác phẩm đó. Công cụ phát hiện đạo văn của chúng tôi hoạt động bằng cách tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu internet các nguồn đạo văn tiềm năng để xác định xem nội dung là độc nhất hay đạo văn.

Tự động bao gồm các trích dẫn

Trình kiểm tra đạo văn của Smodin là trình kiểm tra đạo văn duy nhất cũng bao gồm các trích dẫn và thông tin thư mục cho các nguồn đạo văn một cách tự động. Tự động trích dẫn cho phép bạn trích dẫn văn bản từ các nguồn đạo văn để tham chiếu chính xác các tác giả của tác phẩm đó và tránh đạo văn. Tự động trích dẫn là một cách dễ dàng để tránh đạo văn. Chúng tôi cung cấp các trích dẫn bằng nhiều ngôn ngữ và nhiều kiểu trích dẫn phổ biến nhất. Nếu bạn muốn thêm bất kỳ tính năng trích dẫn nào hoặc một kiểu trích dẫn cụ thể được thêm vào, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Kiểu trích dẫn là gì?

Trích dẫn là một cách để tránh đạo văn. Một tác phẩm không bị coi là đạo văn nếu bạn trang web nguồn gốc. Bạn có thể dễ dàng đề phòng đạo văn hơn bằng cách sử dụng tính năng tự động trích dẫn trong trình kiểm tra đạo văn Smodin. Giáo sư, lĩnh vực nghiên cứu hoặc tổ chức học thuật thường chọn phong cách bạn nên sử dụng để trích dẫn tác giả, sách, tác phẩm học thuật và các nguồn khác có thể bị coi là đạo văn. Bạn luôn phải đảm bảo kiểm tra kỹ kiểu trích dẫn mà bạn đang sử dụng để có thể tránh đạo văn thành công. Có rất nhiều kiểu trích dẫn có sẵn trong trình tạo trích dẫn của chúng tôi, còn được gọi là máy trích dẫn.

Mẹo để tránh đạo văn

Theo dõi các nguồn

Ghi chú thông tin của bạn đến từ đâu. Quên trích dẫn nguồn của bạn có thể dẫn đến việc bị coi là đạo văn.

Sử dụng công cụ kiểm tra đạo văn trước khi bạn gửi tác phẩm của mình

Đôi khi bạn có thể quên trích dẫn nguồn hoặc thêm dấu ngoặc kép xung quanh một tuyên bố nguyên văn. Cũng có thể thông tin bạn viết ra được tham chiếu từ một nguồn mà bạn không nhớ là đã tham khảo. Để có kết quả chống đạo văn tốt nhất, tốt nhất bạn nên sử dụng công cụ kiểm tra đạo văn trước khi gửi tác phẩm của mình.

Diễn giải hoặc Trích dẫn Nguồn

Nó có vẻ hiển nhiên, nhưng nếu bạn quên diễn giải hoặc trích dẫn nguồn, tác phẩm của bạn sẽ có nhiều khả năng bị coi là đạo văn. Đảm bảo rằng bạn không ghi nguyên văn thông tin từ các nguồn trừ khi bạn đặt nó trong ngoặc đơn hoặc dấu ngoặc kép.

Sử dụng Trình ghi lại hoặc Trình tạo ý tưởng để được hỗ trợ

Có thể khó diễn đạt nội dung nếu nó không phải bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn hoặc bạn không hiểu ý. Để cải thiện khả năng tránh đạo văn của bạn, sử dụng máy viết lại văn bản, máy quay hoặc máy diễn giải có thể hỗ trợ việc viết lại nội dung. Nếu không thể sử dụng máy diễn giải, bạn có thể sử dụng máy tạo ý tưởng để giúp mở rộng chủ đề và viết nhiều nội dung hơn.

Dễ dàng diễn giải văn bản

Một trong những cách dễ nhất để tránh đạo văn là sử dụng máy viết lại văn bản hoặc máy diễn giải. Smodin có máy viết lại văn bản bằng máy học của riêng mình có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ miễn phí để sử dụng. Truy cập liên kết bên dưới để dễ dàng viết lại văn bản của bạn giúp tránh đạo văn. Sau đó, hãy nhớ kiểm tra văn bản của bạn để tìm lỗi hoặc để cải thiện nó.

Tìm kiếm nội dung đạo văn trong những

Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng sách
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng bài tập về nhà
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng đoạn văn
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng tin nhắn
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng hướng dẫn viên
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng những câu chuyện mới
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng các trang web
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng diễn giải
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng tài liệu
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng các tài liệu
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng bài thuyết trình
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng bài viết
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng bài luận
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng văn bản
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng ghi chú
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng chương
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng trang nội dung
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng việc học
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng Google Tài liệu
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng các tập tin
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng email
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng sách giáo khoa
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng Tài liệu chỉ dẫn
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng sự phân công
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng viết
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng bài đăng trên mạng xã hội
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng các trang web
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng câu phù hợp
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng bài viết
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng trích đoạn
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng trang sách
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng dấu ngoặc kép
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng thực đơn
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng báo cáo
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng tài liệu từ
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng trang web
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng giấy
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng kịch bản đã dịch
Sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng báo cáo phòng thí nghiệm

Công nghệ tìm kiếm sâu

Trình kiểm tra đạo văn của chúng tôi sử dụng công nghệ tìm kiếm sâu mạnh mẽ để rà soát toàn bộ trang web để tìm các kết quả trùng khớp tương tự với bất kỳ văn bản nào được cung cấp. Tìm kiếm sâu xem xét hàng tỷ tài liệu trên toàn bộ internet để tìm các kết quả phù hợp văn bản tương tự.

Về chúng tôi

Chúng tôi tin rằng bất kỳ ai cũng có thể sử dụng các nhu cầu công nghệ. Cách của chúng tôi để biến điều đó thành hiện thực là xây dựng các ứng dụng đơn giản có thể được sử dụng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Mặc dù trọng tâm chính của chúng tôi là các ứng dụng dựa trên ngôn ngữ, nhưng chúng tôi đang trong quá trình xây dựng các công cụ cho các trường hợp sử dụng hàng ngày. Bạn có ý tưởng về một ứng dụng có thể hữu ích bằng nhiều ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh? Vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi rất muốn nhận được phản hồi từ bạn!

© 2021, Smodin LLC (Hợp pháp)
Dịch vụTrang web chínhĐăng kýĐăng nhập

Trang này ban đầu được viết bằng tiếng Anh và dịch. Nếu bạn có sửa chữa, xin vui lòng gửi email ở đây. Liên hệ chúng tôi

tài trợ của chúng tôi