Soạn một đoạn văn bản cho một bài tập hoặc một blog có thể yêu cầu bạn thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng, soạn nội dung và đảm bảo tính độc đáo của nó. Điều đó dẫn đến nhu cầu diễn giải nội dung và tóm tắt. Tuy nhiên, các thuật ngữ diễn giải và tóm tắt bị nhầm lẫn là từ đồng nghĩa. Cả hai đều có liên quan, nhưng chúng không giống nhau. Để làm rõ các khái niệm trong blog này, chúng tôi sẽ tập trung vào diễn giải so với tóm tắt và sự khác biệt của chúng.

 

Diễn giải là gì?

Diễn giải đề cập đến việc viết lại một phần nội dung mà không thay đổi ý nghĩa thực tế của nó. Nó sẽ yêu cầu bạn đọc văn bản và trình bày văn bản đó bằng ngôn từ của riêng bạn. Một văn bản được diễn giải có thể chiếm phần chính của văn bản gốc và nhìn chung có thể ngắn hơn.

 

Sự cần thiết phải diễn giải

Từ blog đến bài tập, diễn giải có thể là lời kêu gọi để tạo nội dung trong các tình huống khác nhau. Để có một bức tranh rộng hơn, đây là tập hợp các lý do tại sao bạn cần diễn giải:

 1. Để tinh chỉnh văn bản cụ thể từ một đoạn văn ngắn.
 2. Để tiết kiệm từ việc lạm dụng các trích dẫn.
 3. Để giải thích từ mà không tập trung vào từ ngữ.
 4. Để báo cáo số liệu thống kê và dữ liệu số.
 5. Để chia sẻ phần quan trọng của một đoạn văn.
 6. Để tránh đạo văn.

 

Làm thế nào để diễn giải mà không xảy ra bất kỳ vấn đề đạo văn nào?

Đạo văn đề cập đến việc trình bày tác phẩm của một số tác giả khác như của một người. Với nhiều lợi ích và cách sử dụng diễn giải, việc sử dụng nội dung mà không đạo văn lại là một việc khác. Bằng cách thêm từ đồng nghĩa hoặc thay đổi giọng nói, có nhiều cách khác nhau để diễn đạt mà không đạo văn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho bạn, đây là các bước bạn có thể tiến hành:

 

 • Hiểu ý nghĩa

Trước khi bạn bắt đầu soạn nội dung bằng từ ngữ của mình, bạn cần phải hiểu nó đúng cách. Đối với điều này, bạn có thể đọc tài nguyên nhiều lần và thậm chí bạn có thể tìm kiếm nhiều tài liệu tham khảo. Nó có thể cho phép bạn có nhiều nguồn và nhiều thông tin.

 

 • Ghi lại những điểm chính

 Cho dù bạn xem xét tài liệu tham khảo đơn lẻ hay nhiều tài liệu tham khảo, bạn nên ghi lại những điểm quan trọng. Với điều này, bạn có thể lấy thông tin mà vẫn không sao chép cùng quan điểm của người viết. Bạn có thể sử dụng tài liệu và diễn đạt thành lời của mình.

 

 • Viết nội dung của bạn

 Khi bạn hiểu ý nghĩa và nắm được các điểm chính, bạn có thể soạn nội dung mới. Trong khi làm như vậy, bạn phải đảm bảo rằng bạn không cần phải nhìn vào đoạn văn ban đầu và chuẩn bị cho những gì bạn đã hiểu.

 • So sánh nội dung

Sau khi viết nội dung của bạn, bước tiếp theo là so sánh nó với đoạn văn ban đầu. Nó có thể cho phép bạn đánh giá tính xác thực của các sự kiện và kiểm tra xem bạn có bỏ sót thông tin quan trọng nào không.

 

 • Trích dẫn nguồn

 Ngay cả khi bạn viết nội dung bằng từ ngữ của mình, việc trích dẫn sẽ giúp theo dõi ý tưởng ban đầu. Nó cũng cung cấp tín dụng cho nguồn ban đầu.

 

Nội dung được diễn giải trông như thế nào?

Để có ý tưởng rõ ràng hơn về nội dung được diễn giải, bạn có thể xem các ví dụ sau về cách diễn giải:

Nội dung gốc

Tiếp thị kỹ thuật số đã là một lĩnh vực đang phát triển trong những thập kỷ qua. Nó bao gồm việc sử dụng các nền tảng khác nhau để quảng bá doanh nghiệp. Mục đích của nó là kết nối với đối tượng mục tiêu hiện diện trên các phương tiện kỹ thuật số.

 

Nội dung được diễn giải

Trong những thập kỷ qua, tiếp thị kỹ thuật số đã trở thành một lĩnh vực phát triển vượt bậc. Nó bao gồm việc quảng bá thương hiệu trong khi sử dụng các nền tảng kỹ thuật số khác nhau. Nó mở đường cho các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng tiềm năng của họ trên nhiều nền tảng khác nhau.

Cả hai đoạn văn này đều có ý nghĩa giống nhau nhưng được viết khác nhau. Sự lựa chọn của các từ không giống nhau, và chỉ trong câu đầu tiên, cấu trúc câu đã có sự thay đổi. Đó là cách bạn có thể diễn giải nội dung.

 

Tóm tắt là gì?

Tổng kết đề cập đến một bài đánh giá ngắn, một bản trình bày lại các điểm chính, là phần kết luận của tác phẩm trong hầu hết các trường hợp. Với điều này, tóm tắt đề cập đến việc soạn một bản tóm tắt nội dung hoặc các tài nguyên khác. Nó phải truyền đạt phần quan trọng nhất cho người viết. Bạn phải chuẩn bị nó bằng từ ngữ của riêng bạn, và nó phải nêu rõ thông tin bạn muốn nhấn mạnh.

 

Tổng kết khi nào?

Một số lợi ích đi kèm với sự cần thiết phải tóm tắt. Trước hết, nó cho phép bạn hiểu cấu trúc mà nội dung đã được tổ chức và sau đó kết hợp chúng thành các phần chính. Với điều này, bạn có thể tập trung vào việc đặt đèn vào phần quan trọng nhất của văn bản. Dưới đây là các điều kiện yêu cầu tóm tắt:

 

 1. Để giảm tài liệu nguồn và đưa ra những điểm chính và liên quan.
 2. Để loại bỏ thông tin bổ sung khỏi tài liệu nguồn quan trọng.
 3. Để làm cho tài liệu đơn giản và dễ hiểu.

 

Làm thế nào để tóm tắt?

Tóm tắt liên quan đến việc lấy các ý tưởng từ một văn bản, có thể là một số tác giả khác. Bạn cũng phải thêm thông tin trích dẫn để chia sẻ nguồn của khái niệm. Bạn có thể sử dụng Smodin Summarizer để tóm tắt tất cả các văn bản bạn muốn. Giống như chúng tôi đã làm để diễn giải, đây là giải thích từng bước về tóm tắt:

 

Tìm và đọc

Bước đầu tiên bạn cần làm là chọn văn bản. Nó có thể dài từ bốn đến năm dòng và có thể hỗ trợ ý tưởng. Sau đó, bạn phải đọc kỹ nó để có ý tưởng chi tiết và hiểu chủ đề. Bạn phải chuẩn bị các ghi chú, và thêm các từ khóa, cụm từ và từ khóa mà bạn có thể sử dụng để hiểu rõ hơn.

 

Lọc nội dung

Sau khi thực hiện xong, bạn phải lọc nội dung bạn sẽ soạn thành phần tóm tắt. Đối với điều này, bạn phải chọn văn bản bạn muốn giữ lại và loại bỏ những thứ không cần thiết. Sau khi phân loại tài liệu bạn phải đưa vào, bạn có thể viết tóm tắt bằng lời của mình.

 

Sửa đổi và Chỉnh sửa

Sau khi hoàn thành bản tóm tắt của bạn, bạn phải đọc nó và sửa chữa những sai sót. Bạn cũng phải xác minh các sự kiện được trình bày ở đó. Để đạt được điều đó, bạn có thể so sánh nó với văn bản và đảm bảo rằng không còn khía cạnh nào để bạn thực hiện thay đổi.

 

Trước khi gửi bản tóm tắt, bạn phải kiểm tra xem nó có thể xác định được người viết văn bản thực sự hay không. Nó phải nhất quán và kết hợp các ý tưởng được viết ban đầu và trình bày thông tin không thiên vị.

 

Tóm tắt trông như thế nào?

Để có một bức tranh rõ ràng về việc tóm tắt có thể trông như thế nào, chúng ta hãy trình bày một ví dụ về tóm tắt.

 

Dưới đây là một vài đoạn văn về tầm quan trọng của ngôn ngữ:

Ngôn ngữ đóng một vai trò quan trọng trong giao tiếp giữa con người với nhau. Sau khi thành thạo nó, bạn có thể thông thạo ngữ pháp, hệ thống từ và cấu trúc của nó để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi suy nghĩ và cảm xúc. Nó cũng là điều cần thiết để thể hiện các ý tưởng và phong tục trong các xã hội và nền văn hóa. Khi bạn chọn học các khái niệm của một ngôn ngữ mới, bạn có thể kết nối với những suy nghĩ và ý tưởng mới. Bạn cũng có thể làm quen với phong tục và cách mọi người chào hỏi nhau.

Vai trò của việc học một ngôn ngữ cũng bao gồm sự phát triển nghề nghiệp vì một người có khả năng sử dụng ngôn ngữ toàn cầu có thể tìm thấy nhiều khả năng nghề nghiệp hơn. Một số lĩnh vực và ngành công nghiệp cần các chuyên gia thông thạo các ngôn ngữ phổ biến.

(Vô danh)

 

Đây là một đoạn văn khuyết danh, nhưng cần xác định người viết. Vì vậy, chúng ta hãy giả sử rằng Tiến sĩ A đã viết nó cho một bài báo trình bày tại Đại học Y vào năm 2020. Tiêu đề là Ảnh hưởng của ngôn ngữ đối với một cá nhân. Trong trường hợp đó, đây là cách bạn sẽ trình bày tóm tắt của đoạn văn:

 

Tóm tắt:

Trong bài báo trên Ảnh hưởng của ngôn ngữ đối với một cá nhân tại Đại học Y, Z, Tiến sĩ A đã trình bày suy nghĩ của mình về ngôn ngữ. Nó cho phép mọi người trao đổi suy nghĩ và ý tưởng của họ. Học một ngôn ngữ mới có thể cho phép mọi người kết nối với những suy nghĩ và ý tưởng mới và tìm hiểu về các phong tục mới. Nó cũng có thể mở đường cho sự phát triển của bạn ở cấp độ chuyên nghiệp. Điều này là do các ngành công nghiệp thường tìm kiếm các chuyên gia thông thạo một ngôn ngữ thông dụng.

 

Giới thiệu tóm tắt

Bản tóm tắt này có nguồn, thời gian và người viết đồng thời nêu những điểm cốt yếu. Nó cũng nói lên nhận thức được tác giả trình bày nhưng theo một cách khác và trung lập.

 

Kết luận:

Diễn giải và tóm tắt bằng cách nào đó khác xa nhau. Blog này đã tập trung vào việc làm sáng tỏ diễn giải và tóm tắt. Trong đó diễn giải là truyền tải cùng một thông điệp mà không rút ngắn độ dài, thì tóm tắt giải thích các điểm quan trọng ngắn gọn hơn. Tuy nhiên, điều cần thiết là tạo ra nội dung không đạo văn thông qua cả hai phương pháp mà bạn muốn sử dụng. Nói về việc soạn nội dung độc đáo, Smodin.io có thể cung cấp cho bạn các công cụ để chuẩn bị một bài tập / blog cho bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là sao chép nội dung của mình, sử dụng nó và đợi nội dung mới và khác biệt.